HÃY SỐNG THEO THẦN KHÍ

Thứ 4 Tuần XXVIII Thường Niên

HÃY SỐNG THEO THẦN KHÍ

Gl 5,18-25; Lc 11,42-46

Sống trong Thần Khí, sẽ được Ngài đưa ta đến sự thật toàn vẹn. Khi ta biết hồi tâm, lặng lẽ, chìm mình trong thinh lặng và ngụp lặn trong tình yêu Chúa thì Chúa Thánh Thần sẽ thì thầm trong ta, Ngài sẽ ai ủi, nâng đỡ, vỗ về. Còn gì hạnh phúc cho bằng có Chúa trong ta và ở cùng ta luôn mãi. Vậy chúng ta có sống theo Thần Khí, có để cho Ngài làm chủ và hướng dẫn đời ta không? hay chúng ta chiều theo ước muốn của thế gian, xác thịt? Kết quả chúng ta được gì khi để cho Thần Khí hướng dẫn?

Thánh Phao-lô đã xác quyết: “nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa” (Gl 5,18). Thực vậy, tình yêu chính là luật duy nhất cho mọi điều luật phải quy hướng; chỉ có một luật quan trọng nhất là luật yêu thương: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17) . Tình yêu thì không mức độ, không tính toán, không xét đoán và không loại trừ. Trái lại, tình yêu luôn xây dựng, quảng đại, tha thứ và loại trừ sợ hãi. Như thế, “những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê” (Gl 5,24). Đồng thời, “nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25).

Những người sống theo tính xác thịt luôn chống lại Thần Khí, “khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa”. Và “khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào”. Chính Chúa Thánh Thần “sẽ minh chứng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử” (Ga 16,8). Còn, người sống theo Thần Khí thì suy nghĩ và hành động khác thói trần, không bị vật chất ràng buộc. Đồng thời, họ cũng không bị ý riêng, tự ái cá nhân trói buộc; nhưng họ sống hài hòa quảng đại một lòng một ý, trái tim họ hoàn toàn trong sạch và tự do luôn hướng về Thượng Giới. Sống theo Thần Khí sẽ gặt được hoa quả của Thần Khí: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế” (Gl 5,22-23). 

Ai sống bon chen chỉ biết vun quén cho mình sẽ rơi vào nghèo nàn, túng quẫn; còn ai quên mình, sống quảng đại cho đi thì lại trở nên phong phú và lớn mạnh. Tiếng nói của Chúa Thánh Thần là tiếng nói thiêng liêng trong tâm hồn. Ai lắng nghe sẽ thấu hiểu những chân lý cao siêu; vì sự thật toàn vẹn sẽ vô cùng phong phú và giải thoát con người. Ngài sẽ dẫn ta đến sự thật toàn vẹn (x Ga 16,13). Quả thế, “Chúa Thánh Thần, mà dầu của Ngài thấm nhập toàn thể con người chúng ta, là Vị Thầy nội tâm của việc cầu nguyện Ki-tô giáo. Chính Ngài là Đấng kiến tạo truyền thống sống động của việc cầu nguyện” (SGL số 2672). Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, “con cái Thiên Chúa có thể mang lại hoa trái. Đấng đã tháp nhập chúng ta vào Cây Nho thật, sẽ làm cho chúng ta mang lại hoa trái của Thần Khí. Thần Khí là sự sống của chúng ta; chúng ta càng từ bỏ chính mình, Thần Khí càng làm cho chúng ta hoạt động” (SGL số 736).

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài hiện diện khắp nơi và tràn ngập vạn sự. Ngài là kho tàng mọi điều thiện hảo và là nguồn mạch sự sống, xin ngự đến, xin cư ngụ trong lòng chúng con, xin thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ và xin cứu độ linh hồn chúng con. Xin Ngài ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng hết mọi người. 

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X