LỄ KÍNH HAI THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TAĐÊÔ TÔNG ĐỒ

SUY NIỆM THỨ 4 TUẦN XXX

LC 6, 12-19

Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh mừng kính hai thánh Tông đồ Simon và Giuđa Tađêô qua bài Tin Mừng theo thánh sử Luca với nội dung gồm hai phần chính như sau:

 • Bối cảnh tuyển chọn Tông đồ đoàn.
 • Sinh hoạt cộng đoàn Giáo hội sơ khai gồm mọi thành phần dân Chúa quây quần dưới sự lãnh đạo của Đức Giêsu với Tông đồ đoàn vừa được Ngài quy tụ và tuyển chọn.

Lướt qua tổng quát nội dụng bài Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 12-19), chắc hẳn ai ai trong chúng ta đều nhận thấy nổi bật mà chúng ta vừa ghi trên, đó là:

 1. Bối cảnh: chúng ta phải ghi nhận việc Đức Giêsu tuyển chọn các Tông đồ với yếu tố quan trọng:
 • Đức Giêsu đã chuẩn bị bằng việc cầu nguyện suốt đêm cùng Thiên Chúa Cha.
 • Thứ đến, thực hiện việc tuyển chọn: Ngài triệu tập các môn đệ và tuyển chọn mười hai vị mà Ngài gọi là Tông đồ với danh tính rõ ràng.
 1. Sinh hoạt: chúng ta ghi lại đôi nét chấm phát diễn tả buổi sinh hoạt cộng đoàn Giáo hội sơ khởi gồm các thành phần dân Chúa đã được Luca tường thuật: “Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Ngài dừng lại một chỗ đất trống. Tại đó đông đảo môn đệ của Ngài, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem, cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđon đến để nghe Ngài giảng và để được chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ” (Lc 6, 17-18).

Với ngày lễ hôm nay, xin được phép cùng cộng đoàn Phụng vụ suy niệm vắn tắt một vài tư tưởng nơi phần 1: Bối cảnh việc tuyển chọn Tông đồ với ba góc độ sau đây:

 • Về phía Đức Giêsu:
 • Ngài đã cẩn trọng bằng việc cầu nguyện lâu giờ cùng với Chúa Cha.
 • Ngài tuyển chọn các Tông đồ giữa đông đảo các môn đệ với danh tính, thứ tự rõ ràng, thuộc mọi thành phần giai cấp xã hội, trình độ, văn hóa, tính tình và cả chính kiến nữa. Qua đó, chúng ta nghiệm thấy Đức Giêsu kêu gọi mọi người cùng đóng góp xây dựng Giáo hội của Ngài, không phân biệt đối xử, chẳng hạn ông Mathêu, người thu thuế, đã từng công tác với đế quốc Rô ma. Trái lại, ông Simon biệt danh là nhiệt thành hay quá khích, mà Tin Mừng Luca nói rõ ràng ông thuộc phe “kháng chiến” chống ngoại xâm. Còn các Tông đồ khác mỗi vị một vẻ, thế mà Đức Giêsu đã quy tụ, kêu gọi, tuyển chọn và tin tưởng trao ban sứ vụ.
 • Về phần các Tông Đồ:

Tuy khác biệt nhau nhiều mặt, nhưng các ngài một khi được Chúa quy tụ, tuyển chọn và trao phó sứ sự, các ngài đã đồng tâm nhất trí nhiệt thành và tích cực đóng góp phần mình vào sự nghiệp chung là công cuộc xây dựng Hội thánh và mở mang Nước Thiên Chúa khắp mọi nơi mọi thời cho đến hơi thở cuối cùng.

 • Phần chúng ta:

Mỗi người chúng ta cũng đã được diễm phúc Chúa đoái thương kêu gọi, quy tụ, tuyển chọn và trao ban sứ vụ, qua bí tích thánh tẩy, tất nhiên ai nấy tùy theo cương vị và chức năng, tất cả đều phải nỗ lực và tích cực chung tay xây dựng Hội thánh, cộng đoàn ngày càng phát triển tốt đẹp như lòng Chúa mong ước…!

Hôm nay, nhân ngày mừng kính lễ hai thánh Tông đồ Simon và Giuđa Tađêô, qua Lời Chúa và Phụng vụ, nhờ sự chuyển cầu và gương mẫu của các ngài, chúng ta cùng nguyện xin Chúa ban cho chúng ta muôn phúc lành và tràn đầy Thánh Thần tình yêu hiệp nhất hầu tích cực xây dựng cộng đoàn, gia đình và Giáo Hội trong ơn gọi và sứ vụ của mình.

 

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X