ĐỨC KI-TÔ VUA BÌNH AN

CHÚA NHẬT XXXIV NĂM A, CHÚA KI TÔ VUA VŨ TRỤ

(Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46)

Mầu nhiệm tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, cao vời khôn ví nhưng lại rất gần, rất thật với con người. Bởi chưng, Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã ban tặng chính Con Một yêu dấu của Người là Đức Ki-tô – Vua Bình An cho loài người. Ngài đã đến mang ơn cứu độ và bình an cho nhân loại: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho mọi loài Chúa thương” (Lc 2,14). Do đó Ngài là Vua Bình An. Vậy, chúng ta hãy sống thế nào để xứng đáng là con ngoan, là những hoàng tử, công chúa của Vua Bình An? 

Đức Ki-tô là Vua các vua, là Chúa các chúa, thế nhưng Ngài đã trở nên người phàm và sống giữa chúng ta. Và như thánh Gioan xác quyết: “chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14). Quả thế, bài đọc một ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói về dung mạo Đức Ki-tô, Vị Vua Bình An như Người Mục Tử: “chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm”. Hơn nữa, “Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi; chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng” (Ed 34,14-15). Thật vậy, “Đức Ki-tô chính là vị Mục Tử Nhân Lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Người mục tử trung tín và công minh sẽ săn sóc từng con chiên một.

Vương quyền của Đức Ki-tô đã cho thấy, “Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người” (1 Cr 15,25). Đức Ki-tô thiết lập vương quốc của Ngài trong bình an và công lý. Người tràn đầy Thánh Thần đã khai mạc Vương Quốc bình an. Vương quốc đó được mặc khải cho những người bé nhỏ, khiêm tốn, nghèo hèn và quảng đại. Quả thế, “Đức Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta” (1 Cr 8,9). Bởi vậy, như nhà Vịnh Gia: “Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn” (Tv 144,13). Đồng thời, “triều đại Người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời”. Đức Giê-su chính là Vị Thẩm Phán. Vị Thẩm Phán tối cao ngự đến; Người tuyên án trên người lành kẻ dữ tùy vào tình yêu, việc làm của họ đối với mọi người nhất là những người nghèo đói, đau khổ, bần cùng. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống… Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”.

  Dân Thiên Chúa được tham dự vào chức năng Vương Đế của Đức Ki-tô. Bởi chưng, “Đức Ki-tô thực thi quyền vương đế của Người khi Người lôi kéo mọi người đến với mình qua cái chết và sự sống lại của Người” (SGL số 786). Đồng thời, dân Thiên Chúa thực hiện phẩm giá vương đế của mình khi sống theo ơn gọi phục vụ cùng với Đức Ki-tô. Mặt khác, Đức Ki-tô là Vua Bình An và là Chúa của vũ trụ, đã trở nên tôi tớ mọi người, vì “Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người” (Mt 20,28). Do đó, đối với Ki-tô hữu, “cai trị là phục vụ” Đức Ki-tô (Lumen Gentium, số 36). Vì, “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Do đó, Hội Thánh đặc biệt “nhận ra trong những người nghèo khó và đau khổ hình ảnh của Đấng Sáng Lập nghèo khó và đau khổ của mình” (Lumen Gentium, số 8) là Đức Vua Bình An. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô – Vua Bình An, xin cho chúng con sống đẹp lòng Ngài và sống đúng với tư cách là con cái Chúa, là công chúa, hoàng tử ngoan hiền của Đức Ki-tô – Vua Bình An. Amen.

FM.Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X