LỄ TRỌNG KÍNH CÁC THÁNH

NHỮNG VIÊN NGỌC QUÝ DÂNG CHÚA

Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

Vàng thử lửa, gian nan thử luyện; ngọc càng quý càng được mài giũa. Các thánh là những viên ngọc của Chúa đã được Chúa tinh luyện bằng chính giá Máu của Người. Các ngài chân nhận rằng tất cả là hồng ân Thiên Chúa ban. Thế nên, các ngài tận dụng mọi giây phút để sống hết mình cho Chúa và cho mọi người, biết đón nhận mọi cơ hội và thánh hóa trong Đức Ki-tô. Đồng thời, các ngài luôn gìn giữ tâm hồn trong sạch để trở nên “những viên ngọc quý dâng Chúa”. Vậy các thánh đã sống thế nào để trở nên những viên ngọc quý dâng Chúa?

Chúa Giê-su khai mạc kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Nước Trời qua việc tuyên phúc “Bát Phúc” như là khuôn vàn thước cho những ai khao khát và tìm kiếm hạnh phúc thật sẽ đạt được nếu như họ tin nhận và sống sứ điệp mà Đức Giê-su đưa ra. Đây là điều mà các Thánh đã sống; các mối phúc là chương trình sống của các ngài. Các Thánh luôn sống tương quan ba chiều một cách sung mãn: “Thiên Chúa – Tha Nhân – Bản Thân”. Chính mầu nhiệm các thánh cùng thông công cho thấy rõ: “Hội Thánh là gì, nếu không phải là cộng đoàn của tất cả các Thánh”. Quả thế, “vì được gắn bó mật thiết với Đức Ki-tô, các Thánh trên trời củng cố toàn thể Hội Thánh một cách vững chắc hơn trong sự thánh thiện… Các ngài không ngừng chuyển cầu với Chúa Cha cho chúng ta, nhờ Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Ki-tô Giê-su” (SGL số 956).

Như thánh Gioan nói: “anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào; Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1Ga 3,1). Các thánh minh chứng cho đoàn người đông đảo từ khắp nơi trên mặt đất tập họp trước ngai Thiên Chúa và Con Chiên. Đó là các vị tử đạo, họ mặc áo trắng, cầm cành thiên tuế. Cái chết không khuất phục được họ; chính Đức Ki-tô là mục tử đưa dẫn họ vào thiên quốc để cho họ hưởng hạnh phúc đời đời. Một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn. “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta” (Kh 7,10). Những người mặc áo trắng tức là các thánh; các ngài là những người đã đến “sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,14) để trở thành những viên ngọc quý giá của Chúa.

 Mọi người Ki-tô hữu đều được mời gọi nên thánh: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Các thánh nam nữ là những người đã bước qua cuộc đời này và để lại cho đời những viên ngọc quý giá, những gợn sóng của tình yêu dâng hiến, của tình người vị tha phục vụ quên mình. Các thánh đi vào đời với một tình yêu cao vời dành cho Thiên Chúa và một con tim rộng mở cho tha nhân. Các ngài đã cống hiến cuộc đời để đem lại hạnh phúc cho người khác; các ngài biết tận dụng khả năng Chúa ban để làm đẹp cho cuộc đời bằng những nghĩa cử yêu thương. Các ngài nên thánh bằng con đường của Tin Mừng, con đường tám mối phúc. Cụ thể các ngài đã sống trọn vẹn mối phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8) làm nên những viên ngọc quý dâng Thiên Chúa. Ai cũng phải nên thánh, nên thánh trong bổn phận, trong hy sinh vì lợi ích của tha nhân. Nên thánh trong việc đón nhận thánh ý Chúa với lời xin vâng trọn vẹn… Quả vậy, “chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3,2). Thật thế, “phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch” (1Ga 3,3).

Mừng kính các ngài càng hun đúc và thúc giục chúng ta nên thánh như các ngài. Đồng thời, nhờ lời chuyển cầu của các ngài trước ngai tòa Chúa cho chúng ta ngay tại thế này cũng luôn hướng lòng lên Chúa và sống trọn vẹn tinh thần các mối phúc trong tình mến Chúa yêu người. Qua đó, chúng ta cũng trở thành những viên ngọc quý giá dâng Chúa và được cùng các ngài hưởng kiến Thánh Nhan Chúa. amen.  

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X