Thánh Ca của Nhạc sĩ Mai Thiện

[sonaar_audioplayer titletag_soundwave=”” titletag_playlist=”” store_title_text=”” hide_artwork=”” show_playlist=”” show_track_market=”” show_album_market=”” remove_player=”” sticky_player=”” wave_color=”” wave_progress_color=”” shuffle=”” albums=”491″ ] Ơn Gọi Tình Yêu- Lm Mai Thiện Uống Nước Nhớ Nguồn – Lm Mai Thiện Lời Chúa – Lm Mai Thiện Lời Chúa Tôi Coi

Đọc thêm

13 Người Làm Thay Đổi Thế Giới

[sonaar_audioplayer titletag_soundwave=”” titletag_playlist=”” store_title_text=”” hide_artwork=”” show_playlist=”” show_track_market=”” show_album_market=”” remove_player=”” sticky_player=”” wave_color=”” wave_progress_color=”” shuffle=”” albums=”420″ ][sonaar_audioplayer titletag_soundwave=”” titletag_playlist=”” store_title_text=”” hide_artwork=”” show_playlist=”” show_track_market=”” show_album_market=”” remove_player=”” sticky_player=”” wave_color=”” wave_progress_color=”” shuffle=”” albums=”433″ ] [sonaar_audioplayer albums=”420″ show_playlist=”true” show_track_market=”true” show_album_market=”true”][/sonaar_audioplayer] [sonaar_audioplayer titletag_soundwave=”” titletag_playlist=”” store_title_text=”” hide_artwork=”” show_playlist=””

Đọc thêm