BÀI CA NGÀN TRÙNG MAGNIFACAT

SUY NIỆM THỨ 3 TUẦN IV MÙA VỌNG

LC 1 46-56

  1. Bối cảnh: Tin Mừng hôm nay là một bài ca tạ ơn Đức Maria hát lên trong dịp thăm viếng bà ÊLisabeth với nội dung gồm tóm toàn bộ lịch sử cứu độ với những biến cố Thiên Chúa đáp cứu con người, “từ đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa cũng độ trì Israel tôi tớ Người như đã hứa cùng cha ông là tổ phụ Abraham và con cháu đến muôn đời”. Đó là bài ca ngàn trùng ngợi khen với tri ân của Đức Maria đối với tình yêu cao vời khôn ví của Thiên Chúa toàn năng.

Đức Maria đã sử dụng những kiểu diễn tả của Thánh Kinh cũng như Thánh Vịnh mà Người đã nằm lòng để bày tỏ tâm tình cầu nguyện của mình. Mỗi một câu trong bài ca “Magnificat” đều được rút ra từ Kinh Thánh mà Đức Maria quen cầu nguyện trong bầu khí ấy.

  1. Suy niệm: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (1Sm 2,1) Niềm vui nhảy mừng! Một niềm vui thần thiêng phát xuất từ Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (1Sm 1, 11). Đức Maria trước hết đặt mình trong thân phận con người, một con người yếu hèn, một nữ tỳ khiêm tốn, một con người thụ tạo để hát lên lòng thương xót của Thiên Chúa cứu độ.
  • Thiên Chúa đoái thương nhìn đến con người: Được tác sinh và được hiện hữu trên đời quả là một hồng ân to lớn không lời nào kể xiết. Đó không chỉ là ơn tác tạo từ hư không đến hiện hữu, lại còn là ơn vươn lên thành một tác phẩm tình yêu. Thật vậy, khi Mẹ của Thiên Chúa sống trên trần gian, Mẹ là một nữ tỳ khiêm nhường, sống trong một góc nhỏ của thôn nghèo không được biết tới, nhưng Chúa từ ái đã nhìn đến phận hèn nữ tỳ của Người, nên Mẹ đã bộc lộ lòng thành của một người tự nhận ra mình chẳng có gì ngoài hồng ân Thiên Chúa, nên Mẹ đã reo vui nhận mình “từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (xSt 30, 13), không phải vì khả năng của Mẹ mà là do quyền năng yêu thương của Thiên Chúa, và một khi được Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả và danh Người chí thánh chí tôn” (xTv 110, 9). Người nữ nhỏ bé này xem ra không có gì, lại nghĩ đến toàn thể nhân loại. Chân trời của Mẹ không dừng lại những gì bao quanh thôn làng của mình nữa.
  • Thiên Chúa hằng thương xót hôm nay và mãi mãi: Vâng, “đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (xTv 102, 17). Cùng với Mẹ Maria, mọi tín hữu muôn đời sẽ không quên cất tiếng hát lên bài ca ngàn trùng Magificat để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh Chí tôn khấng cúi xuống thân phận loài người để dủ lòng thương xót những ai kính sợ Người. “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng “(Lc 1, 51-53).

Hành động của Thiên Chúa:

Hạ thấp những kẻ kiêu ngạo, minh chứng cho họ biết sự hư không của họ.

Nâng cao những kẻ khiêm nhường, thấp cổ bé miệng và nâng đỡ những kẻ nghèo khó. Đấng Cứu Độ quyền uy của tất cả mọi người, nhưng lại biểu lộ tình thương đến từng người không bỏ rơi một ai, như người cha đối với con cái mình. Khi loài người là con cái Thiên Chúa phải chịu cảnh lầm than Người liền chạnh lòng thương xót ra tay giải cứu! Đó là lòng thương xót muôn thủa muôn đời của Thiên Chúa. Vì thế hát bài ca Magnificat với Mẹ Maria là để nối dài mãi nhịp điệu tụng ca tri ân cảm tạ thành bài ca ngàn trùng muôn muôn thế hệ.

  • Thiên Chúa tỏ lòng thương xót cả dân tộc Israel: Quả thực Thiên Chúa đã đoái thương độ trì Israel tôi tớ Người như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và con cháu đến muôn đời. Mặc dù kinh Magnificat đặt trong bối cảnh của cá nhân Đức Mẹ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa ban xuống cho Mẹ, nhưng xét đến nội dung thì lại là bài ca của toàn dân tộc Israel cùng ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa Đấng hằng ra tay đáp cứu trong nhiều cảnh ngộ bi đát nhất. Suốt dòng lịch sử của dân tộc, thì nay Đức Chúa vẫn độ trì Israel như đã hứa cùng cha ông là tổ phụ Abraham va con cháu ông đến muôn đời (xLc 1, 54-55)

Với tư cách là người dân của một đất nước có bề dày lịch sử được Thiên Chúa ghi dấu ấn xót thương, Mẹ Maria hát lên bài ca ngàn trùng ngợi khen tri ân phát xuất từ đáy lòng cảm mến, để hân hoan nhảy mừng về công ơn Thiên Chúa thực hiện trên cả dân tộc là ủy phái con một xuống thế làm người cứu độ trần gian như đã hứa cùng tổ phụ Abraham và được thực hiện nơi Mẹ Maria những điều cao cả hơn hết mọi kì công là sinh hạ Đấng Cứu Thế.

Vậy hết thảy chúng ta cũng phải nhạy bén khám phá ra những kỳ công lạ lùng của Thiên Chúa nơi vũ trụ vạn vật, nơi xã hội nhận loại, nơi Hội Thánh và tín hữu khắp nơi và nơi chính bản thân mình để ca tụng quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa giàu lòng xót thương.

 

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X