CẦN MỘT NIỀM TIN CÁ VỊ

Chúa nhật 23/08/2020-Chúa Nhật XXI TN.A, Mt 16,13-20

Cần Một Niềm Tin Cá Vị

Ngày nay, người ta thường làm những cuộc thăm dò dân chúng để xem ý kiến của họ về vị lãnh đạo của họ như thế nào, để từ đó, người lãnh đạo có thể sửa đổi và đưa ra những đường hướng và phương thức thích hợp. Chúa Giêsu đã rất thức thời và đi tiên phong về điều này, qua việc Ngài hỏi các môn đệ xem người ta nói Con Người là ai. Nhưng đó mới chỉ là câu intro…dạo đầu để Ngài vào vấn đề chính, đó là: “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Anh em bảo Thầy là ai? Đó là điều mà Chúa cần một niềm tin cá vị nơi chính các môn đệ và nơi mỗi chúng ta.

Nếu như ngày nay, ở Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, chúng ta đưa câu hỏi thứ nhất của Chúa Giêsu để hỏi xem “người ta nói Chúa Giêsu là ai”, thì câu trả lời có lẽ cũng là Chúa Giêsu ngang hàng với Đức Phật hay như Khổng Tử. Có thể Đức Phật và Khổng Tử còn cao vé hơn Chúa Giêsu. Bởi vì tại Châu Á này, số người theo Đức Phật và Khổng Tử có thể còn nhiều hơn số người kitô hữu theo Chúa Giêsu. Thí dụ như ở Việt Nam chúng ta, số người kitô giáo chỉ chiếm 8-10 % trong số hơn 90 triệu dân, tức là thiểu số mà thôi. Thế nhưng, đối với Chúa Giêsu, vấn đề người ta đánh giá, nhận định về Ngài không quan trọng bằng chính mỗi người chúng ta, những người đi theo Ngài.

Nếu như tại Á Châu hay tại Việt Nam ta, người ta so sánh Chúa Giêsu như Đức Phật hay Khổng Tử, bởi họ chưa có niềm tin nơi Ngài. Đức Phật hay Khổng Tử là những người lập nên và đứng đầu phật giáo và khổng giáo. Họ là những vị chỉ đường, dạy người ta con đường đến với chân lý, nhưng chính họ không phải là chân lý, mà là “mảnh ánh sáng” của chân lý. Các ngài tự nhận mình chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng nhiều người lại lầm tưởng họ là mặt trăng. Có lẽ vì thế mà họ xác tín và gắn bó với chân lý mà họ tin. Họ chưa khám phá được Chúa Giêsu, nên chưa tin theo Ngài. Còn chúng ta, những người đã tin vào Chúa Giêsu, chúng ta phải xác tín niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu. Đó chính là điều Chúa muốn nơi chúng ta một niềm tin cá vị.

Chúng ta phải tuyên xưng một niềm tin vào Chúa Giêsu mang tính cá vị, theo mẫu gương thánh Phêrô như trong bài Tin Mừng hôm nay: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chỉ có Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nghĩa là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa Hằng Sống mới cứu độ được con người. Đối với chúng ta, Chúa Giêsu khác Đức Phật, khác Khổng Tử. Các vị chỉ là thụ tạo, phàm nhân, dù xuất chúng, nhưng cũng chỉ là ánh sáng của chân lý chứ không phải là chân lý; chỉ là người chỉ đường cho người ta đến với chân lý. Còn Chúa Giêsu là Chân Lý, là Ánh Sáng và là Đấng Cứu Thế như chính Chúa Giêsu đã nói về Ngài. Chúa Giêsu mới là người đưa con người, đưa chúng ta đến với chân lý toàn diện. Đó mới là đức tin mà Thiên Chúa mặc khải cho Phêrô, để Phêrô đại diện anh em tuyên xưng đức tin vào Thầy. Chính niềm tin đó mà Chúa Giêsu sẽ đặt Phêrô làm nền tảng đức tin của Hội Thánh, để Ngài xây dựng Hội Thánh của Ngài trên nền tảng đức tin của Phêrô, và Phêrô là người củng cố đức tin cho anh em và truyền lại đức tin đó cho hết thảy những ai tin vào Chúa Giêsu, tin vào Giáo hội của Chúa, chúng ta gọi là Giáo Hội tông truyền.

Dù đức tin là một sự lựa chọn cá nhân và mang tính tự do, nhưng đó lại là một hồng ân. Hồng ân vì do chính Chúa ban tặng nhưng không, nên để có được hồng ân đức tin này, cần có ơn Chúa và đòi hỏi sự cộng tác của chúng ta. Phêrô và các tông đồ đã cộng tác với ơn Chúa trong việc đi theo Chúa làm tông đồ để loan truyền đức tin, nhằm đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

Chúng ta là những kitô hữu, những người sống đời thánh hiến cũng là những người đã xác tín niềm tin rằng Chúa đã kêu gọi và chọn chúng ta đi theo Chúa Giêsu, để cộng tác với Chúa trong việc loan truyền ơn cứu độ đến cho mọi người, thì đòi hỏi chúng ta cũng đáp lại lời mời gọi của Chúa và tuyên xưng niềm tin vững vàng vào Chúa là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế.

Mỗi năm chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Thần Tính của Chúa Giêsu rất nhiều, qua Kinh Tin Kính mà chúng ta đọc trong các dịp lễ trọng, lễ kính, chúa nhật… nhưng để sống niềm tin này là cả một hành trình dài và đôi khi có nhiều yếu tố xã hội tác động, có thể làm niềm tin của chúng ta suy yếu… Vậy chúng ta hãy cầu xin ơn Chúa không ngừng nâng đỡ niềm tin của chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ và vững vàng hơn vào Chúa Giêsu. Vì chỉ có Chúa Giêsu mới là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại, của chúng ta.

FM. Đan Minh

 

 

 

 

You May Also Like

Trả lời

X