NGƯỜI QUẢN GIA BẤT LƯƠNG

SUY NIỆM THỨ 6 TUẦN XXXI

LC 16, 1-8

  1. Bối cảnh: Một lần nữa, chỉ riêng thánh sử Luca tường thuật cho chúng ta dụ ngôn này. Thời đại hôm nay vốn được mệnh danh là thời đại kinh tế thị trường và văn minh hưởng thụ, tiền bạc là một cám dỗ rất lớn, nó có thể làm cho người ta quên mất tình nghĩa với tha nhân và xa rời tình yêu Thiên Chúa.

Với Lời Chúa hôm nay, đặc biệt bài Tin Mừng Luca tường thuật cho chúng ta qua dụ ngôn người quản gia bất lương trong bối cảnh, Đức Giêsu dạy các môn đệ cách sử dụng tiền bạc, của cải vật chất. Trước tiên Ngài dùng một dụ ngôn “người quản gia bất lương” và sau đó nói về cách sử dụng tiền bạc như thế nào cho phải và hữu ích, qua nội dung như sau:

2. Nội dung:

  • Người quản gia bất lương bị tố cáo phung phí tài sản của chủ, và cách xử trí của y khi được ông chủ cho biết là y sẽ bị thải hồi.
  • Chúa dạy cách sử dụng tiền của đời này để mua lấy những giá trị đời sau với một tâm hồn ngay thẳng, chứ không phải mánh mung, lươn lẹo, khôn lanh, xảo quyệt.

3. suy niệm:

a. Dụ ngôn người quản gia: như chúng ta biết, đối với người Do thái quản gia không phải chỉ là một người làm mướn ăn lương của chủ, mà là một nhân vật rất có thế lực; quản gia là người thay mặt chủ để lo những công việc quản lý tài sản trong nhà. Do đó, anh ta có thể được quyền thu xếp tài sản của chủ cách nào tùy ý, miễn sao có lợi cho chủ là được. Hơn nữa theo bản Kinh Thánh Giêrusalem nói: người quản gia không có lương, nên anh ta thường tìm cách thu nhập thêm bằng những mánh khóe xảo quyệt. Tuy dụ ngôn không nói cách hành xử của anh ta, nhưng nguyên danh hiệu “người quản gia bất lương” cũng đã nói lên phần nào tác phong của anh ta, hơn nữa lại bị tố cáo là phung phí tài sản của chủ. Vả lại cách hành xử xảo quyệt của anh ta đối với các con nợ của chủ, sau khi được ông chủ thông tri việc cách chức quản gia của anh ta. Nhưng bài học Chúa muốn dạy các môn đệ và cả chúng ta nữa là cách sử dụng tiền của trần thế thật khôn khéo.

b. Đã rõ toàn thể dụ ngôn xoay quanh vấn đề quản lý: trước mặt Thiên Chúa chúng ta hết thảy không phải là “những người chủ sở hữu”, nhưng là những người quản lý. Mọi cái tôi có: của cải, tài trí, đức tính, vốn liếng hiểu biết và luân lý, khả năng cảm nhận, những đặc tính về nhân cách nhân phẩm…Tôi chỉ là người quản lý tất cả những sự đó mà Chúa đã hiến tặng cho tôi. Tôi sẽ được yêu cầu tính sổ về các vốn liếng đó. Tôi không có quyền lãng phí ân huệ Chúa ban. Đồng thời Chúa khuyến cáo: người quản gia này là “con cái thế gian”, thế mà còn biết sử dụng của cải một cách khôn khéo, bằng cách cho đi của cải hiện tại để đổi lấy sự bảo đảm cho tương lai. Vậy “con cái của ánh sáng” phải xem gương đó, phải biết dùng của cải thế gian mà mua sắm của cải trên trời.

Qua đó chúng ta cần ghi nhận những điều phải quan tâm để ý tới những Lời Chúa dạy về tiền của như sau:

  • Ngài đánh giá tiền của là “gian dối và giả trá”.
  • Ngài khuyên dùng tiền của đời này để mua lấy những giá trị đời sau.
  • Phải coi tiền của là đầy tớ, chớ đừng coi chúng như ông chủ khó tính mà mình phải làm nô lệ.

Như thế chúng ta có những hệ luận sau:

  • Tiền có thể mua được cái vỏ, nhưng không mua được cái nhân.
  • Nó có thể mang đến cho chúng ta thức ăn, nhưng không mang đến khẩu vị.
  • Nó giúp chúng ta có nhiều người quen, nhưng không giúp chúng ta có bạn hữu chân thành.
  • Nó cũng đem lại cho chúng ta những ngày tháng hưởng thụ, nhưng không cho ta bình an và hạnh phúc thật.

Cuối cùng Đức Giêsu nhận xét: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng” (Lc 16, 8).

Trong những vấn đề kinh tế và tài chính, người ta thường dồn hết tâm lực, tài năng và trí tuệ để đạt được lợi nhuận và hiệu suất, nhất là con người ngày nay lại càng bén nhạy trước vấn đề kinh tài.

Thế nên, Đức Giêsu khiển trách các Kitô hữu không biết dồn hết tâm lực, tài năng, trí tuệ cho những công việc thiêng liêng. Chúa muốn cho các Kitô hữu trở nên con cái ánh sáng thực thụ. Nhưng con người tỏa sáng! Những người con của Thiên Chúa ánh sáng! Thiên Chúa là tình yêu là ánh sáng là Cha chúng ta!

Để chiếu sáng, hãy làm những gì mà kẻ khác cũng đang làm cho quyền lực bóng tối. Không nên chỉ bằng lòng với nguyên tắc đẹp, hãy lo sống cho có hiệu quả nhờ biết phát huy tính hiệu năng và đầu tư trí tuệ.

Lạy Chúa xin soi sáng và phù giúp chúng con dồn mọi phẩm chất con người, mọi tài năng trí tuệ để phục vụ Nước Trời. Amen.

 LM PHÊRÔ KHOA- LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X