CÔNG BẰNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT

Chúa Nhật Tuần XXV  Thường Niên Năm A

(Mt 20,1-16a)

Tin Mừng hôm nay cho ta thấy ông chủ vườn nho là một người khác thường. Khác thường vì ông trả lương cho công nhân xem ra không đồng đều và thiếu công bằng theo cái nhìn và đánh giá của người đời. Điều này khiến những người công nhân làm từ sáng sớm ghen tức. Nhưng tư tưởng của Thiên Chúa còn cao xa hơn tư tưởng của con người, Người không chỉ hành xử công bằng nhưng còn giàu lòng thương xót.

Phong tục của Do thái thời Chúa Giê su, người ta chia ngày làm 12 giờ, tính từ lúc mặt trời mọc, và chỉ quen nói đến giờ thứ ba, giờ sáu và giờ chín, tương đương với giờ Việt Nam chúng ta hôm nay là chín giờ sáng, mươi hai giờ trưa và ba giờ chiều. Còn giờ thứ mười một là mười bảy giờ tức năm giờ chiều. Như thế, những người vào làm giờ thứ mười một chỉ làm một giờ là trời tối và ngày làm việc cũng kết thúc.

Những người thợ được gọi vào vườn nho từ những giờ khác nhau, cả những người vào làm giờ chót, cho thấy lòng quảng đại, bao dung của ông chủ. Ông quan tâm đến hết mọi người, và ông muốn cho họ đều có được việc làm, để có tiền lương nuôi sống gia đình và bản thân.

Vườn nho trong bài Tin Mừng là hình ảnh Nước Trời, là Giáo Hội. Ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Những người được gọi vào giờ thứ mười một chính là những người dân ngoại. Họ là những người được Chúa yêu thương mời gọi vào trong vườn nho là Giáo Hội. Đối với những người này Thiên Chúa cũng ban cho mọi quyền lợi và đặc ân ngang bằng với những người Israel là những người đã được gọi từ đầu.

Cách đối xử quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa làm cho những người Israel bực bội, bởi họ tưởng mình bị thiệt thòi, thua kém dân ngoại. Họ cho rằng Thiên Chúa không công bằng. Vì được chọn, được gọi trước dân ngoại họ tưởng mình phải được ưu tiên, vì đã phục vụ, làm nhiều giờ hơn và họ cho rằng Thiên Chúa mắc nợ họ. Nhưng Thiên Chúa đâu xử bất công với họ, vì họ đã thỏa thuận là một ngày một đồng.

Thiên Chúa cũng muốn cho họ biết rằng, Ngài có toàn quyền định đoạt mọi sự. Ngài không chỉ hành động công bằng mà thôi, nhưng Ngài làm gì cho ai là do bởi tình thương và Ngài muốn mọi người phải tôn trọng cách hành xử của Ngài. Những kẻ không chấp nhận việc Ngài tỏ tình thương như thế, kẻ ấy mắc tội ghen tỵ. Khi người ta đặt nặng các ơn ban hơn là tình yêu của Đấng ban ơn, những người đó không có lòng yêu mến mà chỉ có sự ích kỷ mà thôi.

Mỗi người chúng ta nhiều khi cũng có thái độ như những người Israel, tự cho mình là  đạo gốc, những người được mời gọi vào đời sống thánh hiến lâu năm, những người đã đóng góp nhiều cho Giáo Hội, giáo xứ, cho cộng đoàn. Nên chúng ta cũng muốn, cũng đòi cho mình quyền được ưu tiên, được trọng vọng, được ghi công. Nếu có bị lơ là, hay  bị bỏ xót, hay không được những điều mình mong muốn thì càm ràm với người, càm ràm với cả Thiên Chúa. Nhiều lúc chúng ta cũng lấy sự công bằng của mình mà áp dụng cho Thiên Chúa. Chúng ta cho rằng Thiên Chúa thiếu công bằng khi thấy những người đến sau, phục vụ ít hơn mà lại được những điều này, điều nọ, họ được nhiều ơn lành hơn mình.

Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta thấy rằng, tất cả mọi người chúng ta đều được Chúa yêu thương mời gọi vào vườn nho là Nước Trời. Tuy Chúa gọi mỗi người một cách khác nhau, vào giờ khác nhau, công việc khác nhau, nhưng tình thương Chúa không phân biệt một ai, Ngài không để ai phải thiệt thòi. Vậy chúng ta hãy lấy làm vui sướng đáp lại lời mời gọi yêu thương đó bằng cách đem hết khả năng Chúa ban mà phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội, phục vụ giáo xứ và cộng đoàn cho tốt nhất. Phục vụ với lòng yêu mến, đừng so đo tính toán, phân bì, ghen tỵ với ai. Vì mỗi người Chúa ban cho mọi khả năng khác nhau và tình thương của Chúa cũng biết mọi hoàn cảnh và nhu cầu của từng người. Bởi Thiên Chúa không chỉ hành xử công bằng, nhưng còn rất giàu lòng yêu thương, quan tâm từng người, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn.

Chúng ta theo Chúa không vì thỏa thuận, hay vì là được trả công nhiều hay ít. Nhưng theo Chúa để dấn thân phục vụ Chúa qua tha nhân, phục vụ Giáo Hội qua giáo xứ và cộng đoàn. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn sống quảng đại, phục vụ trong yêu thương, tránh thói càm ràm, phân bì hay ghen tỵ, nhưng làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa và xây dựng Giáo Hội.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn sẵn sàng phục Chúa và Giáo Hội với hết khả năng và lòng yêu mến. Xin cho con không chỉ sống công bằng nhưng sống với lòng thương xót như Chúa, biết đồng cảm, chia sẻ với những người kém may mắn hơn là so đo tính toán, phân bì, ghen tỵ với họ. Amen!

FM. Anton Maria Claret- Lê Thanh Sâm

You May Also Like

Trả lời

X