THÁNG BẢY , 2022

2022T608Tháng 7Cả ngàyChân phước Eugenio II, GH

Xem chi tiết

⇒ Đọc kinh phụng vụ

Đức Eugêniô III, tên thật là Bênađô, xuất thân từ dòng tộc Paganelli Pisis. Năm 1115 ngài nhập dòng Camaldo của thánh Zenon, năm1128 ngài được đặt làm viện phó của tu viện này. Năm 1138, do sự thúc đẩy của thánh phụ Bênađô, ngài đã xin nhập dòng Claravalle. Năm 1141, ngài được thánh phụ gởi qua Rôma lập dòng Ba Suối (Trois Fontaines). Ngày 15 tháng 2 năm 1145, ngài được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu Eugeniô

Trong triều đại ngài, Giáo Hội trải qua một thời buổi cực kỳ khó khăn. Ngài đã có công tổ chức đạo binh Thánh Giá II. Thánh phụ Bênađô đã viết bộ sách thời danh, nhan đề “De Consideratione” (nhận định) để tặng ngài. Ngài mất tại Tibure ngày 8 tháng 7 năm 1153.

Nhiều hơn

Thời gian

Cả ngày (THỨ SÁU)

Trả lời

X