GIOAN LÀM CHỨNG VỀ ĐỨC GIÊSU

Thứ 7 Sau Lễ Hiển Linh

Tin Mừng Ga 3:22-30

Trong cuộc sống hiện tại, đời sống chứng tá của người Ki-tô hữu vô cùng quan trọng. Vì đời sống của người ki-tô hữu chính là lời chứng hùng hồn nhất để đưa biết bao nhiêu linh hồn trở về tin yêu Chúa. Cách riêng, các nam nữ tu sĩ là những người  được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi làm chứng cho Tình yêu của Người. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng được mời gọi để dọn đường và làm chứng cho Đức Giê-su ngự đến. Và Gioan đã làm chứng về Đức Giê-su như thế nào?

Với những bài giảng đầy sức thuyết phục và thu hút, đã khiến uy tín của Gioan lên như diều gặp gió. Danh tiếng của ông ngày càng lừng lẫy; điều này khiến cho nhiều người từ khắp nơi tuôn về để nghe Gioan giảng dạy. Tuy nhiên, ông đã đứng đúng vị trí của mình là tiền hô, kẻ dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Vì vậy, ông đã thẳng thắn tuyên bố: tôi không phải là Đấng Ki-tô, Đấng ấy đến sau tôi, tôi không đáng cởi dây dép cho Người! Khi Đấng ấy đến, Ngài sẽ rửa anh em trong Thánh Thần… và “Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại” vì “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối người đi” (x. Mt 3,3).

Tin Mừng hôm nay, Gioan tỏ ra vui mừng hớn hở khi Đức Giê su được nể trọng như phụ rể mừng khi tân lang được vinh vang: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3, 30). Việc tự nhận mình là phù rể của Đức Giê-su, gioan đã tự khẳng định mình là sứ giả mở đường, là sứ giả, là tiền hô của đức Giê-su. Ông đi trước để mở đường và biết chắc ông đang phục vụ ai và nhân danh ai.  Vì thế, với việc khẳng định mình phải lu mờ đi để cho Đức Giê-su được nổi bật lên. Với tư cách là người phù rễ của đức Giê-su, ngài cũng ý thức mình là người đồng hành với đức Giê-su trong những bước khó khăn của mình và ông phải luôn cố gắng để tạo cho mình bước đà mới, một bước đà mới này sẽ tạo cho Gioan biết bao động lực cho những bước đường trong tương lai. Chúng ta thấy rằng: Gioan đã không ngừng cổ võ cho phép rửa của Đức Giê-su; đồng thời, ngài cũng  giới thiệu môn đệ thân tín của mình cho Đức Giê-su.

Còn nữa, ngài đã thể hiện xuất sắc với tư cách vị tiền hô cho Đức Ki tô. Gioan là người làm chứng tuyệt vời về ánh sáng (Ga 1, 7-8). Ông là “tiếng” làm chứng cho “Lời” là Con Một Thiên Chúa. Cám ơn Gioan vì nhờ ông mà ta gặp được Ánh Sáng thật. Cám ơn Gioan vì tiếng của ông dẫn ta đến với Lời của Thiên Chúa.

Vì vậy, để trở thành một Gioan mới thì chúng ta phải xác tín rằng: mình chỉ là người dọn đường. dọn đường cho Chúa đến cho Chúa đến chấp nhận sống khiêm tốn, thu nhỏ lại cái tôi ích kỉ, cái tôi kiêu ngạo. Tư tưởng này cũng được diễn tả qua bài hát: “Hãy quên đi cái tôi” hãy quên đi cái tôi để đem Chúa đi vào đời, bước vào thế giới này dựng xây con người đổi mới; bằng niềm tin sâu xa, bằng con người văn hóa, bằng Lời cha yêu thương mở đường chúa đến mọi nơi.

Như vậy, Lời chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta làm chứng cho Chúa trên mọi bước đường bằng cách sống khiêm tốn và sống thực với chính mình. Và không ngừng rao giảng Lời yêu của Chúa trong mọi nơi, mọi lúc để Danh Chúa được rạng rỡ vinh quang.

FM. Phê rô Đamiano Nguyễn Quang Huấn

You May Also Like

Trả lời

X