NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN CANH TÂN – theo sắc lệnh “Perfectae Caritatis” số 2

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC SƠN Tĩnh Tâm tháng 02 năm 2021  ĐỀ TÀI: NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN CANH TÂN Phần A 5 NGUYÊN TẮC LÝ THUYẾT (Sắc Lệnh “Perfectae Caritatis” – số 2)  * Dẫn nhập  “Hãy nên

Đọc thêm

CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CỦA TUỔI TRẺ

Tĩnh Tâm Tháng 9 Theo Tông huấn “Đức Kitô Đang Sống- CHRISTUS”, từ số 163-178. Dẫn Nhập: “Thiên Chúa là tác giả của tuổi trẻ và Ngài hoạt động trong mỗi người trẻ. Đối với người trẻ, tuổi trẻ là

Đọc thêm