MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

ANH EM LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

Suy niệm Mt 5, 13-19 lễ thánh Bênađô 20-8

Muối và ánh sáng không ai lạ lẫm gì, nhưng để là muối, là sáng và sống đúng với bản chất của muối, của ánh sáng không chỉ là vấn đề mà còn là thách thức cho mỗi chúng ta hôm nay. Vậy làm sao có thể là muối, là ánh sáng Giê su cho trần gian?

Muốn trở thành muối, ánh sáng Giê su, thánh Phao lô nói phải dìm mình trong cuộc tử nạn của Đức Giê su. Có nghĩa là phải lãnh nhận bí tích Rửa tội. Như thế, bí tích Rửa tội là điều kiện tất yếu để trở thành muối và ánh sáng Giê su. Ở đây, tất cả chúng ta đã là muối, là ánh sáng Giê su chứ không chỉ là người mang hương của muối.

Là muối, là ánh sáng chỉ cần lãnh nhận bí tích Rửa tội, nhưng để mãi là muối, là ánh sáng thì không chỉ theo sát còn phải ở lại trong Chúa Ki tô, như Ngài đã mời gọi: “anh em hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”. Sự ở lại ấy, được thánh Bênađô diễn tả: “Tôi hằng lặn sâu xuống đáy tâm hồn để gặp gỡ Ngôi Lời”. Và tôi luôn tự hỏi mình: “Hỡi Bênađô, người vào đây để làm gì?”. Một câu hỏi không chỉ xác định mình là muối là ánh sáng, còn giúp cho thánh Bênađô sống đúng với lý tưởng đã chọn, nói đúng hơn là đã được chọn để trở thành là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian.

Muốn giữ độ mặn nồng của muối Giê su, và mãi tỏa ánh sáng Đức Ái thì phải ở lại trong Giê su, và luôn lặn sâu vào đáy tâm hồn để gặp gỡ Giê su. Thế nhưng, vấn đề làm sao có thể sống đúng với bản chất là muối, là ánh sáng như Chúa Giê su nói: anh em là muối là ánh sáng cho trần gian?

Đừng vội bới sách hay tra Google, đừng lo vắt óc để suy nghĩ làm chi, hãy trở về với các bài đọc Lời Chúa hôm nay. Bài đọc I dậy: hãy cầu xin Đức Khôn Ngoan, và chính Thần Khí Khôn Ngoan sẽ đến hướng dẫn và trợ giúp chúng ta hiểu và sống đúng với những gì đã lãnh nhận. Có nghĩa: ta là muối thì cứ sống như muốn, là ánh sáng cứ tỏa sáng như đèn. Đặc biệt trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê su đã nói rõ cách thế để sống đúng với bản chất của muối, của sánh sáng đó là: phải thực thi đức ái và làm điều thiện: ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy các việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Đối với Thánh Phao lô, không có việc tốt đẹp, việc thiện nào khiến người ta tôn vinh Thiên Chúa cho bằng hiến dâng chính bản thân mình làm của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa và theo chân Chúa Giê su phục vụ tha nhân. Mười hai tông đồ ngày xưa cùng với Thánh Thần đã cho men, muối Tin mừng và ánh sáng Chúa Ki tô lan tỏa khắp cả thế giới. Thế những, thế giới ấy đang bị văn hóa sự chết không chế, lòng người đang dậy mùi vô cảm. Thế giới của chúng ta đang cần đến một nền văn hóa sự sáng để được giải thoát; lòng người đang cần đến một thứ muối để chữa lành căn bệnh vô cảm và dửng dưng. Muối để chữa rứt điểm căn bệnh vô cảm, ánh sáng để giải thoát thế giới sự chết là tin vào Chúa Giê su, trong Chúa Giê su người ta không chỉ yêu thương, mà vui lòng liên đới, liên lụy trong đau khổ của nhau để cùng nhau vượt qua và sống dồi dào.

Thế giới và con người thật sự đang rất cần đến muối và ánh sáng của Chúa Ki tô để được chữa lành và được sống dồi dào. Hơn ai hết, là ki tô hữu, là những tu sĩ chúng ta được mời gọi liên lỉ hiến dâng bản thân để trở nên muối, nên ánh sáng cho trần gian. Bởi hành động dâng hiến ấy, không những nói lên khát vọng ướp mặn, chữa lành và làm tươi mới con người và thế giới, còn là dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Thiên Chúa, của Đức Ki tô nơi trần gian cách sống động. Người ta có thể tìm thấy, gặp gỡ và đụng chạm vào một vị Thiên Chúa tình yêu, giầu lòng xót thương qua chính những con người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa trong Đức Ki tô, và cùng Đức Ki tô phục vụ  tha nhân. Như thế, sự hiến mình cho Thiên Chúa để thực thi giới luật yêu thương bác ái là khí cụ hữu hiệu tỏa ánh sáng và muối cứu độ của Giê su cho trần gian.

Xin Chúa cho tất cả những ai đã nhận muối, nhận ánh sáng thì luôn hiến dâng thân mình sống đúng với bản chất của muối, của ánh sáng Giê su để muôn dân nương tựa vào ánh sáng ấy mà tìm về với Thiên Chúa là Chúa tể muôn loài.

Lm. Phêrô Tùy

You May Also Like

Trả lời

X