LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

Thứ Hai tuần I Mùa Chay: Mt 16, 13-30

I . Đôi nét lịch sử:

Trong nhiều thế kỉ trước, có hai lễ riêng biệt: Một để kính Tòa Thánh Phêrô ở Antiokhia; Một để kính Tòa Thánh Phêrô ở Roma. Nhưng cả hai lễ đều mang một ý nghĩa như nhau, nên ngày nay phụng vụ đặt chung vào một lễ: “ Lễ kính lập tông tòa Thánh Phêrô ”. Nhắc chúng ta nhớ lại sứ mạng Chúa kitô đã trao phó cho vị thủ lãnh các Tông đồ. Nhờ đặc ân không sai lầm, Thánh Phêrô là người bảo đảm đức tin của các anh em trong Tông đồ đoàn. Lòng tin của Thánh Phêrô là đá tảng trên đó Chúa đã xây dựng  hội thánh của Người. Đồng thời nói lên Đức Giáo Hoàng, vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian, là Đấng kế vị liên tục của vị thủ lãnh đầu tiên mà Chúa Giêsu đã trao trọng trách chăn dắt các chiên con và Chiên Mẹ của Người. Bởi đó, Đức Giáo Hoàng đã trở thành Vị Mục Tử tối cao hướng dẫn toàn thể Hội Thánh. Chính vì thế Thánh Lễ này là một tuyên xưng trọng thể quyền tối thượng của Đức giáo hoàng ở Roma.

Đây cũng là dịp Hội thánh kêu mời toàn thể giáo dân cầu nguyện nhiều cho Đức Thánh Cha trước những khó khăn lớn lao mà Ngài phải đương đầu trong thế giới hôm nay.

II . Phụng vụ lời chúa:

Sau thời gian Đức Giê su công khai rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và đồng thời kêu gọi các Môn đệ ở cùng với Ngài, được Ngài huấn luyện và cùng được đồng hành với Ngài rao giảng mọi miền trên đất Palestin cũng như các vùng dân ngoại. Dân chúng đông đảo lũ lượt kéo đến với Ngài để được nghe Ngài giảng dạy với những bài huấn giáo đầy thuyết phục dễ hiểu vừa hiện sinh lại vừa năng động như một Đấng có uy quyền, lại được Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và khử trừ ma quỷ.v.v.Danh tiếng Ngài đồn thổi khắp nơi ngày càng dâng cao!

Và hôm nay, Thầy trò đến vùng kế cận Thành Sêrarê Philipphê. Ngài hỏi các môn đệ: “Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là ông Gioan tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại bảo là ông Giêrêmia hay là một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: “ Thầy là Đấng Kitô Con Thiên chúa hằng sống”. Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, mặc khải cho anh”!

Chúa Giêsu đã long trọng đặt Phêrô làm Thủ Lãnh các Tông đồ và cả Hội Thánh ngay khi ông vừa tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa bảo ông: “Anh là Tảng Đá và Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy trên Tảng Đá này”. Kinh Thánh vẫn dùng Tảng Đá như là hình ảnh nói về Thiên Chúa: “Chúa là Tảng Đá , là Thành lũy của con” (Tv 71,3). Chúa có ý xây dựng một Hội Thánh trên một nền tảng vững chắc dù thế lực hỏa ngục cũng không thắng nổi.

Chúa xây dựng một Hội Thánh, nghĩa là một Cộng đoàn: những người hợp nhất với nhau, cùng một lòng một ý và cùng nhau làm chung môt việc. Công đồng Vaticano II định nghĩa Giáo Hội là “Cộng đoàn dân Chúa”. Không thể có một Kitô hữu riêng lẻ, không thể có một niềm tin cá nhân biệt lập, những người giữ đạo không thực hành, nghĩa là không tham dự các buổi họp nghi lễ Chúa Nhật, đó là một thảm kịch, niềm tin của họ sẽ suy yếu và chết đi dần dần.

Còn  nếu kiên vững trong cộng đoàn Giáo Hội,thì cửa hỏa ngục cũng không làm gì được. Giáo hội chẳng những an toàn trước sức tấn công của chết chóc, mà còn chiến thắng được sự chết để cứu thoát con người. Vì mục đích của Giáo Hội là đem lại ơn Cứu Độ. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết cũng tạo điều kiện cho Giáo Hội cùng đi tới Phục Sinh với Ngài. Cho dù Giáo Hội đã nhiều phen chao đảo, nhưng vẫn kiên vững trường tồn, đúng như lời Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô: “Thầy xây Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá này và cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi”.

Chúa Giêsu đã thành lập Giáo hội và trao quyền tối thượng cho thánh Phêrô, đại diện cho những vị Lãnh Đạo Giáo hội sau này: “Thầy trao chìa khóa Nước Trời cho anh”. Trao chìa khóa là trao toàn quyền sử dụng ngôi nhà. Thế mà thời nay có những người tuyên bố: Tôi tin Chúa Giêsu chứ không tin Giáo hội…Họ đã làm sai ý Chúa và cũng lầm lẫn trong việc xây dựng niềm tin. Chúa Giêsu đã đặt Thánh Phêrô làm Đại diện Ngài, để nhắc nhở chúng ta rằng Đức Tin là quà tặng do Thiên Chúa ban cho, chứ không phải do chúng ta tìm tòi phát hiện. Vậy Đức Kitô đã trao quyền cho Thánh Phêrô, chúng ta phải vâng phục Thánh Nhân và các Đấng Kế Vị. Thực hiện như thế là tin vào Chúa.

Hôm nay Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô, nhớ đến sứ mệnh Chúa Kitô đã trao phó cho Thánh Nhân làm đầu Giáo Hội là để củng cố Đức Tin cho chúng ta đối với Vị Chủ Chăn. Bởi vậy, Phụng vụ hôm nay làm nổi bật đức tin mạnh mẽ của Thánh Phêrô là nền tảng cho Giáo Hội đứng vững. Nhờ lời chuyển cầu và gương mẫu của Thánh Tông Đồ Cả, chúng ta tha thiết nguyện xin Chúa ban cho mọi thành phần trong Giáo Hội, cách riêng mỗi chúng ta biết tích cực góp phần mình vào công cuộc xây dựng Giáo Hội trần gian và mở mang Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn thâm tín rằng: Yêu mến Giáo Hội và tuân hành đường lối của Giáo Hội là yêu mến Chúa và vâng lời Chúa. Vâng theo sự hướng dẫn của Giáo Hội trong việc sống Tin Mừng là kiến tạo hạnh phúc bây giờ và vĩnh cửu cho mỗi người chúng con.

Lm. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc

You May Also Like

Trả lời

X