NGÀY 01.11- LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

ĐẠI LỄ MỪNG CÁC THÁNH

Chúa Nhật 31 Thường Niên – A

Kh 7,2-4, 9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

 

Đại lễ hôm nay còn được gọi là Ngày Lễ Hội của những người bé mọn, nghèo khó, hiền lành, thương người, công chính, trong sạch, thuận hòa và bị bách hại… Vì họ đã thực thi Hiến Chương Nước Trời. Bởi vậy qua bài Tin Mừng theo thánh sử Matthêu (Mt 5, 1-12), Phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta cùng suy niệm về Các Mối Phúc Thật, vừa như phác họa chân dung Các Thánh, vừa như mời gọi chúng ta nên thánh bằng tích cực thực thi Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày.

I. Bối cảnh:

Qua một thời gian rao giảng Tin Mừng, lúc này là tháng sáu, năm 28, Đức Giêsu đã qui tụ được một đám đông theo mình, gồm Mười Hai Tông Đồ, đông đảo môn đệ và dân chúng. Trên một khoảng đất khá rộng thoáng mát, nay gọi là Ain Tabgach, cách Capharnaum chừng ba cây số. Nơi đây Đức Giêsu đã khai mở “Bài Giảng Trên Núi” bất đầu là “Các Mối Phúc Thật”.

II. Một vài gợi ý suy niệm:

Có lẽ hầu như mọi người xưa nay đều nhất trí “Các Mối Phúc” là bản tóm lược Tin Mừng, và Tin Mừng chính là lời loan tin hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là hạnh phúc nào? Cho đời này hay cho đời sau? Như chúng ta đã biết đây không phải thuần những “lời cầu chúc”, cũng không phải là một lời hứa, đúng hơn đây là một lời nhận định, một lời tán dương những người được chúc phúc, thực sự đang được chúc phúc. Đức Giêsu muốn rằng các môn đệ của Ngài phải là những người hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc mà Đức Giêsu nói tới không loại trừ những sự trái ý và đau khổ. Đối tượng của các mối phúc thật chính là những người mà thiên hạ coi là bất hạnh! Do đó mà chúng ta phải xét lại quan niệm hạnh phúc của mình. Chiếu theo các mối phúc, hạnh phúc của người Kitô Hữu chúng ta hình như đòi hỏi ba yếu tố:

  1. Căn cứ vào thực tại đã xảy ra.
  2. Hiện tại phải làm trọn một số điều kiện.
  3. Có trước mặt một tương lai.

Dựa vào ba yếu tố trên chúng ta cùng suy niệm vắn tắt như sau:

II. Suy niệm:

  1. Căn cứ vào quá khứ:

Đâm rễ sâu vào hiện tại, vươn tới tương lai Nước Chúa, hạnh phúc mà các mối phúc nói tới cũng gắn liền với một quá khứ xác định: đó là lúc mà xưa kia Các Mối Phúc được công bố lần đầu tiên.

Nói đúng hơn, điều quan trọng không phải thời gian trong đó Các Mối Phúc được công bố, mà là chính Đấng đã công bố Các Mối Phúc đó và bảo đảm cho sự thực hiện của chúng. Đấng đó là ai? Thưa là Đức Kitô Con Thiên Chúa Hằng Sống như thánh Phêrô đã tuyên tín (x. Mt 16,16). Đấng mà các Ngôn sứ đã loan báo. Đấng mà Thiên Chúa đã hứa cho nhân loại. Sự kiện Ngài có đó thay đổi tất cả mọi sự: trong lịch sử nhân loại cũng như trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Vả lại, tương lai hạnh phúc mà Các Mối Phúc hứa cho nhân loại đã trở thành hiện thức trong bản thân Đức Giêsu. Tương lai đó tìm được sự đảm bảo nơi chính Ngài.

