CỦA ÍT LÒNG NHIỀU

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN XXXIV

LC 21, 1-4

 1. Bối cảnh:

Dưới hàng cột hành lang bằng đá cẩm thạch, trang trí mặt tiền của đền thờ, có mười ba thùng tiền hình phễu mở rộng đối diện với phòng “tài chính”. Một tư tế trực ban đứng ở đó kiểm soát tiền dâng cúng và ghi ý dâng của các đạo hữu, đó là những gì Đức Giêsu đang quan sát hôm đó, khi Ngài đang giảng dạy tại Đền Thờ. Ngài trông thấy những người giầu đang bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. “Ngài cũng thấy một bà góa túng thiếu nọ bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”. Một hình ảnh tuyệt đẹp, một cử chỉ mộ đạo đầy khiêm tốn âm thầm, nhưng chứa chan tâm tình yêu mến!

Vì thế, qua đoạn Tin Mừng thánh Luca vừa mô tả, Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay cùng nhau suy niệm đặc biệt ở phần hai trình bày một giáo lý thực hành sống đạo gồm ba điểm chính yếu như sau:

 • Mến thương thì phải cho.
 • Nhưng của cho không quý bằng tấm lòng người cho.
 • Và cho chính cái mình quý chuộng nhất mới là cái cho lớn nhất, giá trị nhất.
 1. Suy niệm:
 • Mến thương thì phải cho: Quả thế, kinh nghiệm cho chúng ta hay, thương mến thì phải cho, thương ít thì cho ít, thương nhiều thì cho nhiều! Nhưng nhất thiết thương mến là phải cho, nên không cho là dấu không thương mến. Bà góa nghèo túng này đã thương mến Thiên Chúa và Đền Thờ kính Người nên bà đã quảng đại dâng cúng tất cả những gì mình có để nuôi sống (Lc 21, 4).
 • Nhưng của cho không quý bằng tấm lòng người cho: Đúng vậy, của cho không cao quý bằng tấm lòng người cho, vì có thể của nhiều nhưng mà lòng ít thì không quý cho bằng của ít mà lòng nhiều! Chẳng hạn như bà góa túng nghèo ở Giêrusalem chỉ dâng cúng có hai đồng tiền kẽm tức một xu, thế mà được Đức Giêsu coi là người dâng cúng vào thùng tiền nhiều hơn ai hết! Vì tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào thùng tiền dâng cúng; còn bà góa này thì rút tất cả tài sản bà có để nuôi sống mình mà hiến dâng! Bởi vậy mà Đức Giêsu nhiệt liệt ca ngợi tấm lòng thành tín và quảng đại của bà góa nghèo tùng này trước mặt các môn đệ, mọi người và cả chúng ta nữa.
 • Cho chính cái mình quý chuộng nhất mới là cái cho lớn nhất, giá trị nhất: Ấy vậy, của cho quý nhất là cho chính cái mình đang quý chuộng, đang cần thiết cho cuộc sống của mình thì cũng sẵn sàng hiến dâng tất cả! Cũng thế, chúng ta tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa bằng cách tự nguyện hiến dâng Chúa điều mà chúng ta có qyền được hưởng là: lòng khiết tịnh, thanh bần và tuân phục trong đời sống thánh hiến.

Xuyên qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy hai mẫu người:

 • Mẫu người thứ nhất là các luật sĩ, kinh sư: bề ngoài xem ra rất đạo đức. Họ giữ luật chín chắn, đọc kinh nhiều và thật dài. Vì thế, họ được người ta kính nể. Ra ngoài đường, ai gặp họ cũng kính trọng chào hỏi, khi dự các buổi hội họp hay tiệc tùng họ đều được ngồi chỗ danh dự nhất. Nhưng thực ra bên trong họ chẳng đạo đức gì, họ chỉ làm ra bộ đạo đức như thế để được người ta kính nể và dâng cúng tiền bạc.
 • Mẫu người thứ hai là người đàn bà góa nghèo: bề ngoài bà rất nghèo hèn, không ai tôn trọng kính nể bà, thậm chí chẳng thèm để ý đến bà. Nhưng tâm hồn bà rất cao quý! Mặc dầu nghèo khổ hèn hạ, bà rất quảng đại, không tiếc lấy ra phần tiền bé nhỏ, nhưng rất cần thiết cho cuộc của bà để dâng cúng vào đền thờ. Bà góa này tuy dâng cúng tiền ít nhưng lại rất hy sinh rất nhiều “của ít lòng nhiều là thế đó!”

Đức Giêsu đã đánh giá cao và ca ngợi nghĩa cử cao đẹp ấy: “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn hết” (Lc 21, 4).

Tóm lại, cái nhìn của Đức Giêsu và cái nhìn của con người chúng ta khác nhau khi đánh giá việc làm của người khác, thậm chí của cả chính mình nữa. Nên chúng ta cùng tha thiết nguyện xin Chúa cho tất cả chúng ta có một cài nhìn rộng lượng đầy siêu nhiên như cái nhìn của Chúa! Và từ đó chúng ta cũng nghiệm thấy được Chúa đang chợ đợi sự quảng đại của mỗi người chúng ta dâng cho Chúa:

 • Một ít thì giờ trong cuộc sống vất vả hy sinh.
 • Một ít sức khỏe trong hoàn cảnh bệnh hoạn tật nguyền.
 • Một ít tài năng trong tình huống bề bộn trăm công nghìn việc phục vụ anh em và cộng đoàn, vì Thiên Chúa cần tấm lòng hy sinh của chúng ta hơn là của cải ta dâng cho Ngài.

Lạy Chúa “của ít lòng nhiều” con xin hiến dâng trót cả cho Chúa. Amen.

LM PHÊ RÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X