DỤ NGÔN NƯỚC THIÊN CHÚA

SUY NIỆM THỨ 3 TUẦN XXX

LC 13, 18-21

  1. Bối cảnh: Qua bài Tin Mừng hôm nay thánh Luca ghi lại dụ ngôn hạt cải và men trong bột để trình bày về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa tuy khởi đầu thật nhỏ bé nhưng nội lực triển nở rất mạnh mẽ phi thường tỏa lan khắp thế giới và biến đổi thật kỳ diệu! Quả vậy, Đức Giêsu đã dùng hai dụ ngôn này giúp người ta hiểu được phần nào về mầu nhiệm Nước Trời.
  2. Suy niệm: Vậy Ngài nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 13, 18-19). Cải là một thứ rau ở Palestin có nhiều. Hạt cải rất nhỏ bé. Thường thường người ta ví sự nhỏ bé của một vật gì thì nói: nó to bằng hạt cải! có nghĩa là vật ấy quá bé: “Nếu anh em có đức tin bằng hạt cải…” Tuy nó bé nhỏ vậy mà gieo vào đất tốt, nó sẽ mọc lên thành cây cao lớn, cành lá xum xuê, chim trời đến đậu và có thể làm tổ.

Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Ngay trong cuộc đời Đức Giêsu, dầu là Đấng Chí Thánh, đầy quyền năng và tài đức vẹn toàn, suốt ba năm trường ngược xuôi đó đây rao giảng Tin Mừng cứu độ, thế mà kết quả chỉ một nhóm nhỏ mười hai Tông Đồ với một nhóm môn đệ khiêm tốn, gồm những người xem ra là yếu kém về mọi mặt và cuối cùng chính Ngài phải lãnh cái án bất công là chết trên thập giá! Xem ra Chúa đã thất bại!

Nhưng sau khi Chúa sống lại, nhóm nhỏ của Chúa đã phát triển lớn mạnh như một cây cao, lá cành lan tỏa khắp thế giới, đó là Giáo hội Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta thấy ngày nay.

Dụ ngôn về hạt cải cho chúng ta nhận ra rằng: Nước Thiên Chúa là một hạt mầm tuy nhỏ bé, nhưng nội tại có một sức sống mãnh liệt, tăng trưởng vô song không có gì đè nén hay ngăn cản được. Do đó, Nước Thiên Chúa không phải là cái gì có sẵn đã hoàn tất viên mãn ở thể tĩnh. Nhưng là một cái gì tuần tự phát triển và sống động. Thông thường chúng ta đâu có thấy được sự phát triển, lớn lên một cây cao to dần trong một sớm một chiều, thì cũng vậy, Nước Thiên Chúa đang âm thầm phát triển mà nhiều người không nhận ra. Chỉ có cái nhìn đức tin mới có thể giúp chúng ta nhận ra được điều đó. Việc Chúa làm cho Giáo hội triển nở lớn lên cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình như thế đó.

Vả lại Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống Lời Chúa, hạt giống đức tin. Người cũng chăm sóc tưới bón và làm cho mọc lên qua bí tích thánh tẩy. Người vẫn tiếp tục chăm sóc chúng ta bằng ơn Chúa Thánh Thần. Phần chúng ta là phải cộng tác với Chúa làm cho đời sống đức tin chúng ta đâm bông kết trái qua cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và tham gia công cuộc truyền giáo. Phải kiên vững vươn lên trước bao thử thách suốt cuộc sống đức tin, hầu có thể đón tiếp mọi người như cây cải đón nhận chim trời làm tổ.

“Ngài lại nói: Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Lc 13, 20-21).

Trong dụ ngôn nắm men vùi trong ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men này, Đức Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta thấy rõ sự thấm nhập và sức cảm hóa kỳ diệu của đạo thánh Chúa. Thực vậy, tinh thần Kitô giáo phải hội nhập vào bất cứ môi trường, hoạt động xã hội nào, nhuần thấm và biển đổi mọi tầng lớp xã hội tựa như nắm men vui trong ba thúng bột làm cho tất cả bột dậy men!

Men còn ám chỉ tác động của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội và mọi Kitô hữu bằng các ân huệ của Người đặc biệt ơn đối thần: tin cậy mến để Giáo hội và mỗi một Kitô hữu được thông phần chức năng tư tế, vương đế, và ngôn sứ của Đức Giêsu Kitô qua bí tích rửa tội, có trách nhiệm thực thi các chức năng đó, đặc biệt là ngôn sứ phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa khắp mọi nơi, mọi miền, mọi lãnh vực xã hội được thấm nhuần và lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa.

 

LM PHÊRÔ KHOA- LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X