DÁM ĐÁNH ĐỔI

Thứ 4 Tuần XXXI Thường Niên

(Pl 2,12-18; Lc 14,25-33)

Đứng trước một lựa chọn bình thường đã đòi ta phải suy nghĩ, đắn đo và lượng định để quyết định. Phương chi là một điều hệ trọng vô cùng lớn lao của đòi hỏi Tin MừngNước Trời mà những ai muốn làm môn đệ Đức Giê-su. Do đó, sự dứt khoát và quyết định chọn lựa đòi hỏi một sự thách đố “dám đánh đổi” ngay cả mạng sống. Và như Thánh Phao-lô: “anh em hãy gắng sức lo sao cho mình được cứu độ, vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người” (Pl 2,13). Vậy, người môn đệ dám đánh đổi ra sao và bằng cách nào? 

Điều kiên quyết của người môn đệ theo Chúa Giê-su và của bất cứ ai muốn làm môn đệ Người là sự từ bỏ dứt khoát, từ bỏ chính mình. Người môn đệ dám đánh đổi tất cả ngay đến cả bản thân vì Đức Ki-tô và vì Tin Mừng. Bởi chưng, “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Sự suy nghĩ kỹ trước một chọn lựa dứt khoát, từ bỏ tất cả để đi theo Đức Giê-su. Tình yêu cao quý biết bao thế nhưng tất cả mọi tình yêu phải đặt sau tình yêu đối với Đức Giê-su. Quả vậy, “ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26). Như thế, Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ yêu mến Người trên tất cả mọi sự và mời gọi họ từ bỏ tất cả vì Người và vì Tin Mừng. Bởi lẽ, “ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33). Lẽ đó, “anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống” (Pl 2,16). Thực vậy, người Ki-tô hữu chiếu giãi giáo lý Tin Mừng bằng cuộc sống, vào thế giới tối tăm, hoặc gắn bó với Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa vào trong chính cuộc đời mình. Như thế, “các Ki-tô hữu đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (Gl 5,24); họ được Thần Khí hướng dẫm và đi theo các ước muốn của Ngài” (SGL số 2555).

Quả thế, gương bà góa nghèo ở Giê-ru-sa-lem, trong cảnh túng cực của mình, đã cho đi tất cả những gì bà có để sống. Do đó, “lệnh truyền giữ trái tim tự do đối với của cải là bắt buộc để vào Nước Trời” (SGL số 2544). Tinh thần từ bỏ đến độ biết tự nguyện từ bỏ ngay cả những gì được phép nhưng không thích hợp. Bởi chưng, “vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?” (Mc 8,36). Do đó, người môn đệ dám đánh đổi tất cả để chiếm được Chúa và chỉ duy mình Chúa mà thôi. Vì “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,1). Thế nên, “anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng” (Pl 2,14).

Làm môn đệ Chúa Ki-tô trong ơn gọi thánh hiến tu trì, chúng ta luôn sống theo giáo huấn của Tin Mừng trên đường bước theo Chúa. Đây phải là quy luật tối thượng và là kim chỉ nam cho chúng ta. Thêm nữa, người tu sĩ tận hiến ý muốn của mình như lễ vật dâng lên Thiên Chúa, nhờ đó họ liên lỉ kết hợp vững bền với thánh ý Chúa mang lại ơn cứu rỗi, noi gương Chúa Giê-su, “Đấng đã đến để làm theo ý Chúa Cha” (Dt 10,7). Nhờ đó, “anh em sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa” (Pl 2,15). Quả vậy, đây không phải là chuyện nửa vời hay đứng núi này trông núi nọ, hoặc bắt các hay tay. Nhưng đây là sự dứt khoát từ bỏ không nhân nhượng, dám đánh đổi tất cả để được “Tất Cả”. Bởi lẽ, “ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Hay “ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn tình thương và sức mạnh, xin ban sức mạnh và giúp con luôn biết đánh đổi mọi sự phù vân trần thế để chỉ chọn một mình Chúa mà thôi.  

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X