GIOAN TẨY GIẢ CHÀO ĐỜI VÀ CHỊU PHÉP CẮT BÌ

SUY NIỆM THỨ 4 TUẦN IV MÙA VỌNG

LC 1, 57-66

  1. Bối cảnh: Trước đây hơn chín tháng, ông Zacaria đang lo việc tế tự dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa, thì có tổng thiên sứ Gabriel hiện ra đứng bên phải hương án loan báo cho ông một tin mừng: “Bà ÊLisabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Gioan. Ngày con trẻ chào đời, ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được vui mừng! Vì con trẻ sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt và rượu nồng em đều không uống và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã được đầy Thánh Thần. Em sẽ đưa nhiều con con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Em sẽ đi trước mặt Người đầy Thần Khí và uy quyền của ngôn sứ Êlia, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch trở về đường ngay nẻo chính. Và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (xLc 1, 14-17). Ngày chào đời của con trẻ đồng thời cũng sẽ loan báo một kỷ nguyên mới cho nhân loại mà Đức Giêsu sẽ khai mở! và tiên báo thời Messia đã gần kề, thời Đấng Cứu Thế sắp đến.
  2. Suy niệm: Lời loan báo của Tổng Thiên Sứ Gabriel cho ông Dacaria nay đã được ứng nghiệm qua nội dung đoạn Tin Mừng theo thánh Luca tường thuật với mấy điểm chính sau:
  • Ngày chào đời của con trẻ: “Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai, nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đến chia vui với bà”.

Lời tổng thiên sứ Gabriel loan báo cho ông Zacaria đã hoàn toàn ứng nghiệm và bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời cũng nói lên lời cầu nguyện bao giờ cũng được Chúa nhận lời, nhưng việc thực hiện còn tùy thánh ý Chúa xét định lúc nào, cách nào hữu ích và tốt đẹp cho ta hơn cả. Bởi vì Chúa có một kế hoạch dành cho mỗi người.

  • Theo luật cắt bì và đặt tên cho con: Chiếu theo Luật lệ và Truyền thống (St 17, 12; Lv 12, 3; Tl 3, 5): “Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacaria mà đặt tên cho em, nhưng bà mẹ lên tiếng nói: Không phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà: Trong họ hàng của bà, chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ” (Lc 1, 59-63).

Cắt bì là chứng chỉ để được nhận vào sổ dân riêng của dân Chúa. Vì thế, khi cắt bì người ta đặt tên cho con trẻ. Hai ông bà đều đồng thanh đặt tên cho con trẻ là Gioan. Gioan có nghĩa là “Chúa ban ơn”-“Thiên Chúa thi ân”. Quả nhiên, những trang trên bề ngoài bàn về thời thơ ấu, nhưng chứa đầy tư tưởng thần học. Khi viết những trang này, Luca sử dụng toàn bộ giáo lý đã được triển khai cách rõ ràng trong thời đó. Đề tài này cũng được thánh Phaolô đề cập đến trong thư gửi giáo đoàn Rôma vào lúc các Tin Mừng được soạn thảo.

“Ai nấy đều bỡ ngỡ”. Sự đồng tình bất ngờ giữa ông Zacaria câm lặng với bà Êlisa beth son sẻ hiếm hoi nay được làm mẹ, đã gây kinh ngạc cho mọi người. Cái tên lạ hoắc này làm ngạc nhiên: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó? Đó là cách Thiên Chúa hành động, thường “đột phá” khác thường như thế đó! Cậu bé này là dấu hiệu tiên báo cho biết thời Đấng Cứu Thế đến! “Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa”. Và đây cũng là một dấu lạ nữa, có ý nhấn mạnh: Sự kiện cắt bì và đặt tên là để trình bày về thân thế và sứ vụ của Gioan, một người được Thiên Chúa tuyển chọn cách kỳ lạ để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa, xin mở miệng chúng con! Xin tháo cởi lưỡi chúng con để chúng con cũng đồng thanh hát ca chúc tụng Chúa! Xin ban cho chúng con một tâm hồn hân hoan ngợi mừng!

  • Láng giềng ai nấy đều kinh sợ và để tâm suy nghĩ: Các sự việc ấy được đồn thổi khắp miền núi Giu đê và ai nghe biết cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: Cậu bé này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.

Hai câu kết này nói lên cậu bé Gioan là một nhân vật quan trọng, vì có bàn tay Thiên Chúa phù hộ chở che cho cậu. Nên ai nấy nghe biết và am tường sự việc đều để tâm, để trí suy nghĩ và tìm hiểu, chiêm niệm sâu rộng hơn. Vâng lạy Chúa, chớ gì bàn tay quy quyền và nhân ái của Chúa luôn ở với tất cả chúng con để nên lời ngợi ca vinh quang ân sủng Chúa, nhất là trong mùa vọng này.

LM PHÊRÔ KHOA – LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X