ĐỨC KITÔ LÀ AI?

Suy niệm Tin Mừng, thứ sáu, tuần XXV mùa thường niên (Lc 9,18-22): “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”

Sau một thời gian đi rao giảng cùng các môn đệ, hôm nay Chúa Giêsu đã hỏi các ông: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Êlia, người khác lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Đó là nhận định và cái nhìn của mọi người khi họ chứng kiến những gì Đức Giêsu đã nói và làm. Không chỉ dừng lại ở đó, Đức Giêsu lại hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”

Có thể nói đó là một câu trắc nghiệm khó! Để đánh giá hay nhận định chính xác về một người không phải là chuyện dễ, mà đây lại là một người đầy quyền năng như Đức Giêsu. Nếu không được Chúa Cha mặc khải thì một phàm nhân không thể biết chính xác Đức Giêsu là ai, và Phêrô là người diễm phúc được Chúa Cha mặc khải cho điều đó. Ông đã thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Câu trả lời đạt điểm tuyệt đối này đã đưa Phêrô lên ngôi vị thủ lãnh của Giáo hội. Nhưng tại sao Đức Giêsu lại cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô?

Đối với người Dothai lúc bấy giờ, họ đang mong chờ Đấng Kitô, Đấng Messia đến để giải thoát họ theo nghĩa chính trị là giải thoát họ khỏi sự đô hộ của đế quốc Rôma. Chúa Giêsu không muốn họ hiểu sai, hiểu lầm về con đường thập giá của Người. Người đến không phải để giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ của xã hội nhưng là giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi bằng cái chết trên thập giá của Người. Con đường của Thiên Chúa không phải là con đường của bạo động, của đấu tranh chính trị mà là con đường của tình yêu.

Ngày nay câu hỏi của Chúa Giêsu với các môn đệ cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Chắc chắn mọi Kitô hữu đã học giáo lý đều có thể trả lời chính xác Đức Giêsu là ai. Nhưng Đức Giêsu đó vẫn chỉ là Đức Giêsu trên lý thuyết; còn trên thực tế, việc tuyên xưng của chúng ta và Đức Giêsu đó có liên hệ gì với chúng ta không đó mới là điều quan trọng. Ta có thể trả lời Đức Giêsu như một người bạn của tôi để tôi tâm sự, chia sẻ tất cả niềm vui nỗi buồn; Đức Giêsu là Vị Thiên Chúa đã yêu thương tôi và hiến mạng vì tôi nên tôi phải sống thật tốt để đáp lại tình thương của Người; hay Người chỉ là một người giữ kho ban phát những gì tôi cần, tôi sẽ chạy đến xin Ngài… câu trả lời sẽ là của bạn. Đối với bạn Đức Giêsu là ai?

Thanh Phong

You May Also Like

Trả lời

X