LỄ KÍNH BA TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Thứ 3 Tuần XXVI Thường Niên

MICAE, RAPHAEL VÀ GABRIEL

( Kh 12, 7-12; Ga 1, 47-51)

Khi nhắc tới các vị tổng lãnh hay tổng sứ, ít nhiều tạo ra cảm giác “kính nhi viễn chi”: kính thì đứng xa xa mà kính chứ không dám lại gần. Tuy nhiên, với các tổng lãnh Thiên thần và con người lại có một mối liên hệ đặc biệt gần gũi trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Vậy chúng ta cùng khám phá sứ vụ của các Ngài để thấy được mối liên hệ với con người như thế nào?

Sứ vụ của các Tổng Sứ Thần được gắn liền với danh hiệu mà các ngài được mang: Tổng sứ Micae là lời tuyên xưng: ai bằng Thiên Chúa. Sách Khải huyền mô tả Ngài là vị sứ thần đã giao chiến với Satan, và sẽ còn tiếp tục giao chiến với Satan và thuộc hạ của nó để biểu dương uy quyền  của Thiên Chúa, để bảo vệ và đưa con người tới ngày toàn thắng trong cuộc khải hoàn của Đức Ki tô. Tổng sứ Gabriel là sức mạnh của Thiên Chúa, Ngài là Sứ Thần loan báo tin vui cứu độ của Thiên Chúa cho toàn dân, qua biến cố truyền tin cho ông Dacaria, kế đến là truyền tin cho Đức Maria sẽ thụ thai Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Tổng sứ Raphael là lương y hay thần dược của Thiên Chúa, để chữa lành và phục hồi phẩm hạnh của con người như được thuật lại trong sách Tobia, và ở Tin mừng Gioan chương 5 nói về việc thiên thần xuống khuấy nước hồ Bết da tha, và ai xuống đầu tiên sẽ được lành bệnh.

Ba vị tổng Thiên Sứ rất cao xa nhưng lại rất gần gũi với con người. Sứ vụ của các Ngài không chỉ phụng thờ Thiên Chúa nhưng còn chăm nom và bảo vệ con người cho tới khi đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki tô. Các tổng Thiên Thần không hiện diện cách hữu hình khi giúp đỡ con người như xưa các Ngài đã giúp Tobia, hay đến báo tin cho Đức Maria, hay như khi tổng sứ Micae giao chiến với con Mãng xà. Nhưng các Ngài vẫn tiếp tục sứ vụ tôn vinh Thiên Chúa và biểu dương quyền lực Thiên Chúa nơi vũ trụ và con người, khi cho họ có những phát minh để giúp con người ngày sống xứng với phẩm giá hơn. Sứ thần Micae vẫn tiếp tục chiến đấu với Sa tan, với chính những yếu đuối, tình ươn lười và gian dối, bảo vệ và thanh lọc lòng dạ con người xứng đáng hưởng ơn cứu độ. Gabriel vẫn tiếp tục loan báo Tin mừng cứu độ cho mọi người qua những sứ giả Tin mừng hôm nay, và cùng với con người chu toàn lệnh truyền của Đức Giê su: “Anh em hãy đi khắp tứ phương loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”. Sứ thần Raphael vẫn tiếp tục biểu dương tình thương của Thiên Chúa khi cho con người tìm ra những loại thuốc mới chữa lành dịch bệnh và phục hồi sức khỏe cho con người cả tinh thần lẫn thể xác. Như thế, mối liên hệ giữa các Tổng Sứ Thần với con người không chỉ là liên hệ trong sứ vụ nhưng là tình bằng hữu trong niềm tin và tinh thần phụng thờ Thiên Chúa.

Trong cuộc lữ hành đức tin không thiếu phong ba, và đầy rẫy gian ngoa xảo kế Sa tan vẽ ra nhằm hại con người, vì thế chúng ta rất cần sự trợ giúp và đồng hành của các Tổng Sứ Thần. Sự đồng hành của Tổng Sứ Thần không chỉ nói lên tình bạn của các ngài, nhưng trên hết chính là dấu chỉ sự quan tâm và tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Tình thương Thiên Chúa đã ấn định từ đời đời là: “muốn cho con người nhận biết chân lý và được cứu độ”.

Chúng ta chỉ trung thành trong đức tin, trong ơn gọi thánh hiến và chiến thắng mưu thâm kế độc của Satan là nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa xuyên qua các tôi tớ của Ngài là các Tổng Sứ Thần. Vậy, nhân ngày kính các Tổng Thiên Thần, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban những người bạn thiêng liêng, luôn đồng hành và giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc lữ hành về quê trời. Đồng thời khấn xin các Tổng Sứ Thần thương giải thoát chúng ta khỏi cảnh ngặt nghèo và củng cố đức tin của chúng ta; và cùng với chúng ta ca vang tình thương và quyền lực của Thiên Chúa đến muôn đời.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X