DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

Suy Niệm Thứ 4, XXIV TN Lc 7, 31-35

Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu phê phán về thế hệ của Ngài, cụ thể là thái độ lãnh đạm và chống đối của Kinh sư và phái Pharisiêu đối với vai trò và sứ vụ của ông Gioan Tẩy Giả và của Đức Giêsu. Hay nói cách khác, qua dụ ngôn trò chơi của đám trẻ Do Thái mà Tin mừng hôm nay nói tới, Đức Giêsu trách cứ người Do thái nhất là các nhà chức trách đã không nhận ra “Dấu chỉ thời đại” để đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa cũng như không hưởng ứng lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả là thống hối an năn và canh tân đời sống.

Để mô tả sự lỳ lợm, cố chấp của các đầu mục Do thái: Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn mượn ở trò chơi hát đối của bọn trẻ Do thái ngồi ngoài chợ, với trò chơi này, chúng chia làm hai nhóm: Một nhóm xướng lên bài ca vui tươi hoặc buồn bã, thì nhóm kia phải múa hay những cử điệu tương ứng. Nếu bên này ca hát thổi sáo, mà bên kia không hưởng ứng múa nhảy thì cuộc chơi coi như thất bại.

Dẫn vào sứ điệp của Đức Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc về trò chơi của bọn trẻ lêu lổng chơi đùa ngoài chợ để khiển trách người đương thời nhất là các Kinh sư và người Pharisiêu kiêu ngạo và cố chấp làm ngơ trước dấu chỉ của thời đại mà Thiên Chúa đã gửi đến, đó là việc ông Gioan Tẩy giả đến không ăn bánh và không uống rượu thì họ bảo là ông ta bị quỷ ám. Còn Đức Giêsu đến cũng ăn cũng uống và hoà đồng với mọi người kể cả các tội nhân thì họ lại cho Ngài là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi (Lc 7, 33-34). Điều ấy, cho thấy thái độ khép kín và tự cao của họ, khiến tâm trí họ không thể nào mở ra và khiêm tốn để được đón nhận sứ điệp thống hối canh tân và ơn cứu độ.

Theo đó, hôm nay thiết tưởng chúng ta nên suy niệm tới danh xưng mới mẻ mà người ta gán cho Đức Giêsu: “Bạn của phường tội lỗi”. Ở đây chính Đức Giêsu truyền đạt cho chúng ta danh xưng đó, bởi vì Ngài thích tên gọi đó. Ngài không những không trả lời cho những kẻ chỉ trích nhắm tới Ngài như đối tượng, mà Ngài còn cảm thấy được vinh dự vì những lời phê phán vậy.

Chúa Giêsu bạn thân của hết mọi người, Ngài bạn phổ quát, bạn với cả những người tội lỗi. Chúa tẩy xoá tội lỗi thế gian, Ngài xoá bỏ tội lỗi khỏi tâm hồn mọi người. Chúng ta biết rõ Chúa yêu thương tha thứ và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Vì thế mà mọi người chúng ta ai ai cũng đã từng ghi khắc trong ký ức nhiều đoạn Tin Mừng khiến Chúa được lừng danh vì đối xử tốt với các người tội lỗi… Kêu gọi Matthêu người thu thuế, và dùng bữa với những người thu thuế bạn ông. Bênh vực người đàn bà ngoại tình… hay những dụ ngôn diễn tả lòng Chúa xót thương: Con chiên lạc bầy và được tìm lại, đứa con đi hoang, người bại liệt được tha tội và chữa lành, tên trộm cướp được dẫn vào thiên đàng…Ngày nay, Thiên Chúa giàu lòng thương xót vẫn còn luôn cư xử như thế với hết mọi người, nhất là các tội nhân.

Cho dù thái độ khép kín, lỳ lợm và kiêu ngạo của người đương thời, nhất là nơi những người đầu mục Do Thái như Luật sĩ, Pharisiêu, thì chương trình và hành động cứu độ của Thiên Chúa không bị dừng lại bởi bất cứ rào cản nào. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vẫn thể hiện và biện minh nơi cách sống và sứ vụ của Gioan Tẩy Giả, nhất là nơi ngôn hành của Đức Giêsu, sẽ thuyết phục hoặc lên án tuỳ theo thái độ hoặc khước từ của con người.

Quả thực, như Đức Giêsu đã nói với người Do Thái, đặc biệt các người đầu mục trong dân, họ vẫn cứng lòng, dù đã chứng kiến bao điềm thiêng dấu lạ với những lời rao giảng của Chúa, mà họ vẫn cứng lòng không chút hoán cải, lại tự cho mình là sáng mắt mà thực ra họ đang bị mù quáng trước ánh sáng của Thiên Chúa! Trái lại, những người ý thức mình mù loà, nghĩa là nhận biết mình là tội nhân nghe lời rao giảng mà sám hối canh tân đời sống thì lại được sáng, tức là được cứu độ.

Nguyện xin Chúa cho chúng con nhận ra những dấu chỉ thời đại, để khôn ngoan đón nhận sứ điệp của Chúa hầu canh tân đời sống và được Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn. Amen

LM Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc

You May Also Like

Trả lời

X