Lịch Sử Linh Đạo Đan Tu

Nghiên cứu về lịch sử linh đạo là cố gắng nhận biết xuyên qua lịch sử chuyển động của Thiên Chúa đến với con người và đáp trả của con người với Thiên Chúa.

[pdf-embedder url=”https://xitophuocson.net/wp-content/uploads/2020/08/01.-GIAO-TRINH-LICH-SU-LINH-DAO-DAN-TU.pdf” title=”01. GIAO TRINH LICH SU LINH DAO DAN TU”]

You May Also Like

Trả lời

X