004-IM LẶNG ĐẾN NỖI CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC CHIẾC KIM RƠI

Im lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi…

ĐOẠN 2 .(Trích báo Thánh Nhạc Ngày Nay). Lm Mai Thiện sưu tầm

Tổng Giám mục Canterbury Anh giáo gay gắt hỏi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Collin Powell trong cuộc họp báo, việc Mỹ đem quân sang Iraq và Afganistan có phải là thí dụ điển hình về tham vọng bành trướng lãnh thổ của Tống thống Goerge Bush hay không?…

Ngoại trưởng Collin Powel từ tốn: – Thưa Đức cha, từ bao nhiêu năm qua, Hoa Kỳ đã gửi không biết bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ của mình dấn thân vào vòng lửa đạn để tranh đấu cho tự do ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Tham vọng về đất đai của chúng tôi, nếu có, chỉ xin vừa đủ đất để chôn những người tử trận không thể trở về nhà…

Im lặng như tờ. Im lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi…

You May Also Like

Trả lời

X