LỄ CHÚA KI TÔ VUA VŨ TRỤ

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A

CHÚA KI TÔ VUA VŨ TRỤ

 (Ed 34, 11-12.15-17; 1Cr 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46)

Hạn từ “Vua” có vẻ như đã lỗi thời và mỗi khi nhắc đến, nó gợi cho người ta nhớ tới chế độ phong kiến toàn trị độc tài với cảm giác khiếp sợ. Trong ngày mừng lễ Chúa Ki tô Vua vũ trụ, có điều gì đó chúng ta cần phải làm sáng tỏ về ý nghĩa và vị thế đích thực của Vua Đức Ki tô mà loài người đang rất cần.

Chúng ta xác tín, Đức Giê su không là vua theo kiểu con người; Ngài không nhận danh hiệu vua do con người phong. Tin mừng Gioan chương 6, câu 15 viết: “Đức Giê su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình”. Tuy nhiên, Đức Giê su không phủ nhận chức vua, vì Ngài là Vua. Khi Ngài vào thành Giêrusalem, dân chúng hô vang: “Vạn tuế con Vua David”, Ngài không cản họ. Khi tổng trấn Phi la tô gặng hỏi ông là vua sao? Đức Giê su trả lời: chính ngài nói tôi là vuaNước tôi không thuộc về thế gian này”. Phi la tô đã xác nhận Đức Giê su là vua khi viết bản án xử tội đóng trên thập giá: Giê su Nadaret vua dân Do thái”. Hơn hết, khi phục sinh từ cõi chết Đức Giê su tuyên bố: Thầy được trao toàn quyền trên trời cũng như dưới đất”. Bài đọc II, thánh Phao lô viết: Đức Giê su phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi sự dưới chân Người”. Như thế, Đức Giê su là vua tự bản tính được chính Chúa Cha tôn phong. Nhưng khái niệm Vua của Đức Giê su, phải gạt bỏ mọi quan niệm, ý nghĩa về vua theo nhãn quan con người. Đức Giêsu làm vua với sứ mệnh gì?

Bài đọc I, cho biết sứ mệnh của Vua Giê su là: chăm sóc- quan tâm đến mọi người. Sự chăm sóc và quan tâm ấy cụ thể như thế nào? Ngôn sứ Edekien viết: “con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng”. Bài đọc II, thánh Phao lô cho biết: sự quan tâm chăm sóc đạt tới mức toàn vẹn, trước là phục hồi phẩm hạnh” cho con người. Với con người, phẩm hạnh hay phẩm giá là điều quý giá nhất làm nên thân phận, vị thế đặc biệt của con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Kế đến: phục hồi sự sống cho con người: “tất cả những ai liên đới với Vua Giê su, Adam mới đều được Thiên Chúa cho sống”. Điều này phù hợp với Tin mừng hôm nay. Tin mừng cho biết sự quan tâm của Vua Giê su với con người là ban cho họ sự sống đời đời: “hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các người… hãy tiến vào hưởng sự sống muôn đời”.

Đức Giê su làm vua để biểu lộ vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa. Vinh quang ấy, tình yêu ấy được thể hiện qua hành động Vua Giê su hi sinh mạng sống đưa công lý và tình thương của Thiên Chúa nên trọn nơi con người, là cho con người trở nên con Thiên Chúa. Đức Giê su làm vua để cho cái lý cái tình của con người được nên trọn trong Thiên Chúa. Vì thế, Vua Giê su chấp nhận đồng hóa với con người, với người bất hạnh và mời gọi họ sống đức ái với lòng trắc ẩn: “Xưa Ta đói, các người đã cho ăn, Ta khát, các người đã cho uống, Ta là khác lạ các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù các người đã đến hỏi han… mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Đức Giê su làm vua không để cai trị hay giải phóng dân tộc theo lối các nhà chính trị, hơn hết Ngài làm vua để mời gọi con người cùng hiển trị với Ngài. Thánh Phao lô nói: “nhờ liên đới với Đức Ki tô chúng ta được Thiên Chúa cho sống“. Quả thật, nhờ bí tích Rửa tội con người được tham dự vào chức vụ vương đế của Vua Giê su. Như thế, mọi ki tô hữu đều là biểu trưng, là hình ảnh sống động về sự hiện diện của Vua Giê su nơi trần gian. Vậy là những người đã thông dự vào chức vụ vương đế của Vua Giê su, chúng ta đang sống và thi hành sứ mạng vua như thế nào?

Trở ngược lại với những điểm chính vừa trình bày về Vua Giê su là: Ngài làm vua để chăm sóc, quan tâm; phục hồi phẩm hạnh và ban sự sống; biểu dương vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, và làm cho cái lý cái tình của con người được nên trọn. Đó là những điều chúng ta phải noi theo và thể hiện với nhau. Tuy nhiên, đi vào thực tế khi thi hành sứ vụ vương giả, phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: trước hết hãy cùng Vua Ki tô tiêu diệt tên tử thù là sự chết. Tiêu diệt sự chết bằng cách gieo niềm hy vọng, gieo Tin mừng sự sống vào tâm hồn con người; Thứ hai Tin mừng mời gọi chúng ta tiếp tục tiêu diệt đám đệ tử của thần chết là căn bệnh vô cảm và dửng dưng. Thói dửng dưng và vô cảm đang đánh rơi xã hội, đánh rơi con người và đẩy con người tới chỗ vô nhân. Muốn tiêu diệt căn bệnh này, chúng ta phải sống giá trị của Tin mừng để đánh thức lòng trắc ẩn qua đời sống bác ái và yêu thương mọi người, nhất là những người bất hạnh khổ đau. Như thế, chúng ta chỉ có thể chu toàn sứ mạng vương giả với Đức Ki tô khi tích cực gieo Tin mừng và sống yêu thương mọi người như Chúa đã yêu chúng ta. Sống yêu thương là dấu chỉ duy nhất minh chứng chúng ta là môn đệ, là thần dân của Vua Giê su; sống bác ái yêu thương cũng chính là phần thưởng phúc thiên đàng cho chúng ta.

Qua lời Chúa hôm nay chúng ta được mời gọi hãy suy phục vua Giê su bằng cách trở nên những hiện thân sống động của Vua Giê su nơi trần gian để sống yêu thương và loan báo Tin mừng, Tin mừng sự sống, tin mừng liên đới và yêu thương cho con người, để ai nấy đều suy phục và suy tôn Đức Giê su là vua vũ trụ và vua của lòng mình.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X