MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

 .THỨ 6, TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN (Mt 22,34-40)

Trong ba năm rao giảng công khai của Chúa Giêsu, các nhóm tôn giáo và các nhóm xã hội đều chống đối Chúa Giêsu và coi Ngài như đối thủ nặng ký mà mình cần phải loại bỏ. Và hôm nay, một người trong nhóm pharisêu đã hỏi Chúa Giêsu để thử Người: “Thưa Thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Chúa Giêsu đã không chần chừ mà cho họ biết đó là: mến Chúa và yêu người.

Tại sao họ hỏi điều răn nào là trọng nhất mà Chúa Giêsu lại trả lời họ hai điều? Điều răn quan trọng nhất là phải mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực; còn điều răn thứ hai là phải yêu người thân cận như chính mình. Sở dĩ Chúa Giêsu nói đến điều răn thứ hai là vì hai điều răn này có liên hệ mật thiết với nhau và không thể tách rời.

Ai cũng có thể nói: Tôi yêu Chúa! Tôi mến Chúa! Và chẳng có ai kiểm chứng được vì Thiên Chúa là Đấng vô hình. Ngài không hiện ra để xác minh điều ta nói là thật hay giả. Người ta chỉ có thể đánh giá mức độ mến Chúa của một người qua hành vi thờ phượng và những việc đạo đức hằng ngày của họ. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu mới gắn điều răn mến Chúa với việc yêu người như lời thánh Gioan tông đồ cũng đã nói: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì họ không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20).

Ngày nay, người ta cũng có thể giả vờ yêu người để đánh bóng tên tuổi của mình qua những việc làm từ thiện, giúp đỡ người này người kia và cố tình để cho mọi người biết. Thời gian sẽ trả lời cho ta biết ai là người yêu người và mến Chúa thực sự.

Nhưng thế nào là mến Chúa và thế nào là yêu người?

Mến Chúa không phải chỉ đơn giản  nói trên môi trên miệng nhưng là phải tuân giữ các điều răn của Người. Khi chúng ta yêu ai, ta sẽ thực hiện ý muốn của người đó, cho dù có khó ta vẫn cố thực hiện, đó mới là tình yêu và yêu mến thực sự.

Yêu người thân cận như chính mình. Điều này cũng khó! Bình thường thì ai cũng yêu bản thân mình, làm tất cả những gì tốt nhất cho mình. Nhưng không phải yêu mình là chiều chuộng bản thân, chiều theo những đam mê và sở thích của mình. Vì có những người không biết yêu bản thân mình. Ví dụ những người hút ma tuý và các chất gây nghiện… Nó vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ, ảnh hưởng đến xã hội và cả tương lai của mình. Nếu ta thấy ma tuý là hay là tốt và cũng muốn cho người khác cũng giống mình thì đó không phải là yêu người mà là hại người. Yêu người là làm cho người khác những gì tốt nhất về phần xác cũng như phần hồn của họ.

Lạy Chúa, khi nhìn lại bản thân mình con thấy mình chưa yêu Chúa đủ và cũng chưa yêu người thân cận như chính bản thân con. Con vẫn còn yêu bản thân mình, vẫn còn làm theo ý mình hơn là ý Chúa. Xin Chúa cho chúng con nhận ra tình thương và ân huệ của Chúa trên chúng con để chúng con cũng biết đáp đền qua việc mến Chúa và yêu người.

Thanh Phong

You May Also Like

Trả lời

X