03-NGHE ĐƯỢC TIẾNG KIM RƠI

(Trích báo Thánh nhạc Ngày Nay) LM. Mai Thiện sưu tầm
003- Nghe được tiếng kim rơi…

Trong buổi họp với các nhà lãnh đạo Âu Chầu đầu thập niên 60, để thoả hiệp sống trung lập với các nước cộng sản Đông Âu, Tổng thống DeGaule (Pháp) quyết rút nước Pháp ra khỏi khối chống Cộng là Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).
DeGaule nói với Ngoại trưởng Dean Rusk của Tổng thống J.F. Kennedy, là ông muốn Quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi nước Pháp thật nhanh….
Ngoại trưởng Dean Rusk trả lời:
– Thưa Ngài, lệnh này bao gồm luôn cả các quân nhân Hoa Kỳ chôn tại đây? (vì tử trận để giải phóng nước Pháp chỉ chiến đấu với Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ II)- ,
Tổng thống DeGaule không trả lời nổi.
Im lặng như tờ.
Im lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi…

You May Also Like

Trả lời

X