HẠNH PHÚC THẬT

SUY NIỆM THỨ 7 TUẦN XXVII

LC 11, 27-28

Trước cử tọa thật đông đảo đang nghe Đức Giêsu giảng dạy với những chân lý thật cao siêu lại được diễn tả bằng những dụ ngôn đơn sơ dễ hiểu, lấy từ những công việc nếp sống thường ngày như việc nội trợ, canh tác, chăm nuôi…khiến mọi người nghe đều khâm phục tán dương. Vì thế, giữa đám đông dân chúng, một phụ nữ đầy phấn khởi hân hoan cất tiếng ngợi khen người mẹ đã diễm phúc cưu mang và nuôi dưỡng Chúa (Lc 11, 27). Đáp lại, dĩ nhiên Chúa không hề phủ nhận công sinh thành trời bể của Đức Mẹ, nhưng Chúa muốn cho mọi người cũng có thể đạt được hạnh phúc, ngoài cái phúc cưu mang và nuôi dưỡng Chúa mà chỉ có một mình Đức Maria đã được qua phương diện huyết thống. Vậy, cái phúc thật mà mọi người đều có thể được như Chúa đã tuyên bố là: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28).

Như vậy, câu đáp lại của Đức Giêsu không những Ngài không hề phủ nhận hạnh phúc của Đức Mẹ về phương diện tự nhiên, vì Đức Mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục đối với Chúa, mà còn đặt hạnh phúc và vinh dự của Đức Mẹ lên một bậc cao trọng và đích thực hơn! Nghĩa là Chúa có ý dạy rằng: Việc sinh thành Chúa về phần xác mà thôi đã là một hạnh phúc và vinh dự lớn lao! Nhưng Đức Mẹ còn được một vinh dự và hạnh phúc lớn lao bội phần. Đó là Đức Mẹ đã biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa, nghĩa là Đức Mẹ tin vào Thiên Chúa và Lời của Người.

Quả vậy, hơn 33 năm trước khi người phụ nữ vô danh đã cất tiếng giữa đám đông ngợi khen Đức Mẹ diễm phúc, thì chính bà thánh Êlisabeth đã ca ngợi Đức Mẹ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chú sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Em” (Lc 1, 45). Và để xác nhận lời khen ấy, Đức Maria đã nói lên: “Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1, 48-49). Đúng thế!

  • Mẹ đã lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa: khi tổng thiên sứ Gabriel đưa tin cho Mẹ biết sẽ làm thân mẫu Chúa Cứu Thế, Mẹ đã tìm hiểu và rõ thánh ý Chúa, nên Mẹ đã không ngần ngại thưa lại: “Xin vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38).
  • Mẹ đã lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa: Khi Mẹ đã hiểu được thánh ý Chúa muốn Mẹ đóng vai đồng lao cộng khổ với Chúa Cứu Thế, thì Mẹ đã liên kết đời mình với đời sống Đấng Cứu Độ trần gian là con chí ái của Mẹ, đồng thời cùng chia sẻ với Ngài mọi vui buồn mãi đến tận đồi Calvê.
  • Mẹ đã lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa: Đức Mẹ đã thi hành trọn vẹn chương trình của Thiên Chúa từ lúc sứ thần truyền tin cho đến lúc đứng dưới chân thánh giá; Mẹ luôn đón nhận lưỡi gươm thâu qua trái tim như lời cụ già Simêon đã loan báo (Lc 2, 35). Để tâm tư nhiều người được cởi mở và chứa chan tình mến. Tóm lại, nếu Đức Mẹ là người có phúc vì đã sinh thành dưỡng dục Đức Giêsu, thì Đức Mẹ lại càng có phúc hơn nữa là vì đã lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.

Phần chúng ta, sau khi đã cùng suy niệm đoạn Tin Mừng, chúng ta nghiệm thấy rằng:  Lời ca ngợi Đức Mẹ của người phụ nữ vô danh kia chỉ là một câu nói bộc phát từ một tình cảm tự nhiên của con tim người mẹ. Trái lại, trong câu đáp của Đức Giêsu, Ngài dạy chúng ta phải căn cứ vào đức tin mà tôn sùng suy tôn Đức Mẹ như lời Đức Thánh Cha Phaolô VI nhắc nhở trong Tông Huấn “ Marialis Cultus” rằng: Ta phải xây dựng lòng tôn sùng Đức Mẹ trên cơ sở Tin Mừng (x MC. ĐTC Phaolô VI. 1974).

Đã hẳn các việc đạo đức sùng kính Đức Mẹ đều là những việc tốt lành, nhưng lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa như Đức Mẹ thì tốt hơn. Đúng thế!

  • Lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa thì tốt hơn: Qua Tin Mừng, ta biết được Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Vậy chúng ta sẽ cố gắng sống trọn đạo làm con noi gương Đức Mẹ xa lánh tội lỗi và thói hư tật xấu, chu toàn bổn phận hằng ngày.
  • Lắng nghe và tuân giữa Lời Thiên Chúa thì tốt hơn: Cũng Tin Mừng cho ta biết: Đức Mẹ luôn luôn tuân theo ý Chúa, thương yêu hết thảy mọi người. chúng ta cũng noi gương Đức Mẹ vâng theo thánh ý Chúa trong cả cuộc đời và hết lòng kính trọng yêu thương mọi người, không phải bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng việc làm cụ thể trong khiêm tốn và quảng đại.
  • Lắng nghe và tuân giữa Lời Thiên Chúa thì tốt hơn và hạnh phúc hơn: Sau cùng, Tin Mừng còn cho ta biết Đức Mẹ đã sống một cuộc đời lao động, cần cù trong mọi công việc, sống thanh đạm. Đồng lao cộng khổ với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ trần gian. Noi gương Đức Mẹ, chúng ta cũng biết lấy công việc làm của ta, mồ hôi nước mắt của ta mà thánh hóa đời sống mình và tha nhân cũng như cộng đoàn.

Hôm nay cũng là ngày thứ bảy, chúng ta cùng nhau hướng về Mẹ Maria, đặc biệt trong tháng Mân Côi, để cùng dâng thánh lễ, tha thiết nguyện cầu Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa ban ơn giúp sức cho hết thảy chúng ta biết noi gương Đức Mẹ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa ngõ hầu cũng được hạnh phúc thật như Chúa Giêsu đã xác quyết. Amen.

 

PHÊRÔ KHOA- LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X