CHÌA KHÓA KHAI MỞ LÒNG THƯƠNG XÓT

Thứ 2 Tuần XXVIII Thường Niên

CHÌA KHÓA KHAI MỞ LÒNG THƯƠNG XÓT

Suy niệm Lc 11, 29-32

Cộng đoàn phụng vụ thân mến, đã là người ai cũng lầm lỗi, cũng yếu đuối và thiếu sót cần được tha thứ, đặc biệt là được Thiên Chúa thứ tha. Trong mùa chay thánh, cái khát vọng được thương xót càng cháy bóng, thiêu đốt tâm hồn ta. Tuy nhiên, ta có thể làm gì để khai mở được lòng thương xót của Thiên Chúa? Nội dung hai bài đọc hôm nay không chỉ cho ta câu trả lời, cho luôn một chiếc chìa khóa vàng để khai mở lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thứ nhất, lòng sám hối là một trong ba nấc của chiếc chìa khóa vàng khai mở lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, bài đọc một trình bày cho ta thấy, Ninive là một thành phố tội lỗi chồng chất, Thiên Chúa đã ra phán quyết tiêu diệt cả thành. Nhưng trước khi phạt, Thiên Chúa vẫn cho họ cơ hội để hưởng ơn tha thứ. Nên Người đã sai Giona đến kêu gọi họ ăn năn hối cải. Ngay khi nghe được án phạt, cả thành từ vua đến dân, từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ người đến súc vật tất cả đều mặc áo vải thô và ngồi trên tro; người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước; mỗi người phải hết sức kêu cầu Đức Chúa, phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Với lòng sám hối đó, Thiên Chúa đã hối tiếc và không giáng tai họa xuống họ nữa. Như thế, lòng sám hối đồng nghĩa với khiêm nhường là nhìn nhận cái thật nơi mình. Bởi đó, lòng sám hối không chỉ làm xoay chuyển ý định của Thiên Chúa, nó còn khiến Thiên Chúa bùng nổ tình thương với con dân của Ngài mà bỏ ý định giáng phạt, để yêu thương, chúc lành cho họ như thuở xa xưa ấy. Như vừa trình bày, lòng sám hối chỉ là một trong ba nấc của chiếc chìa khóa vàng mà thôi. Bây giờ chúng ta sang nấc khóa thứ hai.

Nấc khóa thứ hai được trình bày trong bài Tin Mừng chính là đức tin. Ngay câu đầu tiên, Đức Giêsu đã gọi dân chúng thế hệ của Ngài, là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ. Với câu này cho thấy, dân chúng, đặc biệt là giới lãnh đạo tinh thần của người Do thái lúc bấy giờ không tin vào Đức Giêsu. Không những không tin, họ còn quy kết cho Đức Giêsu cái tội chết, đó là tội phạm thượng, phạm thánh và bị quỷ Bêndêbun nhập, cuối cùng họ đã đóng đinh Ngài mà giết đi. Không tin vào Đức Giêsu, không thể khai mở lòng thương xót và cũng chẳng thể hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa được, vì Đức Giêsu chính là lòng thương xót vô lượng của Thiên Chúa, như Ngài đã nói: “không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”,  và “sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất, chân thật. Và nhận biết Đấng cha sai đến là Giêsu Kitô”. Như thế, chúng ta hay bất cứ ai, muốn khai mở dòng chảy lòng thương xót của Chúa đến với mình, điều tất yếu, bó buộc là phải tin Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Điều này cho thấy rằng: tin vào Đức Giêsu là nấc khóa quyết định của chiếc chìa khóa khai mở lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy nhiên trong chiếc chìa khóa này vẫn còn một nấc khóa nữa, nấc này là hoa trái của hai nấc kia, nhưng cũng là một nấc quan trọng không thể tách rời hai nấc kia, đó chính là đức ái.

Lòng sám hối sẽ là giả hình, nếu ta chỉ mong được tha thứ mà không biết tha thứ cho anh chị em. Và nếu ta không tha thứ cho anh chị em mình, ta sẽ không bao giờ nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như thế, lòng sám hối đích thực luôn trổ sinh đức ái, là thương người như thể thương thân, là yêu người thân cận như chính mình, là ước điều tốt cho mình thì cũng mong điều lành cho người khác.

Tin vào Đức Giêsu không phải là cái giấy khai sinh, để khi thánh Phêrô hỏi thì trình báo, nhưng đức tin là một tiến trình của hành động yêu thương, “ bởi người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, đó là các con hãy yêu thương nhau”, hay nói như thánh Phao lô “đức tin được sinh động bởi đức ái“. Điều này minh chứng rằng, đức ái là hoa trái của đức tin và làm cho đức tin trở nên sống động, linh động. Như thế, đức ái chính là một nấc khóa nằm giữa đức tin và lòng sám hối, để làm cho đức tin và lòng sám hối trở nên tinh tuyền, tỏa sáng một cách tinh khiết nhất, và có sức mạnh phi thường để khai mở lòng thương xót.

Nói tóm, lòng sám hối, đức ái và tin vào Đức Giêsu chính là ba nấc khóa tạo nên một chiếc chìa khóa vàng để có thể khai mở lòng thương xót của Thiên Chúa xuống trên cuộc đời của mình. Một khi đã khai mở được lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời ta, đồng thời nó cũng khai mở được lòng thương xót của ta đối với tha nhân, và của tha nhân đối với ta. Bởi đó, mùa chay thánh là cơ hội quan trọng, mỗi người phát huy sử dụng chiếc chìa khóa vàng này để xây dựng đời mình trên nền tảng của sự bình an mà không một ai có thể cướp được đó chính là ơn cứu độ con người.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X