NHÂN THỪA NÉN BẠC CHÚA TRAO

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A

(Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30)

Nén bạc là quà tặng tình yêu nhưng không của Thiên Chúa trao tặng mỗi người trong cuộc đời trần thế. Qua nén bạc đó Chúa mời gọi tùy khả năng mỗi người để làm nhân thừa cho Nước Chúa. Vì, “điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8). Vậy, chúng ta đã biết nhân thừa nén bạc Chúa trao chưa hay chôn vùi nó? Và bằng cách nào chúng ta nhân thừa nén bạc Chúa trao cách đầy tràn và mỹ mãn? 

Nén bạc Chúa trao cho mỗi người không như nhau, nhiều hay ít không thành vấn đề và điều đó không hệ trọng. Điều quan trọng đối với Chúa chính là có biết nhân thừa và sinh lợi nén bạc Chúa trao không? Như thế, trước mặt Chúa khi ra đối diện với Ngài trước tòa phán xét là hệ tại nơi việc nhân thừa hay bóp nghẹt chôn giấu nén bạc đó. Mọi khả năng Chúa ban như sức khỏe, thời gian, trí tuệ, tài đức, … tất cả đều là những nén bạc Chúa trao. Thế nên, mỗi người đã sử dụng và tận dụng nó như thế nào và ra sao? Bởi lẽ, ai cũng đã từng kinh nghiệm nếu những ai biết tận dụng mọi cơ hội và sử dụng đúng mọi ân huệ khả năng Chúa ban, thì chẳng những nó nhân thừa lên cho ta mà còn sinh ích lợi cho nhiều tâm hồn khác. Còn những ai chôn vùi nén bạc Chúa trao, nghĩa là sống trong sự biếng nhác của phận sự, ươn lười không biết tận dụng thời gian, và ích kỷ trong trí tuệ với đêm đen và ngủ mê, thì họ thật nghèo nàn và bất hạnh.   

Thực vậy, sách Châm Ngôn mô tả về người vợ đảm đang và đầy đức hạnh: “Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc và suốt đời nàng đem lại hạnh phúc” (Cn 31, 10-12). Quả thế, một người vợ nổi bật về sự khôn ngoan và sự đảm đang. Nàng biết buôn bán làm ăn, giỏi dệt vải, biết lo cho mọi người trong nhà cũng như “rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng” (Cn 31,20). Nhưng hơn cả, “nàng còn biết kính sợ Đức Chúa” (Cn 31,30). Bởi lẽ, “kính sợ Đức Chúa là bước đầu của Khôn Ngoan” (Cn 9,10). Chính vì thế, nàng được chồng con và mọi người ca ngợi. Bài thơ này nói lên khả năng và sự thành đạt của người phụ nữ. Đây là hình ảnh một người phụ nữ năng động, sáng tạo và có quyền làm chủ, chứ không phải chỉ là người vợ biết phục tùng chồng. Bởi chưng, người vợ luôn biết tận dụng mọi khả năng ân huệ Chúa ban để nhân thừa nén bạc Chúa trao. 

  Bên cạnh đó, việc nhân thừa nén bạc Chúa trao cách sung mãn để trở nên ánh sáng cho trần gian, thì như thánh Phao-lô đó là luôn sống tỉnh thức và tiết độ để trở nên con cái ánh sáng. Bởi lẽ, “chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Thực vậy, ánh sáng tượng trưng cho sự sống, hạnh phúc và vui mừng; hơn nữa, ánh sáng nói lên ơn cứu độ của Chúa Giê-su và là chính Ngài. Bởi chưng, “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Nhân thừa nén bạc Chúa ban là luôn sống trong ánh sáng, vì “tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày” (1 Tx 5,5). Do đó, sống trong ánh sáng là “không ngủ mê, nhưng luôn tỉnh thức và sống tiết độ” (1 Tx 5,6). Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nhân thừa những nén bạc Chúa trao trong trung thành và khôn ngoan, trong tín trung và nhân ái, trong yêu thương và khiêm hạ. Qua đó, con cũng được đón nhận lời chúc phúc của Chúa: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”. Amen. 

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X