Ngày 1 – Gương nhân đức can đảm của Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận (Dn 40)

Trong quá trình thành lập dòng chiêm niệm cho người Việt nam, Cha Tổ Phụ đã trải qua nhiều gian lao và thử thách, nhưng Cha vẫn can đảm và kiên trì xây dựng và thành lập cộng đoàn trong niềm tín thác vào Thiên Chúa. Hôm nay cộng đoàn chúng con tụ họp nơi đây để kính nhớ, tưởng niệm về Cha, một người Cha Đáng Kính đã suốt cuộc đời yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Cha cũng đã thiết lập một Cộng đoàn đan tu để cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa.

Khi tưởng niệm về cuộc đời của Cha, chúng con cảm phục các nhân đức Cha đã sống và để lại cho chúng con, đặc biệt là nhân đức can đảm. Can đảm là một nhân đức luân lý cao trọng, giúp con người dễ dàng vượt qua mọi gian nan thử thách, kiên trì theo đuổi những điều thiện, gia tăng nghị lực để dám sống vì những khát vọng cao đẹp. Thật vậy, Cha đã sống theo thánh ý Thiên Chúa cách tròn đầy. Cả cuộc đời của Cha đã luyện tập được và thực hiện những nhân đức cao trọng và cần thiết đó. Đặc biệt qua việc quyết chí lập dòng đan tu và sống lý tưởng chiêm niệm theo sát tu luật Thánh Phụ Biển Đức.

Cha đã can đảm từ bỏ quê cha đất tổ để đến một miền đất xa lạ để truyền giáo; Cha đã can đảm từ bỏ địa vị giáo sư để làm một thầy dòng khó nghèo; Cha đã từ bỏ giáo xứ nước mặn để lên núi Phước, chốn rừng thiêng nước độc để lập dòng chiêm niệm.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Cha Tổ Phụ – Cha đã sống hết tình yêu thương con cái và can đảm dấn thân hầu thực hiện thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương đời sống của Cha để học tập và phấn đấu mỗi ngày trong ơn gọi và sứ mạng của người Đan sĩ Xitô, để trở nên những đan sĩ thật, đan sĩ thánh trong lòng Giáo Hội  và thế giới hôm nay. Amen!

You May Also Like

Trả lời

X