Quả thực, Đức Giêsu không chỉ là Đấng, mà trong Ngài, tương lai đã trở thành hiện tại; Ngài còn là Đấng làm cho hiện tại mang một khuôn mặt mới. Cái hiện tại mà Các Mối Phúc biểu thị như thời gian của sự nghèo khổ thiếu thốn, tâm hồn hiền từ, trong sạch, ngay chính của những người bị bách hại vì Chúa và vì Chính Đạo. Đó cũng là chính cái hiện tại mà Đức Giêsu đã đảm nhận trong cuộc sống trần thế của Ngài. Các Mối Phúc không phải chỉ là những thuật ngữ của lý tưởng trừu tượng: chúng phản ánh kinh nghiệm mà Đức Giêsu đã sống cuộc đời dương thế. Đó chính là kinh nghiệm mà Ngài mời gọi chúng ta cùng chia sẻ hạnh phúc mà Đức Giêsu nói tới ở đây là chính hạnh phúc của chính bản thân Ngài! Một hạnh phúc mà trong đó có chỗ đứng của Thánh Giá. Một hạnh phúc mà đối với chúng ta đã phát sinh từ nguồn hy vọng mà Đức Giêsu đem lại nhờ Thánh Giá của Ngài. Một hạnh phúc sẽ tùy thuộc và tương ứng với mức độ chúng ta tin Ngài. Chính Ngài đã nói với các môn đệ: “Để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (x. Ga 15, 11). Như thánh Gioan trong một thị kiến đã được chiêm ngưỡng Lễ Hội Triều Đình Thiên Quốc, với một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi nước mọi dân, mọi chi tộc và mọi ngôn ngữ… mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế, đồng thanh lớn tiếng tung hô: Chính Thiên Chúa chúng ta Đấng ngự trên ngai và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta” (x. Kh 7, 9-10).

  1. Thi hành một số điềi kiện trong hiện tại:

Cụm từ đầu tiên: phúc thay với lời hứa được nói tới trong vế thứ hai của mỗi phúc có những sự các minh liên quan tới hiện tại. Thực vậy, Các Mối Phúc được hứa cho những người hiện nay đang ở trong tình trạng nghèo khó về vật chất lẫn tinh thần, những người đang bị thiếu thốn của ăn áo mặc cũng như đói khát sự công chính, những người không ưa thích bạo lực cũng như những người thật thà ngay chính. Mối phúc cuối cùng nói về một hạnh phúc tương lai, hạnh phúc đó sẽ đến cho những ai sẽ chịu mọi ngược đãi, khổ đau vì Đức Tin, vì Danh Chúa…

  1. Một tương lai trước mặt:

Nhữ người mà Đức Giêsu nói tới ở đây hiện đang hạnh phúc, lý do là vì trước mặt họ mở rộng một tương lai. Các hạnh phúc hiện tại mà họ cần ý thước tới không loại bỏ kinh nghiệm khổ đau, nhưng cái hiện tại còn hàm chứa khổ đau đã được soi sáng bởi cái sẽ đến sau đó là: “vui niềm hy vọng” (spes gaudentes) (Rm 12,12). Vả lại, hạnh phúc mà các Mối Phúc nói tới, chúng ta thấy trước hết là hạnh phúc gấn liền với một lời hứa, mà do đó tạo ra một niềm hy vọng tuyệt vời. đó là một hạnh phúc hướng về tương lai; hạnh phúc đó ta có thể cảm nghiệm trước được, nhờ Niềm Hy Vọng vào cái sẽ đến.

Mừng kính toàn thể Các Thánh hôm nay, chúng ta thấy trước hạnh phúc tương lai của chúng ta đang hướng tới với tất cả hy vọng:

  • Sống triệt để các mầu nhiệm cánh chung và hiệp thông hơn.
  • Ý thức mối dây liên đới giữa chúng ta với các anh chị em chúng ta đã ra đi vào cõi Vĩnh Hằng.
  • Nhờ gương sáng và sự cầu bầu của các ngài, chúng ta quyết tâm hoán cải đời sống như thánh Augustinô đã luôn tự hỏi: “ông kia bà nọ đã nên thánh, sao tôi lại không?”!

Lm. Phêrô Khoa LÊ TRỌNG NGỌC

 

You May Also Like

Trả lời

X