02/11: NIỀM HY VỌNG VÀO CHÚA KITÔ

NIỀM HY VỌNG VÀO CHÚA KITÔ

Lễ các Đẳng Linh Hồn

Lễ 1: G 19,1.23-27a ; Rm 5,5-11 ; Ga 6,37-40

Hôm nay ngày mùng hai tháng mười một và suốt cả tháng này, Giáo Hội Lữ Hành hiệp thông với các Đẳng Linh Hồn nơi Luyện Ngục, hay nói cách khác Ngày Tưởng Niệm và cầu nguyện cho những người thân thương và mọi tín hữu ly trần, mà theo quan niệm đức tin thì gọi là những người được gọi về với Ngài, còn theo ý niệm thông thường Á Đông quen nói “sinh ký tử quy”.

Quả thế, hết thảy chúng ta là Kitô Hữu vẫn tin có cuộc sống đời sau, tức là cuộc sống trong cõi vĩnh hằng như bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đã quả quyết: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngòai. Vì tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi”.

Như vậy, Đức Giêsu đảm bảo với tất cả chúng ta là Kitô Hữu tức là những người thuộc về Đức Kitô, có nghĩa là những người Chúa Cha đã ban cho Ngài đều sẽ đến với Ngài, và ai đến với Ngài thì Ngài mở rộng đôi tay đón nhận, ân cần chăm sóc, tận tâm nuôi dưỡng bằng Bánh Trường Sinh như Ngài đã quả quyết: “chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (x. Ga 35.51.54).

Để minh chứng Ngài luôn thực thi Thánh ý Chúa Cha, Đấng đã ủy phái Ngài, “vì tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Như vậy Đức Giêsu không những vui lòng đón nhận, ân cần chăm sóc, dưỡng nuôi mọi người Chúa  Cha đã trao ban cho Ngài suốt cuộc đời dương thế, bằng chính Mình Máu Thánh Ngài là “Bánh Trường Sinh” từ trời xuống để cho mọi người Kitô Hữu lữ hành được sống và sống dồi dào! Đồng thời Ngài cũng luôn gìn giữ bao bọc chở che tất cả, không để mất một ai, nhưng cho họ được sống muôn đời và sống lại trong ngày sau hết.

Ôi tình Chúa thật bao la cao vời khôn ví! Cả Chúa Cha và Chúa Con!… Vâng, “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án…, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ” (Ga 3, 16-17).

Đức Giêsu còn nhấn mạnh để cũng có đức tin và niềm hy vọng của chúng ta, Ngài nói: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin và Người Con thì được sống muôn đồi và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 40).

Như vậy, trong khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những người đã qua đời, thì chúng ta cũng tha thiết nài xin Chúa làm cho Đức tin vào Con Thiên Chúa đã từ cõi chết sống lại nơi chúng ta được lớn lên, hầu cho Niềm Hy Vọng của chúng ta thêm mạnh mẽ hơn vào cuộc phục sinh của anh chị em chúng ta.

Lm. Phêrô Khoa LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X