MỪNG VUI LÊN, HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG, ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

MỪNG VUI LÊN, HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG, ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ

 (Cv 1,12-14; Lc 1,26-38)

Mừng lễ Mẹ Mân Côi mời gọi và thúc đẩy chúng ta là con cái của Mẹ hãy nhận ra ân huệ vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng chúng ta qua bàn tay của Mẹ. Giáo Hội cho con cái mình đọc, gẫm suy và chiêm ngắm những lời kinh mân côi đúc kết bởi từng viên ngọc quý từ Kinh Thánh. Lời ngọt ngào của Sứ Thần Gapriel nói với Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy âu sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Vậy đâu là ý nghĩa và giá trị của lời chào ấy? Và chúng ta sống tâm tình tạ ơn Chúa cùng Mẹ qua lời kinh mân côi mỗi ngày ra sao?   

Mừng vui lên: đây không phải là lời chào bình thường, nhưng đây là một lời chào nói lên niềm vui của người được đón nhận Tin Mừng. Quả thế, “reo vui lên, hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi” (Sp 3,14-17). Chính vì được Chúa đến và ngự nơi Mẹ nên “Đức Maria chính là thiếu nữ Sion, là Hòm Bia Giao Ước, nơi vinh quang Chúa ngự trị. Đồng thời, Mẹ là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại” (SGL số 2676). Thiên Chúa qua vị thiên sứ của Ngài, chào Đức Maria. Bởi lẽ, lời chào Đức Maria với tâm tình của Thiên Chúa khi Ngài đoái thương nhìn đến người nữ tỳ hèn mọn của Ngài và hân hoan vì niềm vui mà Thiên Chúa gặp được nơi Đức Maria.

Đấng đầy ân sủng: Đức Maria đầy ân sủng Chúa, Mẹ đầy lòng sủng ái. Vì chưng, Thiên Chúa tuôn đổ đầy tràn ân sủng của Ngài trên Mẹ. Mẹ chính là hồng ân và là quà tặng của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Ân sủng mà Mẹ được ban tràn đầy, chính là sự hiện diện của Đấng là nguồn mạch mọi ân sủng. Hơn thế nữa, “Đức Maria đã được thụ thai, trong ân sủng thuần túy, không hề có tội, với tư cách là người khiêm tốn nhất trong các thụ tạo, xứng đáng nhất trong mọi người để đón nhận hồng ân khôn tả của Đấng Toàn Năng” (SGL số 722).

Đức Chúa ở cùng Mẹ: vì Mẹ hằng luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa, nên Chúa luôn ở cùng Mẹ. Thật tuyệt vời, còn gì hạnh phúc hơn cho bằng có Chúa ở cùng. Chính do lòng Ái Tuất của Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến phận nữ tỳ, nên Đức Maria là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và sự kết hiệp hoàn hảo với Đức Ki-tô. Bởi chưng, “Đức Trinh Nữ đã là tấm gương của tình yêu thương mang đậm tính hiền mẫu, một tình yêu cần được thể hiện cách sống động nơi tất cả những ai đang cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội để tái sinh nhân loại” (Lumen Gentium, số 65). Như thánh I-rê-nê đã xác tín: “nhờ vâng phục, Đức Maria đã trở nên nguyên nhân cứu độ cho mình và cho toàn thể nhân loại”. Hơn thế, “nút dây đã bị thắt lại vì Eva bất tuân, nay được gỡ ra nhờ Đức Maria vâng phục; điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, thì Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin” (LG, số 56).

Thật êm đềm xiết bao, ôi hạnh phúc tuyệt vời mỗi khi chúng ta cùng cất lên lời kinh mân côi. Lời kinh tuyệt vời dành cho tất cả mọi người không trừ một ai, bất cứ khi nào và trong mọi hoàn cảnh. Tất cả các thánh nhân dù có tài ba uyên thâm đến mấy cũng không ngừng đọc và suy gẫm lời kinh đầy ý nghĩa và tâm tình. Lạy Mẹ Maria chúng con hết lòng tri ân cảm tạ Mẹ, vì nhờ Mẹ mà chúng con được hưởng phúc lộc Thiên Chúa ban tặng qua Con Một chí ái của Ngài. Thật vậy, như thánh Bê-na-đô: “nói về Mẹ chẳng bao giờ đủ, viết về Mẹ chẳng bao giờ cùng”. Nguyện xin Mẹ dắt dìu chở che đoàn con trong lòng từ mẫu của Mẹ và giúp đoàn con biết noi gương Mẹ hằng luôn sống và gẫm suy Lời của Con Mẹ qua lời kinh mân côi mỗi ngày.

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X