ĐÓN NHẬN HAY KHƯỚC TỪ ÂN HUỆ CHÚA BAN

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A

ĐÓN NHẬN HAY KHƯỚC TỪ ÂN HUỆ CHÚA BAN

Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Thiên Chúa đã âu yếu và trao ban tình yêu của Ngài cho con người và nâng con người lên phẩm vị cao quý qua việc mời dự tiệc cưới Con Chiên, tiệc cưới Hoàng Tử. Thật là một tình yêu vô cùng lớn lao, một hồng ân vô giá và một ân huệ tuyệt vời mà Thiên Chúa tặng ban cho con người cách riêng những người được Chúa chọn mời. Nhưng đáng thương thay, họ lại không nhận ra, không đếm xỉa, không quan tâm. Vậy tại sao lại có người đón nhận, có người lại khước từ ân huệ ấy? Và kết cục ai mới là người xứng đáng đón nhận ân huệ ấy? 

Có ai yêu thương và trân quý con người cho bằng Thiên Chúa; Ngài đã cúi xuống rửa chân, âu yếm như mẹ hiền nựng ẵm con thơ, lặn lội đi tìm con chiên lạc, tìm được rồi thì vác nó lên vai đưa về nhà. Vị Vua cao cả lại coi mình như hàng lê dân, đi dọn bàn dọn tiệc, chuẩn bị từng món ăn, thức uống “tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon”. Vị Vua trân quý mời từng khách tiệc, sai người đi mời từng vị khách quý. Tại sao và tại sao Ngài lại yêu quý khách tiệc như thế? Tại sao từng khách tiệc lại được yêu thương và quý trọng đến thế? Tất cả chỉ vì yêu thương con người mà thôi. Vì yêu nên Thiên Chúa dám thi thố tất cả ngay đến chính Con Một Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, thì còn gì, còn gì mà Ngài lại không ban. Vua mở tiệc cưới cho hoàng tử: “Thiên Chúa khai mở thời Mê-si-a cho Con Một của Người nhập thể”. Ôi tuyệt vời biết bao, hạnh phúc biết dường nào khi phận tỳ nhỏ bé, phận tôi tớ thấp hèn bất xứng lại được Đức Vua đoái thương nhìn tới. Quả vậy, “Chúa Cha mạc khải tình yêu của Ngài bằng cách trao ban chính Con Một Ngài cho chúng ta” (Ga 3,16); và qua người Con Chúa Cha tự trao hiến bản thân Ngài, vì Đức Giê-su được tràn đầy sự phong phú của Chúa Cha. Hơn nữa, “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Chính Hy Tế của Đức Ki-tô là ân huệ Thiên Chúa ban cho nhân loại (Ga 3,16).

Đức Vua đã mời gọi những khách quý ưu tuyển đến dự tiệc cưới hoàng tử. Thế nhưng, những người được ưu tuyển ấy lại không xứng đáng, không đón nhận và khước từ ân huệ. Tại sao họ lại khước từ? Phải chăng tiệc cưới ấy không xứng đáng, không thịnh soạn, không hoành tráng? Họ khước từ vì họ coi trọng của ăn hơn mạng sống, coi trọng áo mặc hơn thân thể. Họ coi những gì của thế gian trọng hơn Thiên Chúa; lòng họ bận tâm đến trang trại, buôn bán, tiền tài danh vọng chứ chẳng màng chi đến Thiên Chúa, đến Nước Trời, đến tình yêu và ân huệ. Quả vậy, “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”.  

 Tình thương vô biên của Thiên Chúa trên con người làm sao có thể diễn tả cho vừa được, bởi lẽ tình yêu của Ngài vượt quá sự hiểu biết.Thái độ của Thiên Chúa mời gọi và ban phát tình thương và ân sủng cho mọi người cách vô biên. Hình ảnh vị vua trong dụ ngôn tiệc cưới là hình ảnh của Thiên Chúa giàu lòng nhân ái và quảng đại vô biên. Bởi lẽ, “ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25,6). Đồng thời, “chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ” (Is 25,9). Và như thánh Phao-lô: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,13). Như thế, “Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 4,19). Như vậy, chỉ có những ai tin nhận, sám hối, mở lòng đón nhận tình yêu ân huệ của Thiên Chúa và mặc lấy Đức Ki-tô mới được dự tiệc cưới Nước Trời. Nguyện xin Chúa cho chúng con biết mở lòng đón nhận ân huệ Chúa ban và sống đẹp ý Chúa để được dự phần tiệc cưới trong Vương Quốc của Ngài.    

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X