CHÚA CHỌN VÌ CHÚA YÊU

Lễ Kính Hai Thánh Simon và Giuđa

Ep 2,19-22; Lc 6, 12-19

Nhân ngày mừng lễ hai thánh Tông Đồ Si-mon và Giu-đa, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy gẫm, chiêm ngắm và khám phá công trình của Thiên Chúa qua việc Đức Giê-su tuyển chọn mười hai Tông Đồ. Quả thực, mọi ân huệ tình yêu đều phát sinh bởi Chúa. Chúa mời gọi ai, Chúa chọn ai, tất đều hệ tại nơi Chúa và vì Chúa yêu, nên Chúa đã tuyển chọn hai vị làm tông đồ cho Chúa và được Người sai đi loan báo Tin Mừng. Vậy Chúa chọn vì Chúa yêu như thế nào? Và hai vị đáp lại tình yêu Chúa như thế nào?

Vì yêu thương Thiên Chúa đã đoái thương tuyển chọn các Tông Đồ. Vậy phải chăng, các Tông Đồ xứng đáng, đầy công đức và tài năng? Thưa không, là con người nên không ai hoàn hảo “ngoại trừ”. Tất cả không hệ tại nơi con người nhưng là do lòng yêu thương và nhân ái của Thiên Chúa. Quả thế, nói như thánh Phao-lô: “tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi” (1 Cr 15,10). Chúa tuyển chọn ai thì Người không dựa trên những tiêu chuẩn của người đời như thế giá, học thức, địa vị… Chúa chọn không phải vì họ xuất chúng nhưng Chúa chọn trong sự khôn ngoan và tình yêu của Người.

Tông Đồ là người được sai đi: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Này “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 11,16). Công việc của các Tông Đồ là tiếp nối công việc của Chúa Giê-su, tiếp nối mãi cho đến ngày tận thế. Việc cầu nguyện để nói lên tính cách quan trọng của sự chọn lựa, “vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Quả thế, “Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12). Điều đó cho thấy việc tuyển chọn quan trọng biết dường nào.

Chính tình yêu Chúa và vì tình yêu đã chinh phục hai vị tông đồ, nên các ngài đã hăng say ra đi loan báo Tin Mừng tại Ba Tư và được phúc tử vì đạo để làm chứng cho Chúa Ki-tô. Hội Thánh đã và đang được xây dựng trên “nền móng là các Tông Đồ” (Ep 2,20); các ngài là những chứng nhân đã được chính Đức Ki-tô tuyển chọn và sai đi. Quả vậy, Chúa Giê-su là Đấng được Chúa Cha sai đi, nên ngay từ đầu sứ vụ của Người, Người “gọi đến với mình những kẻ Người muốn và Người lập nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 13-14). Vì thế, các Tông Đồ của Đức Ki-tô biết rằng họ đã được Thiên Chúa làm cho trở thành “những thừa tác viên của Tân Ước” (2 Cr 3,6); “những thừa tác viên của Thiên Chúa” (2 Cr 6,4); “những sứ giả thay mặt Đức Ki-tô” (2 Cr 5,20); “những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa” (1 Cr 4,1). Nhờ máu Đức Ki-tô, ám chỉ cái chết của Người trên thánh giá. Qua cái chết của Người, kế hoạch của Thiên Chúa đã được thực hiện. Do đó, “anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su” (Ep 2,19-20). Tắt một lời tất cả chỉ vì “TÌNH YÊU” và “tình yêu đáp đền tình yêu”.  Qua đó, mỗi chúng ta hãy cố gắng để trở nên tông đồ của Chúa. Chúa yêu con không phải vì con, nhưng do lòng ái tuất của Ngài, ôi ân huệ cao quý tuyệt vời. Xin cho con cũng luôn hăng say đem Tin Mừng tình yêu Chúa đến khắp cùng trái đất như hai thánh tông đồ Si-mon và Giu-đa để danh Chúa được tôn vinh. Amen. 

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X