KỶ NIỆM CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ

SUY NIỆM THỨ 2 TUẦN XXXII

LC 2, 13-22

  1. Đôi nét lịch sử.

Việc cung hiến Thánh đường cách trọng thể, cung hiến Thánh đường chỉ khởi sự dưới triều đại vua Constantinô. Chính vị Hoàng đế này đã biểu lộ một cử chỉ cao đẹp là hiến dâng những cung điện ở đồi Latran cho Đức Giáo Hoàng làm nơi cư ngụ. Năm 324, thánh Giáo Hoàng Silvester I đã cung hiến đại Thánh Đường và cư ngụ tại nơi đây cho đến thế kỷ 14; sau đó mới dời về Vaticano cạnh đền thờ thánh Phêrô. Đây là vương cung Thánh đường của Giáo phận Rôma, lý do tòa của Giám mục Rôma được đặt tại đây.

Đại Thánh Đường Latêranô được gọi là “Mẹ các nhà thờ” vì là nhà thờ đầu tiên được chính quyền hợp pháp công nhận trên đế quốc La mã đồng thời cũng là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rôma, nơi đó có ngai tòa của Đức Giáo Hoàng.

Qua các biến cố động đất, nổi loạn và càn quét của dân man di, của Đức, Pháp, đại Thánh Đường Latêranô phải tái thiết nhiều lần. Ngày 28-4-1726, sau công trình tái thiết lớn, Đức Bênêđictô XIII đã thánh hiến lại và công nhận ngày 9-11 là ngày cung hiến đền thờ. Thánh Đường Latêranô cũng còn gọi là Đền thờ Chúa Cứu Thế.

  1. Phụng vụ Lời Chúa.

Qua bài Tin Mừng theo thánh Gioan tường thật cho chúng ta bối cảnh Đức Giêsu lên thành Giêrusalem chầu lễ vượt qua của người Do thái gần đến. Ngài thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Ngài liền lấy dây làm roi và xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên, bò ra khỏi đền thờ. Ngài nói: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của Ngài nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ thiệt thân. Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi; nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại; nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể Ngài” (xGa 2, 13-21).

Với nội dung đó, chúng ta cùng suy niệm vắn tắt mấy điểm cốt yếu sau đây:

  • Thanh tẩy đền thờ.
  • Nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà phải thiệt thân.
  • Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể Ngài.
  1. Suy niệm
  • Thanh tẩy đền thờ: Đức Giêsu vẫn chưa bắt đầu rao giảng. Ngài đi lên đền thờ Giêru salem là trái tim của đất nước Do thái (Mc 11, 17) và đền thờ là nơi tập trung những của lễ dâng cúng của cộng đoàn. Vì thế mà lúc nào và ở đâu cũng vậy, đền thờ là đầu mối tranh chấp cho những ai có nhiều tham vọng (xEdr 4, 1; 2Mcb 1, 13; 2Mcb 4, 7). Các ngôn sứ đã từng khiển trách những vụ lạm dụng tôn giáo như thế, và Dacaria đã tiên báo ngày mà đền thờ sẽ được thanh tẩy! Thì hôm nay Đức Giêsu đã thể hiện việc thanh tẩy đó: “Ngài thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò và những người đang đổi tiền; Ngài liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Ngài nói: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây đừng biến nhà Cha của tôi thành nơi buôn bán”.

Quả thế, bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Ngài nổi giận khi thấy người ta làm hại đến sự thánh thiêng của đền thờ. Vì yêu mến lề luật và nhiệt thành với Thiên Chúa, Ngài đã đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, một việc làm sẽ dẫn Ngài tới cái chết.

  • Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà phải thiệt thân: Đối với thánh Gioan, điều đáng chú ý nhất là sự nguy hiểm của việc làm này , nó sẽ dẫn Đức Giêsu tới chỗ chết! mà thánh vịnh 69 đã nói tới: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân. Lời thóa mạ Ngài chính con hứng chịu”. Thực ra, chính lòng thù ghét của các thượng tế đã dẫn Đức Giêsu đến cái chết. Nhưng vì nhiệt thành với Thiên Chúa nên Đức Giêsu dám chấp nhận mọi nguy hiểm! Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại!
  • Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Ngài: các Tông đồ không thể hiểu những lời này ngay, lúc đó, đối với họ, không có gì linh thiêng hơn đền thờ và Kinh Thánh. Sau này các ông sẽ biết mỗi một lời nói của Chúa đều quan trọng như cả cuốn Kinh thánh. Các ông cũng sẽ hiểu rằng Đức Giêsu là đền thờ đích thực. Cho đến lúc đó, người ta xây các đền thờ và tìm những nơi gặp gỡ Thiên Chúa và cầu xin ân huệ của Ngài. Giờ đây Thiên Chúa hiện diện nơi Đức Giêsu: chính Ngài trao ban kho tàng của Thiên Chúa cho chúng ta (x Lời Chúa cho mọi người, phần chú thích 1812). Vậy khi Ngài từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Ngài đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu (Ga 2, 22).

Tin Mừng hôm nay tường thật lại Đức Giêsu xua đuổi những người buôn bán chiên bò, bồ câu và những người đổi tiền ra khỏi đền thờ, chắc hẳn Ngài không hề xua đuổi những người thành tâm thiện chí lui tới cầu nguyện. “Vì Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân” (Is 56, 7). Nhà thờ là nơi tôn nghiêm, quy tụ các tín hữu cử hành phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể, mọi người chung một niềm tin, chung lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Đồng thời thánh Phao lô cũng nhắc nhở: “Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh  em” (xem bài giảng của thánh Giám mục Xêdari ô). Vì qua Đức Giêsu Kitô, toàn dân Kitô giáo, nhờ bí tích rửa tội đã được cung hiến cho Thiên Chúa như một đền thờ (xGa 11, 10). Và “hãy để Thiên Chúa dung anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 2, 5). Amen.

 

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X