LỄ KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

SUY NIỆM THỨ 3 TUẦN XXVI

Ga 1, 47-51

Hôm nay cử hành Phụng Vụ lễ tôn kính ba vị Tổng Tãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael là ba vị được Kinh Thánh nhắc đến nhiều. Tuy nhiên chúng ta cùng nhau thoáng qua đôi nét chấm phá bối cảnh lịch sử lễ kính các ngài cũng như danh hiệu và sứ vụ của các Ngài trong công trình của Thiên Chúa.

  1. Ngày Lễ: Như chúng ta biết trước đây chính ngày hôm nay 29-9 là ngày kỷ niệm cung hiến đề thờ kính tổng lãnh thiên thần Michael ở Via Salaria tại Rôma. Còn ngày lễ kính Tổng Thiên Sứ Gabriel và Raphael (được kính vào các ngày 24-3, 24-10). Nhưng ngày nay Phụng vụ mừng chung cả ba vị vào ngày 29-9 hằng năm.
  2. Danh Hiệu: Còn về danh hiệu của các ngài thì như thánh Giáo Hoàng Grêgôriô giải thích là: Chỉ về chức vụ chứ không chỉ về bản tính: Michael có nghĩa là: Ai bằng Thiên Chúa; Gabriel có nghĩa là: Uy lực của Thiên Chúa; Raphael có nghĩa là: Thiên Chúa chữa lành.
  3. Sứ Mệnh Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Như Tin Mừng thánh Gioan vừa kể: Đức Giêsu quả quyết: “Quả thật, quả thật, tôi bảo thật cho các anh, các anh sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1, 51). Qua đó. Chúng ta nghiệm thấy các Thiên Thần hằng liên lỷ chầu chực ca ngợi Thiên Chúa trên Trời. Theo chương trình Chúa quan phòng, các Thiên Thần góp phần quản cai vũ trụ của Đấng Toàn Năng như những vị anh hùng dũng mãnh làm theo lời Thiên Chúa, sẵn sàng vâng theo tiếng Người phán ra (Tv102). Đấng Tạo Hóa đặc biệt ủy thác cho các Thiên Thần bản mệnh chăm sóc và gìn giữ mỗi người chúng ta. Các ngài cũng dâng lên tòa Chúa mọi kinh nguyện và ý nguyện của chúng ta, như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II đã nói trong bài diễn từ ngày 30-7-1986 Ngài còn nhấn mạnh cuộc chiến giữa quỷ dữ và Tổng Lãnh Thiên Thần Michael hiện vẫn còn tiếp diễn, bởi vì quỷ dữ đang tìm cách lợi dụng mọi hoàn cảnh để tấn công nhân loại chúng ta.

Sách Khải Huyền cũng cho chúng ta hay về sự trung thành của Tổng Thiên Sứ Michael và sự uy linh cao cả Đấng Tạo Hóa ban cho tình yêu trọn hảo của Người, đồng thời chúng ta cũng biết được sự căm tức của ma quỷ. Vì thế, sau khi kêu gọi các tín hữu hãy tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, thánh Phêrô đã căn dặn họ: “Hãy trao phó mọi lo lắng của anh em cho Chúa, vì Người sẽ chăm sóc cho anh em”. Thánh nhân còn nhắn nhủ thêm: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5, 7-8).

Hơn nữa, trong công trình cứu chuộc Thiên Chúa đã ủy thác cho Tổng Thiên Sứ Gabriel loan tin về Ngôi Hai xuống thế làm người và ở cùng nhân loại chúng ta. Và qua Ngôi Lời cửa trời được rộng mở hầu dẫn đưa nhân loại chúng ta tiến về quê trời.

Nhưng để đạt tới hạnh phúc vĩnh cữu ấy tất cả chúng ta phải đến gặp Đức Giêsu với một tâm hồn trung thực thuần khiết, để nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa, chính Ngài là vua Israel như lời tuyên xưng của Nathanael và từ đó chúng ta cũng được Chúa cho thấy những điều lớn lao hơn thế nữa và được thấy trời rộng mở và các Thiên Thần của Thiên Chúa lên lên, xuống xuống trên Con Người.

Vì chính Ngài là Cửa Trời, là nguồn ơn cứu độ cho hết mọi người dương thế! Như lời thánh Phêrô đã quả quyết: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4, 12).

LM Phêrô Khoa-Lê Trọng Ngọc

You May Also Like

Trả lời

X