AI THUỘC VỀ GIA ĐÌNH ĐỨC GIÊSU

SUY NIỆM THỨ 7 TUẦN XXXIII

MT 12, 46-50

  1. Bối cảnh:

Sau những lời khiển trách các người cứng tin, Đức Giêsu giới thiệu một cộng đoàn dân Chúa mới, tức là những thành viên đích thực thuộc gia đình Chúa để thay thế cho những người cứng lòng tin. Vì thế, bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu tường thuật Đức Giêsu giới thiệu cho mọi người một gia đình mới, gồm những thành viên đích thực thuộc gia đình này là những người thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, là thân phụ Đức Giêsu Kitô, khi có người trong đám đông dân chúng thưa với Ngài: “Mẹ và anh em của Ngài đang đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với Ngài” (Mt 12, 46-50). Đó là bối cảnh và nội dụng đoạn Tin Mừng chúng ta cùng nhau suy niệm hôm nay.

  1. Suy niệm:

“Đức Giêsu đang nói với đám đông dân chúng thì có Mẹ và anh em của Ngài đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Ngài”.

Qua cuộc nhập thể Đức Giêsu bước vào một cuộc sống mới cụ thể hiện sinh nơi các liên hệ huyết thống, chủng tộc môi trường sống và nền văn hóa nhân sinh. Ngài thuộc chủng tộc Do thái đã sống trong một môi trường xác định là Palestin. Ngài có một người mẹ quý danh là Maria, cùng với anh em là bà con thân thuộc (anh em nói đây là anh em thúc bá theo tập tục của một số dân tộc). Ngôn ngữ Ngài thường nói là Aram. Những thực tại nhân bản trên đây rất quan trọng, vì đó cũng là môi trường Ngài sinh trưởng. Ngài rất yêu quý cha mẹ, anh em bà con thân thuộc lối xóm, đặc biệt là dành cho thân mẫu một tình mến tế nhị nồng nàn! Chính vì thế mối liên hệ huyết thống tự nhiên này mà trong khi Ngài còn đang giảng dạy đám đông dân chúng thì có người thưa với Ngài rằng: “Thưa Thầy có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”.

Câu này vừa nói lên mối dây liên hệ gia đình tự nhiên vừa xác định Đức Giêsu là người thật và đã sinh ra từ một gia đình và lớn ên trong gia đình đó.

“Ngài bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” một câu hỏi gây ngỡ ngàng! Thực sự mọi người lúc đó đều biết rõ: ai là thân mẫu của Ngài, bà đang đứng ở đó, đứng ở ngoài kia. Đức Giêsu không có ý nói: Ngài coi thường những người thân cận, không ai yêu mến mẹ mình hơn Ngài được, mối tình Ngài dành cho Đức Maria thân mẫu của Ngài thật tế nhị và mạnh mẽ! Nhưng Đức Giêsu còn có một điều rất quan trọng muốn thông tri cho chúng ta: “Ngài giơ tay chỉ các môn đệ và nói:” Chúng ta hình dung ra Đức Giêsu đang làm một cử chỉ trang trọng! đó là một cử chỉ diễn tả mối tương quan không chỉ liên hệ hạn hẹp với nhóm Mười Hai, nhưng với tất cả các môn đệ với những ai quyết tâm lắng nghe và bước theo Ngài: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”.

Thật là một mặc khải đặc biệt! Môn đệ trở nên thành viên đích thực của Đức Giêsu. Ngài tặng ban mối tình thân mật dành riêng gia đình Ngài cho mọi người. Thông thường giữa Thiên Chúa và con người cũng như giữa ông chủ và tôi tớ hay nô lệ thì chỉ có tương quan pháp lý trong thái độ vâng lời và lệ thuộc. Nhưng theo Đức Giêsu, chúng ta được bước vào gia đình Thiên Chúa, chúng ta được trở nên như anh chị em, như mẹ của Ngài, khi chúng ta thực thi ý muốn của Thân Phụ Ngài.

Thế nhưng, đối với chúng ta, mặc khải đó có thay đổi gì trong mối tương quan của ta với Thiên Chúa không? Thưa: “Những liên hệ huyết nhục bà con tự nhiên, môi trường sống, chủng tộc dù quan trọng đến đâu, vẫn không thể là yếu tố quyết định nhất trong Nước Thiên Chúa được”. Mối quan hệ thân thuộc mới được thiết lập giữa hàng triệu triệu anh chị em khắp thế giới. Đúng vậy, mối tương quan thân tình giữa “những anh chị em của Đức Giêsu thường phong phú và mạnh mẽ hơn những mối liên hệ bà con huyết thống”. Đó là một sứ điệp quan trọng và là một công cuộc cách mạng thực sự đối với nhân loại chúng ta.

“Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, người đó là anh chị em là mẹ tôi”.

Đặc tính cốt yếu của người môn đệ Đức Giêsu là thành viên đích thực thuộc gia đình của Đức Giêsu chính là thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha. Vậy chúng ta hãy bước vào mối hiệp thông với Thiên Chúa bằng cách thi hành thánh ý Người, và đồng thời cũng là bước vào sự thông hiệp với rất nhiều anh chị em khác là những người đang nỗ lực thi hành cùng một ý muốn đó. Bởi vì một khi nỗ lực liên hệ với Thiên Chúa trong mọi hành vi hằng ngày, từng giờ, từng phút giây thì chúng ta cũng hiệp nhất với mọi tâm hồn thánh thiện khắp hoàn cầu và trở nên thành viên đích thực thuộc gia đình Đức Giêsu và Đức Maria, Đấng hằng thi hành ý muốn của Chúa Cha một cách trọn hảo nhất, cũng chính là thân mẫu của Ngài.

 

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X