ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ SỰ SỐNG VÀ LÀ SỰ SỐNG LẠI

Lễ Cầu Hồn

Khai Mạc Tháng Cầu Hồn Xitô

Ga 11, 17-27

Với Lời Chúa hôm nay đặc biệt bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe: Thánh Gioan tường thuật việc Đức Giêsu Kitô phục sinh ông Lazarô từ cõi chết sau bốn ngày sống lại để mọi người tin rằng: “Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và bởi tin mà được sự sống nhờ danh Ngài”(Ga 20, 21).

Bà Matta trong bài Tin Mừng đã biểu lộ một niềm tin sâu xa vào Đức Kitô là nguồn sự sống và là sự sống lại. Vậy chúng ta cùng nhau suy niệm hai gợi ý sau đây:

  • Đức Giêsu là sự sống và là sự sống lại.
  • Ai tin vào Đức Giêsu Kitô sẽ không bao giờ phải chết.
  1. Đức Giêsu Kitô là nguồn sự sống và là sự sống lại.

Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống và là nguồn sự sống, Người hằng yêu thương và trung tín với con người vốn đã bao lần bất trung và từ khước phản bội Người! Dầu vậy, Người vẫn một lòng xót thương và ban Con Một mình là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để thực hiện lời hứa xưa là cứu độ con người đã thất tín và bất trung lỗi phạm với Người. Suốt cuộc đời dương thế, đặc biệt trong những năm rao giảng Tin Mừng Đức Giêsu Kitô luôn luôn là nguồn an ủi, cứu độ và là nguồn sống của nhân loại. Ngài rao giảng Tin Mừng đặc biệt là “Tám Mối Phúc Thật” để loài người được sống hiệp thông với Chúa và với nhau (xMt 5, 3-10). Ngài loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, khử trừ mà quỷ và phục sinh kẻ chết, chẳng hạn như con gái ông Gia-ia (Mc 5, 22-43), con trai bà goá thành Cain (Lc 7, 11-17) và ông Lazarô (Ga 11, 43-44). Tất cả các sự việc đó đều minh chứng Đức Giêsu đến trần gian là để ban sự sống cho con người và được sống dồi dào (xGa 10, 10).

Hơn thế nữa, thưa anh em: Niềm hy vọng sống lại còn được xác quyết qua sự kiện Thiên Chúa làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, đây là một bảo đảm cho những kẻ đã an giấc ngàn thu từ trong bụi đất sẽ được chỗi dậy (xDn 12, 2). Cũng vậy, tất cả chúng ta sẽ được sống lại vì Đức Giêsu đã sống lại như trong thư gửi tín hữu Rôma (Rm 8, 11) Thánh Phao lô đã xác quyết: “Đấng làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ ban sự sống cho thân xác hay chết của anh em, nhờ Thần Khí của Ngài đang ngự trong anh em”. Được sống lại với Đức Giêsu là trở thành một tạo vật mới như Đức Giêsu. Vậy chúng ta phải sống như thế nào đây? Thưa:

  1. Tin vào Đức Giêsu Kitô, nguồn sự sống và là sự sống lại.

Chính Đức Giêsu Kitô đã ban cho nhân loại cái chìa khoá để bước vào cõi sống đó là tin vào Ngài: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 25-26).

Hẳn bà Matta là người đầu tiên gặp Đức Giêsu khi Ngài đến Bêtania, bà tỏ ra có niềm tin vào Chúa: “Nếu Thầy ở đây thì em con không chết” (Ga 11, 21) mặc dù còn giới hạn quyền Chúa vào điều kiện, ít ra là Lazarô chưa chết. Nhưng khi Chúa Giêsu tỏ hiện Ngài là sự sống lại và là sự sống, lúc đó Matta mới biểu lộ niềm tin không giới hạn, vô điều kiện: “Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11, 27).

Thưa anh em, hôm nay cộng đoàn phụng vụ chúng ta cùng dâng thánh lễ khai mạc tháng Cầu Hồn để cầu cho những người thân thương của chúng ta ly trần là anh chị em trong dòng, cùng ông bà cha mẹ bà con thân thuộc và ân nhân được hưởng tôn nhan Chúa trên chốn vĩnh hằng. Và đây cũng là dịp chúng ta triệt để sống niềm tin yêu và hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh qua mầu nhiệm hiệp thông và cánh chung, ngõ hầu mai ngày chung hưởng hạnh phúc vinh quang muôn đời. Amen

LM Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc

You May Also Like

Trả lời

X