THÁNG BẢY , 2022

2022T211Tháng 7Cả ngàyTHÁNH BIỂN ĐỨC, Viện phụ, Lễ Trọng

Xem chi tiết

– Ngài sinh năm 480 tại Nursie (Trung Ý) cùng với người em gái song sinh là Scholastica.

– Năm 14 tuổi, Ngài đi học tại Rôma. Để phản ứng lại thời cuộc đồi phong bại tục và để thực hiện ước muốn là chỉ yêu mến một mình thiên Chúa, Ngài đã bỏ học và lánh vào hang núi subiaco.

– Khoảng năm 500, do gương sống thánh thiện đạo Đức, Ngài được chọn làm Đan Phụ nhà vicovaro, nhưng sau đó Ngài đã rút lui.

– Năm 520, Ngài lập Đan Viện Subiaco và dần dần phát triển thêm 12 Đan Viện xung quang subiaco.

– Năm 530, Ngài lập Đan Viện Monte – Cassino, nơi đây sau này trở thành trung tâm đan tu, văn hóa, tôn giáo. Cũng tại nơi đây, năm 535 Ngài đã hoàn thành bộ tu luật có chiều kích rộng lớn và nội dung đầy đủ nhất so với các bộ luật đương thời.

– Ngày 21/3/547, thánh Biển Đức qua đời tại Monte – Cassino, hưởng thọ 67 tuổi.

– Năm 670, hài cốt Ngài được di chuyển và đặt tại Đan Viện Saint Benoit – Sur – Loir (pháp).

– Đức Phaolo VI đã chọn Ngài làm “quan thầy Châu Âu” và kính hằng năm ngày11/7.

Nhiều hơn

Thời gian

Cả ngày (THỨ HAI)

Trả lời

X