DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

SUY NIỆM THỨ 6 TUẦN XXIX

LC 12, 54-59

Với đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật Đức Giêsu giáo huấn và khuyến cáo mọi người đặc biệt các đầu mục lãnh đạo Do thái đương thời phải nhận ra dấu chỉ của thời đại mà hoán cải canh tân và đồng thời kiểm điểm cuộc sống mình suốt hành trình tại thế có những gì bất ổn đối với tha nhân thì kịp hòa giải xong xuôi trước đi.

Từ “thời đại” này trong nguyên ngữ Hy lạp gọi là cai-rus (caieos) chứ không phải là cronos có nghĩa là thời gian theo thứ tự năm tháng. Còn từ cairus có nghĩa là thời kỳ ân sủng của lịch sử cứu độ. Tân ước thường dùng từ cairus này chỉ thời kỳ ân sủng để nói về thời gian viên mãn của Nước Thiên Chúa ngự đến giữa nhân loại. Đây chính là thời kỳ ân sủng, là thời gian cứu độ, thời kỳ quyết định lựa chọn Thiên Chúa, lắng nghe Ngài mời gọi hoán cải trở về cùng Ngài

Lời rao giảng của Đức Giêsu chính là dấu chỉ rõ ràng của Nước Thiên Chúa đã đến, con người cần biết phân định để rút ra vấn đề cụ thể cho cuộc đời mình đó là ăn năn trở lại với Chúa để đón nhận ơn cứu rỗi.

“Khi các người thấy mây kéo ở phía tây, các người nói ngay:  mưa đến nơi rồi và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng y như vậy” (Lc 12 54-55). Qua những lời trên, Đức Giêsu khiển trách những người đương thời không biết đón nhận những “dấu chỉ thời đại” trong khi họ có đầy đủ khả năng giải thích những dấu chỉ khí tượng.

Giáo hội hiện nay đặc biệt quan tâm đến việc sống trung thành với lời mời gọi của Đức Giêsu trên đây. Tại Công đồng Vaticanô II, Giáo hội phát biểu: “Giáo hội lúc nào cũng có bổn phận tìm hiểu tường tận những dấu chỉ thời đại và giải thích dưới ánh sáng Tin Mừng, như vậy mới có thể giải đáp một cách thích ứng với từng thế hệ, những thắc mắc muôn thủa của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai hậu…Do đó cần phải biết và hiểu thế giới chúng ta đang sống với những chờ đợi, mong ước và cả tính chất thường là bi thảm của nó” (Gs 4). “Quân giả hình kia, điềm trời đất thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét”?

Khi phân tích tình trạng thế giới “thời đại mà chúng ta đang sống”, Công đồng đã nhận ra một số “dấu chỉ thời đại” cơ bản và đây là mấy dấu chỉ:

  • Tình liên đới đang phát triển giữa các dân tộc (TĐ 14).
  • Phong trào đại kết (HN 4).
  • Mối quan tâm tới tự do tôn giáo (TĐ 1).
  • Sự cần thiết phải hoạt động tông đồ giáo dân, nhờ đức tin mà tin rằng mình được Thánh Thần Thiên Chúa là Đấng bao trùm vũ trụ hướng dẫn, cố gắng nhận định đâu là những dấu chỉ thực về sự hiện diện và ý định của Thiên Chúa trong mọi biến cố, mọi yêu sách, và mọi mong ước mà họ dự phần với những người đương thời (Gs 11).

“Nhận biết” thời đại chúng ta đang sống! Thiên Chúa điều khiển lịch sử. Hôm nay, Người vẫn đang hoạt động! Thay vì than phiền nuối tiếc Giáo hội hôm qua, thay vì mất giờ mơ mộng về Giáo hội ngày mai…Tốt hơn, theo lời mời gọi của Đức Giêsu, chúng ta cần nhận biết “thời đại chúng ta đang sống”. Những người thời đại đương thời với Đức Giêsu tại Do thái lúc đó đã không có được sự nhạy bén hiện sinh trước thời đại đặc biệt mà họ đang sống. Đó cũng là một thách đố của thời đại chúng ta?

Mục đích của việc kiểm điểm đời sống chỉ là nỗ lực nhận biết tác động của Thiên Chúa trong mọi biến cố, trong đời sống của chúng ta để nối kết lại với Chúa và thông dự vào tác động đó để nếu có thể chúng ta có thể bày tỏ cho những người chưa nhận biết Chúa.

Cúi xin Chúa giúp chúng con biết sống những biến cố nhỏ bé cũng như lớn lao trong đời sống chúng con như là những dấu chỉ nói lên thánh ý Chúa, tức là những điều cần phải tránh hoặc cần phải làm để vinh danh Chúa và mưu ích cho sự sống đời đời. Tóm lại, ngày nay chúng ta cũng đang đứng trước hoàn cảnh tương tự như những hoàn cảnh vào thời Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Thời đại ân sủng đang hiện diện với chúng ta, đang mời gọi mọi người chúng ta hãy ăn năn hối cải và dìm mình vào đại dương ân sủng lân tuất cứu độ của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Amen.

 

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X