NGƯỜI QUẢN GIA KHÔN NGOAN VÀ TRUNG TÍN

Thứ 4 Tuần XXIX Thường Niên

(Suy niệm Lc 12, 39-48)

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ám chỉ tới các vị lãnh đạo giáo đoàn hay cộng đoàn. Nhưng chúng ta vẫn có thể rút ra những bài học nền tảng, cho cuộc sống của mình. Do đó, xin dừng lại ở câu “ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín” để chia sẻ với cộng đoàn hôm nay.

Tất cả chúng ta đều là quản gia. Vậy ta quản lý điều gì hay cái gì? Có rất nhiều thứ, Chúa đã giao cho ta quản lý theo chức vụ và ơn gọi riêng, nào là thời gian, nào là tài năng và sức khỏe, quản lý về ơn gọi, quản lý hôn ước, ta ký kết trong ngày khấn, quản lý ơn cứu độ của ta. Trong Đức Kitô, Chúa ban cho ta ơn cứu độ cách nhưng không. Thế nên, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về phần rỗi của mình. Như thánh Augutino nói “Chúa dựng nên con thì không cần có con, nhưng để cứu con thì cần phải có con”. Bởi thế, không có bề trên nào! Cũng chẳng người thân hay bạn bè nào! Và cũng chẳng có đồng chí nào! Có thể trả lời, chịu trách nhiệm thay ta được. Chính ta phải trực diện, phải đối diện với Thiên Chúa về phần rỗi của mình. Cái ngày không ngờ ấy, là cái ngày, ta sẽ được “hưởng niềm vui với Chúa; hay là ngày, ta bị loại ra, chung số phận với những tên thất tín”(x. Lc 12, 46). Nó hoàn toàn lệ thuộc vào việc quản lý cuộc đời, cuộc sống và ơn cứu độ của ta ngày hôm nay. Đây là một đòi hỏi nghiêm khắc, nhưng thế nào là một quản gia tốt? Phải hội đủ ba yếu tố sau:

Tỉnh thức: không phải là chăm chăm chú chú, nhưng tỉnh thức là giờ nào việc đó. Giờ phụng sự Chúa, thì phụng sự hết linh hồn, hết trí lực, “phụng sự sao cho tâm trí hòa hợp với lời ca”; Giờ lao động, làm cho siêng, cho hăng; Giờ vui chơi, thì cứ chơi hết mình, miễn sao thiên hạ thấy, Đức Kitô đang cùng vui chơi với ta; Giờ nghỉ, thì cứ tận hưởng. Nói tóm, tỉnh thức là luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, giờ nào việc ấy, và luôn sẵn sàng đợi chờ ngày Chúa đến; Tỉnh thức cũng là thái độ cảnh giác, trước mọi dụ dỗ, làm ta xa rời đường nhân đức.

Trung tín không chỉ nói lên sự trung thành, trước sau một lòng một dạ với Chúa, nhưng là tín thác tuyệt đối vào Chúa. Trung tín không phải là ù lì, thụ động như tên đầy tớ đem nén bạc đi chôn, hay như các đầy tớ chè chén say sưa, khi chủ vắng nhà; Tỉnh thức, là một năng động tình yêu, một sự hối thúc làm triển nở, những thứ Ngài đã giao cho ta quản lý, như người đã làm lời được năm yến khác.

Khôn ngoan, không dừng lại ở sự khôn khéo sắp đặt của lý trí, vì lý trí dễ đưa tới sự độc đoán, sắp xếp vì lợi ích cá nhân hơn. Đúng hơn, đó là sự khôn ngoan của con tim. Một con tim đang yêu, sẽ luôn tỉnh thức và sẵn sàng làm theo thánh ý Chúa. Sự khôn ngoan đích thực thúc đẩy người ta tìm kiếm và yêu mến điều chân thật, điều thiện hảo (x. GS 15). Điều thiện hảo chính là Chúa. Vì thế, sự khôn ngoan là một ơn huệ của Thánh Thần, Đấng giúp ta nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống.

Là một người quản gia khôn ngoan và trung tín khó biết dường nào! Chúa của chúng ta, là một Thiên Chúa ẩn mình. Vị đại diện của Chúa cũng vậy trao sứ vụ rồi, vắng mặt. Sự vắng mặt của bề trên, sự ẩn mình của Chúa, là cơ hội để ta phát huy hết nội lực của tình yêu trung tín và tự do; Nhưng nó cũng là cái cớ, vâng nó là cái cớ, khiến cho cái bản năng dục vọng của ta trỗi dậy, mưu phản chống lại ý Chúa, chống lại ý muốn vươn tới sự thánh thiện của ta. Muốn trở thành một người quản gia trung tín và khôn ngoan, ta cần phát huy hết công lực của ba nhân đức đối thần: tin cậy mến. Ba nhân đức này, vừa là điểm tựa, vừa là đòn bẩy giúp ta vươn tới một tầm cao mới, của việc nhận biết chân lý; Đồng thời nó giúp ta, chu toàn công việc quản gia cách trọn hảo nhất, bởi nó cho ta khả năng thấy Chúa mọi nơi, thúc ta yêu Chúa mọi lúc, và giục ta dựa vào Ngài trong mọi việc.

Tình yêu là linh hồn của sự trung thành; trung thành là hoa trái của tình yêu. Chỉ có tình yêu mới làm cho ta, thành người quản gia khôn ngoan và trung tín; Chỉ có tình yêu, mới cho ta khả năng tỉnh thức để nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố, và chỉ duy tình yêu mới biến ta thành người khôn ngoan và trung tín để luôn luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, để hết lòng phụng sự Ngài và thương yêu anh chị em như chính mình.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X