Giáo phận Bà Rịa: Thảo luận và thỉnh ý Liên tu sĩ- Ngày 02.7.2022

GIÁO PHẬN BÀ RỊA:
THẢO LUẬN VÀ THỈNH Ý LIÊN TU SĨ- NGÀY 02.7.2022

***

Tiếp nối chương trình thỉnh ý dân Chúa các Giáo hạt và chủng sinh đoàn, ngày 02.7.2022, quý tu sĩ nam nữ trong Giáo phận Bà Rịa đã tề tựu về Dòng Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo xứ Đông Hải để tham dự ngày thỉnh ý dành riêng cho liên tu sĩ.

Lúc 08g00, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Nguyên Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã hiện diện và chủ tế thánh lễ khai mạc ngày thỉnh ý, cùng sự hiệp thông của Tổng Đại diện và quý cha. Sau thánh lễ, Cha GB. Trương Đình Hà – Đặc trách Liên Tu sĩ Giáo phận đã có bài chia sẻ, hướng ý thảo luận. Tiếp đến, quý tu sĩ đã chia thành 5 nhóm thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần hướng dẫn; suy tư, phân định, trong bầu khí chan hòa tình thương, hiệp thông, chia sẻ, xây dựng.

Ngày thảo luận, thỉnh ý kết thúc lúc 12g00 với phần đúc kết chung của các nhóm với những ý kiến đóng góp tích cực, thao thức của tu sĩ gợi mở ra tương lai và niềm hy vọng cho Giáo hội, cách riêng trong đời sống Thánh hiến.

Mỹ Hạnh

Nguồn: Gp. Bà Rịa

Một số hình ảnh

 

 

You May Also Like

Trả lời

X