KHÁCH DỰ TIỆC

KHÁCH DỰ TIỆC

SUY NIỆM THỨ 3 TUẦN XXXI (Pl 2,5-11 ; Lc 14,15-24)

Vẫn là câu chuyện ‘bàn ăn’ mà chúng ta được Thánh sử Luca tường thuật, một trong những bữa ăn do một số người trong Nhóm Pharisêu đã mời Đức Giêsu tới dùng bữa tại tư gia của họ với nhiều dụng ý…

Cũng trong bối cảnh đó, hôm nay trong số khách đồng bàn với Đức Giêsu, có người nói với Ngài: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Nhân cơ hội đó Đức Giêsu đã dùng Dụ ngôn: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người”… Nhưng số người được mời trước đều tứ chối cả. Sau đó ông chủ mới truyền cho các đầy tớ mời những khách sau…

Thiên Chúa mời gọi mọi người chia sẻ niềm vui hạnh phúc của Người, gia nhập Nước Chúa, nhưng lắm người vì thiếu tin tưởng hay thiếu tình mến đã do dự không dám đáp lời hay từ chối. Qua Dụ ngôn các khác được mời dự tiệc, Đức Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa yêu thương vô vị lợi và phổ quát, một Thiên Chúa chỉ tìm cách giúp con người được hạnh phúc, đồng thời cũng cho thấy Đức Giêsu đặc biệt quan tâm đến những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù và bị ngược đãi. Tất cả đều minh chứng sứ vụ Cứu Thế của Ngài.

I. Những khách được mời trước

Thế nhưng, những khách đã được mời trước đều từ chối với những lý do: “Tôi mới mua một thửa đất, tôi cần đi xem…” Người thứ hai xin kiếu: “Tôi mới mua năm cặp bò, tôi phải đi thử.” Người thứ ba nói: “Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.” Cả ba lý do nơi Tin Mừng Luca cũng có thể gom lại hai loại như Tin Mừng Matthêu đã kể là: làm ăn (thăm đất, thử bò) và hưởng thụ (mới cưới vợ). Cả hai loại ấy không cấp bách đến nỗi phải từ chối lời mời ưu ái của Ông Chủ. Qua Dụ ngôn chúng ta có thể rút ra hai lời khuyến cáo:

  • Quá mãi mê công việc làm ăn kinh doanh có thể đưa con người đến chỗ xa lìa Thiên Chúa.
  • Quá hưởng thụ có thể đẩy đưa con người xa rời hạnh phúc Nước Trời.

Đồng thời bài Tin Mừng cũng gợi ý cho chúng ta một số điều cần quan tâm suy nghĩ là: Dĩ nhiên Chúa không hề trách chúng ta vì lo cho cuộc sống đời này, nhưng quá lo lắng bồn chồn đủ thứ đến nỗi quên hẳn cuộc sống đời sau: “Tiên vàn anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, mọi thứ khác Người sẽ ban cho” (Lc 12, 31).

  • Vì con người dễ quên hạnh phúc đời sau- Nước Thiên Đàng, nên nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa sai kẻ này, người nọ đến nhắc nhở, thế nhưng nhiều khi và lắm người không những chẳng nghe các vị ấy nhắc nhở, mà còn xua đuổi, nhục mạ và ngược đãi nữa chứ. Đời là thế đó! Nên chúng ta cần cảnh giác, và luôn nhạy bén trước mọi biến cố thế sự, hầu khám phá ra sứ điệp tình thương của Chúa.

II. Những khách được mời bất ngờ

Tất cả những người từ chối trên thật đáng tiếc! Niềm hạnh phúc hóa thành bất hạnh. Ông Chủ tôn trọng những từ chối ấy. Ông không nài ép. Các khách mời biết điều đó … (ở đây Đức Giêsu ám chỉ các nhà Lãnh đạo Do Thái), Ông nổi giận, ngao ngán, nhưng cơn giận không khiến ông đóng cửa lòng mình. Ông muốn chia sẻ niềm vui, ban phát hạnh phúc của mình bằng mọi giá. Ông không bó tay. Ông sẽ mời tất cả mọi người mà không ai ngờ tới, đó là:

  • Những người đói khổ, đui mù, què quặt (những kẻ bị loại trừ, gạt bỏ bên lề…)
  • Những người ngoài đường làng, đường xóm (dân ngoại). Ông muốn mời gọi hết mọi người cùng vào dự tiệc vui, cùng được chia sẻ hạnh phúc của mình…

Với Dụ ngôn “khách mời dự tiệc” hôm nay, chúng ta được Đức Giêsu mặc khải:

  • Chính Thiên Chúa có sáng kiến mời gọi trước. Không ai có thể tự cứu vớt được mình.
  • Tình yêu của Thiên Chúa phổ quát, quảng đại, ban nhưng không! Hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban vượt trên mọi điều chúng ta có thể nghĩ tưởng… Tất cả đã sẵn sàng, tất cả đều được trao ban.
  • Đức Giêsu chỉ cho chúng ta con đường Nước Trời, Ngài không giấu giếm các đòi hỏi của mình, Ngài đòi chúng ta cộng tác, vì câu đáp trả của chúng ta có hệ quả đời đời.
  • Dù bị từ chối, nhưng Ngài không mỏi mệt kêu mời…
  • Thiên Chúa không xua đuổi ai khỏi Nước Trời. Người mời gọi hết mọi người. Chỉ người nào tự loại mình một cách tự do, ý thức mới bị loại trừ.

Dụ ngôn nói với chúng ta về sứ vụ cứu thế phổ quát của Đức Giêsu, mời gọi chúng ta trở nên những sứ giả Tin Mừng tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

Lm. Phêrô Khoa LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X