ĐỨC GIÊSU PHIỀN TRÁCH CÁC LUẬT SĨ

SUY NIỆM THỨ 5 TUẦN XXVIII

LC 11, 47-54

Hôm nay chúng ta cùng suy niệm bài Tin Mừng theo thánh Luca tiếp tục tường thuật những lời Đức Giêsu phiền trách các luật sĩ về tội giả hình. Trước hết, bài này ghi lại hai tội là: bách hại các ngôn sứ (Lc 11, 47) và tội độc quyền về tri thức, tức là giải thích Kinh Thánh theo ý riêng mình có tính trục lợi (Lc 11, 49). Thứ đến, Chúa phiền trách họ xây mộ cho các ngôn sứ, tỏ ra không tán thành thái độ và hành xử của cha ông họ đối với các vị ấy, mà chính họ khi xây lăng xây mộ lại không chút hối cải ăn năn tội lỗi của mình và tiền bối. “Vì thế, mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia” (Lc 11, 49). Kiểu nói của Luca: Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa tức là chính Thiên Chúa, Đấng đã phái các ngôn sứ và các tông đồ đến mà cha ông của họ không những đã không đón nhận sứ điệp của các ngôn sứ mà còn ra tay sát hại các vị! Hiện giờ, trước mặt họ, Đức Giêsu là vị ngôn sứ cao cả và duy nhất mà họ không nhận ra và sắp giết Người để ngăn cản Người không được thể hiện sứ vụ Thiên Sai.

Quả thế, cha ông họ xưa kia đối xử với các ngôn sứ thế nào, thì thời Đức Giêsu, các đầu mục Do thái, đa số các luật sĩ và pharisiêu cũng đã từ chối không nhìn nhận Gioan Tẩy giả và sứ vụ của ông; tệ hơn nữa là họ đã từ chối Đức Giêsu và bắt bớ hành hạ cùng lên án xử tử Ngài. Sau đó họ còn tiếp tục bách hại các tông đồ của Chúa.

“Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu Abel đến máu ông Giacaria…Phải, tôi nói cho các người biết thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu” (St 4, 8-10; 2Chr 24, 20-22). Qua Thánh Kinh họ đã hiểu về sự liên đới trách nhiệm qua các thế hệ, tất nhiên họ cũng phải chịu trách nhiệm và chịu hình phạt về tất cả các tội lỗi của cha ông họ vì họ đã tỏ ra đồng lõa với tiền nhân. Sau cùng, “hỡi những nhà thông luật, khốn cho các người, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản” (Lc 11, 52).

Đức Giêsu khiển trách các luật sĩ về tối thứ ba là họ giữ độc quyền giải thích Kinh Thánh, nhưng sự thông hiểu của họ không làm ích gì cho họ và lại còn ngăn trở người khác vào Nước Trời! vì họ đặt ra những khó khăn, nặng nề khiến người ta khó lòng giữ được.

Sau khi chúng ta cùng suy niệm nội dung bài Tin Mừng hôm nay khi dõi theo tiến trình lời Đức Giêsu phiền trách các luật sĩ đương thời với Ngài, đồng thời Ngài cũng ngụ ý muốn khuyên dạy tất cả chúng ta phải đề cao cảnh giác:

  • Đừng quá bám víu vào những thành quả quá khứ mà tự mãn để rồi quên mất bổn phận hiện tại.
  • Cũng đừng quá tự mãn về những kiến thức tôn giáo mà lại không tích cực thực hành tinh thần tôn giáo mình đã lãnh hội.
  • Là người Kitô hữu mà lại không thành tâm sống đạo để được vào Nước Trời, trái lại còn cản trở người khác vào Nước Trời vì những gương mù gương xấu mình gây nên.

Vậy hãy luôn luôn tâm niệm và cố gắng thực hiện cho bằng được Lời Chúa dạy và chúc phúc cho những ai lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, mới thực sự là thành viên gia đình của Chúa trên chốn vĩnh hằng. Amen.

 

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X